Rojas Mūzikas un mākslas skola piedāvā un realizē sekojošas izglītības programmas

Taustiņinstrumentu spēle

Klavierspēle

Izglītības programmas vadītāja Brigita Kvālberga

Klavieru klase pastāv kopš skolas dibināšanas pirmsākumiem – 1967./68.mācību gada.

Klavieru klasē strādājuši pedagogi:
Gaļina Ginsburga, Daiga Geste, Dzidra Damberga, Daiga Tomane, Sandra Leja, Ārija Bračkina, Baiba Bračkina, Antra Upeniece.

 • 1974./75.mācību gadā notika III republikāniskais jauno izpildītāju konkurss, kur klavieru klase guva pirmos panākumus.
 • 1995.gadā pirmo reizi skolas vēsturē mūsu audzēknes Andželika Kārkliņa un Dace Mežavilka piedalījās I Starptautiskajā bērnu un jaunatnes festivālā "Jūrmala – 95".
 • 2000.gadā Valsts konkursa III kārtā Rīgā piedalījās Zanda Viļamas.
 • 2002.gadā Alfrēda Kalniņa jauno pianistu konkursā Cēsīs piedalījās Ilze Jansone un Aleksandra Priļepeševa.

 • 2004.gadā P.Čaikovska jauno izpildītāju konkursā piedalījās Ieva Haselbauma un Ilze Jansone, Marija Mitenberga ieguva atzinības rakstu.
 • 2005.gadā Rīgā konkursā "Jaunais virtuozs" piedalījās Santa Krieviņa un ieguva diplomu.
 • Mazo mūzikas skolu jauno mūziķu konkursā Jaunpiebalgā piedalījās Ieva Haselbauma, Marija Mitenberga ieguva diplomu.
 • 2006.gadā Valsts konkursā II vietu ieguva klavieru duets Anete Galmane un Marija Mitenberga.

Republikas un reģionālajos konkursos labākos panākumus skolas pastāvēšanas gados guvuši – Andželika Kārkliņa, Dace Mežavilka, Zanda Viļamas, Ilze Jansone, Ieva Haselbauma, Santa Krieviņa, Lelde Veinberga, Reinis Jirgens, Helga Gūtšmite.

2010. un 2011.gadā Ventspils reģiona konkursā "Jaunais pianists" piedalījušies un ieguvuši godalgotas vietas audzēkņi Lelde Veinberga un Reinis Jirgens.

Pašreiz izglītības programmu Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle apgūst 11 audzēkņi, kuri piedalās dažādos koncertos, festivālos, konkursos un komponistu autorkoncertos. Nodaļā strādā divi pedagogi – Brigita Kvālberga un Helga Gūtšmite. Katru gadu Ventspilī notiek 8.klašu audzēkņu standartizācijas prasību pārbaudes, kur piedalās Ventspils reģiona mūzikas skolu audzēkņi. Par tradīciju kļuvuši klavieru klases audzēkņu Ziemassvētku koncerti vecākiem.

Klavierspēles audzēkņi aktīvi piedalās skolas koncertos, konkursos, nodaļas koncertos vecākiem. Par tradīciju kļuvis Ventspils reģiona mūzikas skolu absolventu koncerts „ Mans mīļākais skaņdarbs mūzikas skolu beidzot” , kā arī klavierspēles konkurss „ No prelūdijas līdz…” .

Šajā konkursā gūti labi panākumi:

 • 2014. gadā Adriana Laura Gūtšmite ieguva 3.vietu
 • 2015.gadā Ieva Grīnīte – 3.vieta.

Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavieru duetu konkursā Nīcā 2016. gadā Adriana Gūtšmite un Ieva Grīnīte ieguva 2.vietu.

Akordeona spēle

Vadītāja Baiba BERAĢE

Akordeona klase izveidota jau pirmajā skolas pastāvēšanas gadā – 1967./68. māc. g.

Savulaik nodaļā strādājuši pedagogi: Agrita Pakalniete, Irēna Lagzdiņa, Nadežda Ivanovska, Tamāra Karmolina, Anita Lielupe, Monika Olekte, Baiba Muskare, Maruta Zemture.

Aktīvs koncertējošs kolektīvs – akordeonistu ansamblis (ped. B. BERAĢE), kurā muzicē arī bijušie absolventi, skolotāji, audzēkņi no citām nodaļām. Ansamblis sniedzis neskaitāmus koncertnummurus Rojā, Kaltenē, Rudē, Mērsragā, Engurē, Kandavā, Talsos, Ventspilī, pastāvīgi veido savus koncertus Rojā, Kaltenē, Rudē. Ansamblis piedalījies Rojas Mūzikas un Mākslas skolas CD ierakstā 2009. gadā.

2008./2009. māc. g. Valsts konkursā II kārtā Linda ANDŽĀNE (ped. M. Zemture) ieguvusi II vietu, Dana ČIBLE (ped. M. ZEMTURE) – III vietu.

2008. gada vasarā, "Rojas toņi" ietvaros, notika nometne arī jaunajiem akordeonistiem, pulcējot 14 jaunos māksliniekus – akordeonistus no visas Latvijas.

2011. gada decembrī nodaļa piepildīja kādu sen lolotu sapni – tika iegādāts pilnīgi jauns akordeons, kas nu varēs priecēt savus klausītājus.

2011./2012. mācību gadā savu darbību atjaunoja pedagogu akordeonistu ansamblis. Ansamblis dibināts jau tālajā 2000. gadā. Kolektīvā aktīvu dalību ņem direktors J. Kivils, pedagogi - M. Zemture, I. Ozoliņa, B. Beraģe un J. Popelis.

Skolas pastāvēšanas gados akordeona nodaļas audzēkņi piedalījušies neskaitāmos koncertos, konkursos gan valsts, gan starptautiskajā mērogā, gūstot ievērojamus panākumus. 2015./2016. gadā iepriecināja Valsts konkursa Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle rezultāti, kur Ingus Andris Pērkons (ped. B. Beraģe) savā vecuma grupā ierindojās I vietā reģionā un ieguva tiesības startēt konkursa finālā, gūstot atzīstamus rezultātus starp valsts jaunajiem akordeona spēles censoņiem, savukārt Elizabete Olīvija Tarlapa (ped. B. Beraģe), piedaloties savā pirmajā konkursā, ieguva II vietu savā vecuma grupā. Abi jaunieši par konkursa sasniegumiem izvirzīti un apbalvoti ar Rojas novada domes atzinību. Kā būtisku faktu jāpiemin, ka konkursa II kārta tika rīkota un organizēta Rojas Mūzikas un mākslas skolā – vienīgā mūzikas skola valstī, kam uzticēts rīkot šo vērienīgo pasākumu.

2016./2017. mācību gadā nodaļā mācās 7 audzēkņi, kuri apgūst akordeona spēles prasmes gan profesionālās ievirzes izglītības, gan Interešu izglītības programmās. Pedagogs, nodaļas vadītāja – Rojas Mūzikas un mākslas skolas absolvente BAIBA BERAĢE.

Ar pedagogu B. Beraģes un M. Zemtures iniciatīvu un ideju 2014. gadā skolā aizsākts Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkurss “Rojas ritmi”, kas ar katru gadu gūst arvien plašāku skanējumu.

Stīgu instrumentu spēle

Vijoles spēle

Vadītāja Indra SPROĢE

1971./1972. mācību gadā Rojas mūzikas skolā tiek atvērta stīgu instrumentu klase, kuras četrdesmit  piecos darbības gados strādājuši pedagogi: Mārīte Erdmane, Ingrīda Karlsone, Žanete Svjatska,  Ludmila Jeroščenko,  Lilita Ronka, Jānis Laucenieks, Zigurds Znotiņš, Ieva Hermane.
No 42 absolventiem 13  turpinājuši mācības profesionālās mūzikas izglītības iestādēs.
Kopš 1981./1982.mācību gada audzēkņus izglīto pedagogs Indra Sproģe.
Par tradīciju vijoles klasē kļuvuši atklātie mācību koncerti, klases vakari un ārpusskolas pasākumi  kopā ar vecākiem. Pēdējo piecu gadu laikā muzicēts vairāk kā 60 koncertos.
2012.gadā skolotāja Indra Sproģe iegūst balvu  LABĀKAIS SKOLOTĀJS  2012
Sajā mācību gadā vijoles spēli mācās 14 audzēkņi.
Blakus indinviduālajiem izpildītājiem,  savas kolektīvās  muzicēšanas prasmes rāda jaunāko klašu audzēkņu ansamblis  un kameransmblis, kurā spēlē  vecāko klašu audzēkņi un absolventi.

 • 2013.g. Konkurss MUSICA DA CAMERA .(Atzinība)
 • 2013.g. I. Latvijas orķestru asociācijas festivāls. (Rēzekne.GORS)
 • 2014.g. Valsts konkurss II. kārta.  (K.Kronberga, A.Klauža)
 • 2014.g. IV. Kurzemes orķestru  festivāls Kuldīgā.
 • 2014.g. XI. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku bērnu un jauniešu simfonisko orķestru modelēšanas koncerts.
 • 2015.g. Latvijas izglītības iestāžu simfonisko orķestru, kamerorķestru un stīgu orķestru konkurss.(II.pakāpes diploms)
 • 2015.g. XI. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku simfonisko orķestru koncerts TŪKSTOŠBALSU SIMFONIJA.
 • 2016.g. VI. Kurzemes orķestru festivāls Dobelē.

 

 • 2002.gada oktobrī savu darbību uzsāk Ziemeļkurzemes kamerorķestris, kurā muzicē Rojas, Talsu un Dundagas mūzikas skolu audzēkņi, pedagogi un absolventi. Pirmā uzstāšanās orķestrim ir jau decembrī atskaņojot J.Haidna BĒRNU SIMFONIJU. 2004.gadā pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda un Talsu rajona domes finansiālajam atbalstam, notiek pirmā orķestra nometne.
 • 2005.gada jūlijā izskan pirmie K.F.Amendas mūzikas svētki, kas jau kļuvuši par tradīciju un kuros labprāt muzicē orķestris.
 • 2006.gadā kolektīvs saņem Talsu rajona kultūras nodaļas balvu GADA LEPNUMS – 2006.

Ziemeļkurzemes kamerorķestris ir sniedzis koncertus un muzicējis  Latviešu biedrības Zelta zālē, Lielajā ģildē, Rēzeknes koncertzālē Gors, Ventspilī, Dobelē ,Kuldīgā, Priekulē.

Esam sadarbojušies ar J.Mediņa mūzikas vidusskolas orķestri ARMONICO un diriģentu Normundu Dreģi, Ādažu mūzikas skolas orķestri un  diriģenti Vitu Zemturi, Ventspils mūzikas vidusskolas orķestri un diriģentu Mārtiņu Bergu.

Speciāli orķestrim skaņdarbus ir radījuši komponisti Daiga Rūtenberga, Māris Lasmanis, Raitis Rērihs. Veiksmīga sadarbība orķestrim ir izveiveidojusies ar dziedātāju Baibu Veismani Rezongu.

Spilgtākais un nozīmīgākais pēdējo gadu notikums  orķestra darbībā  ir dalība XI. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos un iegūtais II. pakāpes diploms Latvijas izglītības iestāžu orķestru konkursā.

Ģitāras spēle

Izglītības programmas vadītāja Maruta ZEMTURE

Ģitāras klase dibināta 2005./2006.m.g.
2016./2017.m.g. nodaļā mācās 13 audzēkņi ar kuriem strādā skolotāja Maruta Zemture. Skolu absolvējuši 7 ģitāristi.

2007./2008.m.g. audzēkņi ar labiem panākumiem pirmo reizi piedalās Valsts konkursa II kārtā Ventspilī (2 otrās, 1 trešā vieta). 2009. gadā piedalās Rojas Mūzikas un mākslas skolas CD ierakstā.

2010./2011.m.g. skolu beidza pirmais absolvents Miks Līkops.

2011./2012.m.g. nodaļā mācās 25 ģitāristi.

No 2010./2011.m.g. tiek piedāvāta Interešu izglītības programma, kurā iespēja izglītoties bez vecuma ierobežojumiem. Šī programma popularitāti ieguvusi vidusskolēnu un pieaugušo vidū. Paralēli klasiskai ģitārai, ir iespēja apgūt pirmās iemaņas elektriskās ģitāras spēlē.

Skolā darbojās dažādi ģitāristu ansambļi - jaunāko klašu un vecāko klašu klasiskās ģitāras ansambļi, un ansamblis ar elektriskajām ģitārām. Vecāko klašu ansamblis piedalījies abos konkursos “Rojas ritmi,” 2015.gadā izcīnot 2. vietu

Ansamblis ņēmis dalību skolas rīkotajos koncertos, piedalījies Rojas dienās, uzstājies Rojas kultūras centrā, Mērsragā.

Par tradīciju kļuvuši ikgadējie ģitāras spēles un akordeona spēles audzēkņu kopēji rīkotie Ziemassvētku koncerti, Māmiņu dienas, uzstāšanās apkārtējos bērnudārzos un Rojas vidusskolā.

Sākot ar 2014.m.g. audzēkņi piedalās ikgadējos konkursos “Gada ģitārists”. 2014. gada atlasē ieguvām divas trešās vietas un tiesības piedalīties finālā Rēzeknē, kur A.Trūbiņš savā grupā bija piektais, E.Kiršteine - devītā.

2015./2016.m.g. Valsts konkursa II kārtā E. Kiršteine un A. Tarlapa ieguva 2. vietas katra savā grupā. A. Tarlapa piedalījās finālā Rīgā, iegūstot 7. vieta.

Pūšaminstrumentu spēle

Flautas spēle

Izglītības programmas vadītājs Jānis POPELIS

Pūšaminstrumentu nodaļa dibināta 1967./1968.mācību gadā.

Nodaļā strādājuši pedagogi: Kārlis Pakalnietis, Haralds Rudzītis, Jānis Vasioleks, Uldis Zēģele, Juta Frēliha, Helmuts Feldmanis, Vita Zemture, Rebeka Arhipova, Andrejs Zemturis.

Patreiz nodaļā strādā pedagogs Jānis Popelis.

Audzēkņi apgūst klarnetes, saksofona spēli, kā arī muzicē klarnešu, saksofonu kvartetos un pūšaminstrumentu ansambļos.

Nodaļas audzēkņi aktīvi piedalās skolas un novada rīkotajos pasākumos un koncertos kā arī Valsts un reģionālajos konkursos:

 • 2010./11. m. g. Beate OLEKTE (ped. R. ARHIPOVA) piedalījusies Valsts konkursā – festivālā Ventspilī un ieguvusi III vietu.
 • 2010./11. m. g. Flautu ansamblis (ped. R. ARHIPOVA) piedalījies Kurzemes mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu konkursā Pūš` pa deviņ` Talsos.
 • 2014. gads - VI Kurzemes mūzikas skolu pūšaminstrumentu ansambļu konkurss “Pūš pa deviņ – 2014.” – Talsos, piedalījās saksofonu un Trio.
 • 2015. gads – XX Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu izpildītāju konkurss Rīgā, piedalījās saksofona spēles audzēkne Beate Olekte par izpildījumu saņemot Sertifikātu.
 • 2015. gads -  Latvijas Mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu saksofonistu konkurss “SAXOFONIA” dalību ņēma Beate Olekte
 • 2015. gads -  VII Kurzemes Mūzikas skolu pūšaminstrumentu ansambļu konkurss “Pūš pa deviņ – 2015.” piedalījās saksofonu kvartets.
 • 2015. gads – Valsts konkursa II kārta Ventspils Mūzikas vidusskolā piedalījās Linda Melānija Strautiņa / klarnete/ - 2.vieta un Rūta Jaunozola / saksofona/ - 3.vieta

Saksofona spēle

Izglītības programmas vadītājs Jānis POPELIS

Klarnetes spēle

Izglītības programmas vadītājs Jānis POPELIS

Vokālā mūzika

Kora klase

Izglītības programmas vadītāja Lita KRŪMIŅA

Kora klase dibināta 1982./83. māc. g.

2016./17. māc. g. kora klasē mācās 16 audzēkņi, kurus izglīto pedagogi Lita KRŪMIŅA un Inese OZOLIŅA, Ināra KIVILA, Jānis KIVILS

Izglītības programmas vadītāja Lita KRŪMIŅA. Kora klasē strādājuši pedagogi Maija VEINBERGA, Jānis VALCIS, Daiga SOLODKA, Sandra LEJA, Skaidrīte BRŪŠNIECE.

Skolā aktīvi darbojas 1. – 3. klašu koris Vizbulēns, 4. -  8. klašu koris Roja, vokālie ansambļi Sikspārnīši un Rondo.

Aizvadītajos gados notikuši neskaitāmi koncerti un konkursi, kuros neiztrūkstoši piedalījušies kori, ansambļi un solisti. Lai spētu ieinteresēt klausītājus, kolektīvi cenšas dažādot repertuāru, iekļaujot tajā dažāda veida dziesmas –  latviešu tautas dziesmas, komponistu klasiķu mantojumu, mūsdienu autoru skaņdarbus, kā arī populāro mūziku.

Jāuzteic 4. – 8. klašu koris Roja, kurš cauri gadu desmitiem Latvijas mūzikas skolu koru pulkā pratis noturēties pirmajā desmitniekā. Jau skolas pirmsākumos koris labus rezultātus sasniedza Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī, Rīgā. Prieku sagādāja  3. vieta radio konkursā 1994. gadā. Ražīgs 1995. gads, kad VII skolēnu dziesmu svētkos koru karos iegūta 2. vieta, 1998. gadā tiek izcīnīta 3. vieta Valsts mūzikas skolu koru konkursā. Seko piedalīšanās J. Vītola I Latvijas mūzikas skolu koru un ansambļu konkursā Lai skan..., kur iegūts Sudraba diploms, kā arī dalība X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kur koru fināla konkursā iegūts Zelta diploms. Kā pēdējie panākumi jāmin dalība XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kā arī 2016. gada IV J. Vītola bērnu un jauniešu koru konkursā Lai skan ... iegūts Zelta diploms. Koris ar savu sniegumu mūs priecē dažādos koncertos.

2013. g. aprīlī 1. - 3. klašu koris ar koncertu atzīmēja 35. gadu jubileju un ieguva nosaukumu Vizbulēns. Jaunāko klašu korītis vienmēr priecē ar atraktivitāti, dzīvesprieku un labu vokālo sniegumu. Koris regulāri piedalās koncertos, komponistu autorvakaros.

Kopš 1996. gada neiztrūkstoša koncertu sastāvdaļa ir ansamblis Rondo. Rondo izceļas ar to, ka elastīgi prot nodziedāt dažādu stilu dziesmas, tajā skaitā pop dziesmas, iekļaujot deju elementus. No ansambļa dibināšanas laika atmiņā palikusi soliste Agnese Daubare. Laikam ritot, mainās ansambļa sastāvs, taču vēl aizvien dziedāšanā aktīvi iesaistās absolventes Alise Krūmiņa, Arta Mitenberga, Sanita Maure, Una Gavrona, Ieva Haselbauma. Ansamblis ar prieku piedalījies vasaras nometnēs Dziesmu bānītis, Rojas toņi, popgrupu festivālos Sadziedam Mērsragā, Jūrā tracis, Visādi kukaiņi, Jaunās zvaigznes, Aprīļa pilieni, Tonis pustonis, Dziesmu burbuļi u. c. Mūsu lielākais lepnums - izcīnītais Sudraba diploms J. Vītola I Latvijas mūzikas skolu koru un ansambļu konkursā Lai skan... 2009, kā arī  iegūtais II pakāpes diploms Ventspils reģiona vokālo ansambļu konkursā. Rondo aizsākto turpina ansamblis Sikspārnīši, kurš 2011. gadā piedalījās konkursā Lai skan...

Blakus koriem un ansambļiem, kuri daudzinājuši skolas vārdu, jāatzīmē arī solisti. Kora klasi absolvējis 71 audzēknis. Kā skanīgas balss īpašnieci jāmin Marika Gavrona, kura absolvējusi Latvijas Mūzikas akadēmijas vokālo nodaļu. Šajos gados notikuši vokālie konkursi, kuros piedalījušies Jānis Goldmanis, Ieva Kalēja, Tīna Lasmane, Sanita Maure, Una Gavrona. Sevišķi aktīvi dziedātāji ir pēdējos gados, kad 2009. g. Valsts konkursā Dziedāšanā II kārtā Madara Dreimane (ped. I. Kivila) ieguva Atzinības rakstu, Elizabete Romija Gegerniece (ped. I. Kivila) II vietu, Inga Andra Pērkone (ped. I. Ozoliņa) III vietu, Vineta Aizupe (ped. I. Ozoliņa) II vietu, Rebeka Rožkalne (ped. L. Krūmiņa) II vietu, Aija Barovska (ped. L. Krūmiņa) I vietu. Valsts konkursa III kārtā Rīgā piedalījās Rebeka Rožkalne un Aija Barovska. Aija ieguva III vietu republikā. 2013. g. Kurzemes reģ. MS kora klašu solo konkursā Jūras zvaigzne piedalījās Egija Akmeņlauka un saņēma atzinības rakstu par atraktīvāko dziesmas izpildījumu (ped. L. Krūmiņa) un Ingus Andris Pērkons (ped. L. Krūmiņa) ieguva II vietu. 2014. g. Valsts konkursa II kārtā E. R. Gegerniecei un E. Akmeņlaukai III vieta (ped. L. Krūmiņa). 2015. g. I. A. Pērkons piedalījās II A. Altmaņa dziesmu konkursā Ulbrokas vālodzīte.

Mūzikas teorijas nodaļa

Pedagogi Lita KRŪMIŅA, Inese OZOLIŅA

Teorijas nodaļa dibināta 1974./1975. mācību gadā. Nodaļā strādājuši pedagogi Daina Līkopa, Aira Brimmane, Maija Veinberga, Baiba Muskare, Skaidrīte Brūšniece, Daiga Lagzdiņa.

Līdzās izvēlētajam instrumentam, visi skolas audzēkņi apgūst mūzikas teorētiskos priekšmetus – mūzikas mācību, solfedžo un mūzikas teoriju, mūzikas literatūru. Mūsu skolā, sekojot izmaiņām Latvijā, notiek pāreja uz vienotu priekšmeta nosaukumu Mūzikas mācība, kurā tiek apvienoti visu minēto mūzikas teorētisko priekšmetu elementi. Lai bērni mūzikas teorētiskos priekšmetus varētu apgūt mūsdienīgāk, 2011./12. m. g. skolā iegādāta interaktīvā tāfele.

Teorijas nodaļas pedagogi jau kopš nodaļas dibināšanas rīko konkursus, viktorīnas, sadraudzības pasākumus ar citām mūzikas skolām. Ilgus gadus kā tradīcija izveidojās solfedžo grupu ansambļu konkursi, kuros audzēkņi lika lietā ne tikai dziedāšanas prasmi, bet arī radošo izdomu priekšnesuma pasniegšanā.

Neskatoties uz to, ka mūzikas teorētiskie priekšmeti ir sarežģīti, daudzi skolas audzēkņi ar interesi papildinājuši savas zināšanas un savu dzīvi saistījuši ar mūzikas teoriju. Kā viens no radošākajiem priekšmetiem jāmin kompozīcija. Gadu gaitā iepazināmies ar audzēkņiem, kuri rādīja savu prasmi un varēšanu, komponējot jaukus skaņdarbus. Ar skaistām dziesmām mūs priecē Edīte Kivila, kura ir arī mūsu skolas himnas autore. Sevi radošajos konkursos pierādīja Daiga Grīnfelde, Jurita Strazda, Poļina Ostapenko, Ieva Kalēja, Laura Reinfelde, Ilze Jansone, Sanita Maure, Sana Dedze. 2015. gadā audzēknes Beate Olekte, Sabīne Briede, Linda Andžāne, Efeja Šnikvalde piedalījās patriotisko dziesmu konkursā un saņēma Ministru prezidentes L. Straujumas pateicības rakstus. Jaunrades dziesmu konkursā Kas mēs bijām, būsim, esam II kārtā ar savām kompozīcijām iekļuva Beate un Katerīna Olektes.

Blakus ikdienas darbam, teorijas nodaļas pedagogi un audzēkņi regulāri gatavojušies konkursiem, viktorīnām mūzikas literatūrā un solfedžo. 1997. un 2006. gadā skolas komanda no Ventspils konkursiem mūzikas literatūrā E. Melngailim – 125 un Šūberts un viņa laikmets pārveda 2. vietas. 2011. g. skolas vecāko klašu audzēkņu komanda - Helga Gūtšmite, E. Šnikvalde, Sana Dedze, Lelde Veinberga, Vita Olekte, Kalvis Engīzers Ventspils reģiona mūzikas skolu solfedžo konkursā Solfedžo spēle ieguva 1. vietu , 2012. gadā mūzikas literatūras konkursā Dzirdi un zini – 2. vieta, savukārt 2016. gadā komanda E. Šnikvalde, B. Olekte, S. Briede, L. Andžāne, K. Olekte un Dzintra Ozola ieguva 3. vietu.

Šajā pārmaiņu laikā pedagogi studē metodiskos materiālus, veido jaunas darba lapas un burtnīcas, kā arī regulāri papildina savas zināšanas tālākizglītības kursos un semināros.

Vizuāli plastiskā māksla

Vizuāli plastiskā māksla

Vadītāja Līga REINE

Rojas Mūzikas un mākslas skolas vizuāli plastiskās mākslas nodaļa dibināta 2004./2005. m.g.

Mākslas nodaļā audzēkņi zināšanas apgūst 5.gadus. Skolā apgūstamie priekšmeti ir zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, darbs materiālā, un mākslas valodas pamati. Patlaban Rojas Mūzikas un Mākslas skolā mākslas nodaļā mācās 27 audzēkņi , pedagogu Vizbulītes Puriņas, un Līgas Reines vadībā.

Audzēkņi apgūst akadēmisko zīmēšanu un gleznošanu, kā arī iemācās jaunus vizuālos izteiksmes līdzekļus, ar kuru paņēmieniem tālāk tiek veidoti darbi.

Audzēkņi savu veikumu var apskatīt izstāžu zālē, kur regulāri tiek mainītas izstādes. Ļoti laba sadarbība ir ar Rojas Kultūras centru, Rojas Muzeju un Rojas Izstāžu telpu, Rojas bibliotēku.

Audzēkņu darbi ir uz katra soļa, jo arī ikdienas darbā tie grezno mākslas skolas telpas.

Audzēkņu labākie darbi divas reizes mēnesī tiek izstādīti skolas izstāžu zālē. Darbi grezno arī mācību telpas. Tas bērnus stimulē strādāt vēl rūpīgāk un radošāk. Iegūtās prasmes bērni izmanto arī patstāvīgos darbos gan mājās gan vispārizglītojošā skolā.

Mākslas skola var lepoties ar plašām, gaišām, un mājīgām telpām, kā arī izstāžu zāli, kurā notiek dažādi pasākumi, gan koncerti, gan izstādes.

No 2012.m.g. mākslas skolai pievienojās interešu izglītības grupa, kurā mācās sešas jaukas dāmas, un varam lepoties arī ar pirmajiem absolventiem, Evu Gegernieci un Intu Avetisjanu, kas ir ieguvušas setrifikātu.

Interešu izglītības grupa apgūst gleznošanu ar eļļas krāsām, kā arī iemācās strādāt ar citiem materiāliem. 2015./2016. m.g. notika meistarklase, ko vadīja Talsu māksliniece Guna Millersone, kura mācīja strādāt lielos formātos un dažādās krāsu niansēs. Māksliniece lika  pavērties mums apkārt, lai ieraudzītu burvīgās krāsu gammas, kas virmo mums apkārt. Pati smeļas iedvesmu no dīķiem, pļavām un ainavām saviem darbiem.

Konkursi

2011.g.8.decembrī noslēdzās Rojas domes rīkotais konkurss par "Rojas novada objektu un Zaļo zonu labiekārtošanu" arī Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi piedalījās šajā projektā . Audzēkņiem tika piešķirtas veicināšanas balvas par piedalīšanos. Šajā konkursā piedalījās M.Strautiņš, S.Grizāne, Z.Hazena, L.Dambiņa, K.Maišele, E.Martužāns.

2011.g.26.septembrī XXV Vispārējo Latviešu Dziesmu un XV Deju svētku logo ideju konkurss. Šī konkursa mērķis bija izveidot svētku logo, kas tiks izmantots kā galvenā svētku zīme svētku noformējumā un visa veida informatīvajos materiālos. Rojas Mūzikas un mākslas skola, saņēma pateicības rakstu par piedalīšanos. Šajā konkursā piedalījās E.Gēgerniece, M.Blumfelde A.Šulce, E.Martužāns, S.Grizāne, L.Damdiņa.

2011.g.28.aprilī notika konkurss par 1991.g.21.augusta konstitucionālo likumu par Latvijas Republikas Valsts statusa pieņemšanu. Piedalījās šajā konkursā E.Martužāns, M.Strautiņš, L.Dambiņa. Solvita Āboliņa izlozēja trīs 21.augusta svētku erudīcijas konkursa laureātus- uzvarētāju vidū bija E.Martužāns. Eduards savā zīmējumā attēloja Latvijas brīvību - Zaķusalas televīzijas torni, uzrakstu OMON, tankus. Tā kā šos notikumus pats nav pieredzējis, puisis tikai to varēja iztēloties.

2011.g.21.martā ''Runča piedzīvojumi'' piedalās A.Reinholde, S.Grizāne, A.Ķēniņa, K.Kalniņa, M.Strautiņš, L.Ansberga, Z.Hazena, M.Veinbergs, E.Upenieks. Par piedalīšanos šajā konkursā Rojas Mūzikas un mākslas skola saņēma pateicības rakstu. Konkurss veltīts karikatūristam Gunāram Bērziņam. Izstādes notiek Tukuma ledus hallē , konkursa tēma ik gadu ir saistīta ar galveno varoni -Melno Runci.

2011.g.25.augusts Pasaules skolas bērnu mākslas izstāde. Šis konkurs notika Taipejā. Piedalījās arī audzēkņi no Rojas Mūzikas un mākslas skolas - N.L.Cepleviča, A.Sigai, E.Gēgerniece, K.Maišele, A.Reinholde, Z.Hazena, E.M.Upenieks, A.Šulce. Izstādes mērķis bija veicināt savstarpējo sapratni un draudzību starp dažādu valstu jauno paaudzi. Konkursa darbi tiek iesūtīti no visas pasaules.

2011.g.05.martā, Ķīpsalas ledus hallē notika konkurss 'Sirsniņa prasa lai bērniņš lasa' Tika noteikti desmit grāmatzīmju konkursa uzvarētāji, kurus apbalvoja un Grāmatzīmes tika iespiestas. Lasītāji tās varēs iegādāties. Šis konkurss tiek rīkots par godu lielajiem lasīšanas svētkiem un Latvijas Nacionālās bibliotēkas celšanai. Šajā konkursā piedalījās 3325 audzēkņi no visas Latvijas, bet tikai 10 no tiem tika apbalvoti. Šajā konkursā piedalījās arī Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēknis Emīls Mārtiņš Upenieks. Emīls bija starp tiem 10 jaunajiem māksliniekiem, kuru grāmatzīmes šajā konkursā uzvarēja un tika no drukātas.

2010.g.09.aprīlī notika 7. karikatūras konkurss 'Runča piedzīvojumi Latvijā' un tēma nemainīga -'Melnais runcis'. Rojas Mūzikas un mākslas skolu pārstāvēja L.Ansberga, E.Zembaha, K.Kalniņa, M.Veinberga, M.Bramane, E.M.Upenieks . Šajā konkursā M.Veinbergai piešķīra Gunāra Bērziņa piemiņas fonda balvu, arī skolai - diploms.

No 2010.gada 10.aprīļa līdz 8.maijam notika izstāde 'Es esmu'. Izstādei darbi bija jāiesniedz datorgrafikā. Izstāde notika Liepājā, tirdzniecības namā "Kurzeme". Arī Rojas Mūzikas un mākslas skola, tika pārstāvēta un T.Šteinblūma ieguva pateicības rakstu par piedalīšanos.

2009.g.31.oktobrī Vecauces pils muižas kompleksā notika konkurss "Tukšais caurums"

Konkursa nolikumā tika norādīts, ka darbiem jābūt ūdens izturīgiem un trīsdimensiju plaknē. Konkursa mērķis bija radoši izteikt savu attieksmi pret pašreiz notiekošo un sekmēt radošās domas attīstību, kā arī prast interpretēt netradicionālas tehnikas. Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi piedalījās šajā konkursā - T.Šteinblūma, D.Kirilova, E.Zembaha, K.Grudkina. T.Šteinblūma ieguva skatītāju simpātiju balvu ar savu darbu "Spogulis", kas tika veidotsno sīkām spoguļu lauskām un metāla stieplēm.

Audzēkņu darbi rotā ne tikai mākslas skolu, bet arī Rojas bibliotēku, kur 2015./2016.m.g. bija aplūkojama maijā tapusī diplomdarbu izstāde, kas ir kļuvusi par tradīciju un priecē Rojas iedzīvotājus un tās viesus.

Mākslas skola regulāri piedalās dažādās izstādēs un konkursos, kuros gūst labus rezultātus.

2015./2016/m.g. notika konkurss, kas bija veltīts Mārtiņa Freimaņa dziesmām. Konkursu rīkoja  Aizputes mākslas skola. Audzēkņi veidoja skulpturālus veidojumus, kas tapa izvēlētās dziesmas iespaidā. Darbs tika veikts telpisks, kas rosināja audzēkņos radoši pašizteikties, apliecināt savu individualitāti un vienreizīgumu tēlniecībā. Šajā konkursā piedalījās S.Balode, M.Kilmits un M.Šermukšne. M. Šermukšne saņēma atzinības rakstu, bet S.Balode un M.Kilmits pateicību par piedalīšanos.

2015./2016.m.g. notika performance Pedvāles brīvdabas mākslas muzejā. Kad kokiem lapas sāk krāsoties varavīksnes toņos Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi devās uz skaisto pilsētu Sabili, lai piedalītos pasākumā „ Saules ceļš” , kas bija veltīts Raiņa un Aspazijas 150 jubilejas gadam. Šajā pasākumā audzēkņi piedalījās performancē „ Cilvēki Kalni” , kā arī mākslinieku vadībā „ Rainis   zīmē ainavu”. Piedalījās – Estere Jansone, Marta Šermukšne un Miks Kilmits. Par paveikto audzēkņiem bija liels prieks.

Konkurss „ Es dzīvoju pie jūras”

Arī  šajā 2015./2016. m.g. piedalījāmies konkursā „ Es dzīvoju pie jūras” , ko organizē Jūrmalas mākslas skola. No mākslas nodaļas piedalījās 6 audzēkņi – Marta Šermukšne, Miks Kristians Kilmits, Lukass Matiass Carneglija, Gerda Auziņa, Ernests Frīdenbergs, Estere Jansone. Šī gada tēma „ Akmens stāsts” ar audzēkņiem gājām uz jūru, lai dziļi ievilktu elpu un rosinātu fantāziju savam darbam par akmens ceļojumu šajā plašajā pasaulē. Akmeņi mazi un krāsainu, lieli kā skulptūras, melni lavas veidoti un jūras apskaloti... Jūras krasti ir tik dažādi, tāpēc arī mēs veidojām katrs savu stāstu.

Konkurss „ Gaismas Pils“

No mākslas nodaļas piedalījās viena audzēkne – Estere Jansone ar savu interpretāciju par tēmu ”Gaismas Pils”. Bija jānoklausās Jāzepa Vītola dziesma un tās mūzikas  iespaidā jārada mākslas darbs. Sanāca ļoti labs darbs, jo tajā  ietverta Latvju tautas visdziļākā būtība un dvēsele, kas liek paskatīties mums apkārt un izjust tās  varenību. Konkursa apbalvošana notiks Jāzepa Vītola Mūzikas dienās 2016. gadā 23. jūlijā Gaujienā, kur darbus mākslas mīļotāji varēja baudīt izstādē. Ir katram jāieklausās dziesmas vārdos, lai varētu radīt savas „ Gaismas Pils”  tēlu, kā mistiku, vai nezināmu pasauli, kas mums pasaka tās dziļās krāsu nianses bagātību.

 

2016./2017.m.g.Konkurss „ 44 International Cildrens Exhibition Lidica 2016.”

Šis mācību gads ir bijis bagāts ar daudziem konkursiem un viens no starptautiskajiem konkursiem ir Lidica 2016. un konkursa tēma ir skola, katrs varēja iztēloties skolu nākotnē, kāda tā būs pēc daudziem gadu simtiem. Pavisam bija 11 tēmas, katrai vecuma grupai atšķirīga pēc savas pakāpes. No Rojas Mūzikas un mākslas skolas piedalījās 6 audzēkņi – Aleksa Šeina12.g., Evija Mindere 9.g., Ilva Kučere 9.g., Estere Jansone 9.g. Miks Kristians Kilmits 13.g., Ernests Frīdenbergs 12.g.

Starptautiskais bezdelīgu zīmējumu konkurss

Konkursa nosacījumi bija, ka jāzīmē bezdelīgas mājas apkārtnē vai čurkstes. Tas varēja būt putna portrets vai kāds brīdis tās dzīvē: Ligzdas būvēšana, barošanās, mazuļa aprūpe vai kas cits, ko katrs ir novērojis. Konkursā liela uzmanība tika pievērsta savai apkaimei. Arī Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi piedalījās 5 audzēkņi – Intars Rēvīčs, Estere Jansone, Tīna Znamenska, Andrejs Anrijs Vaivods.

2015./2015.m.g. Šajā mācību gadā 14. decembrī Rojas kultūras centrā notika Rojas Mūzikas un mākslas skolas skolotājas Līgas Reines personālizstāde “ Soli pa solim”. Izstādē bija  vērojami un acīm baudāmi dažādi darbi: gleznas, fotogrāfijas, zīda šalle un karogs, kas mijas ar dažādām rotām. Uz pasākumu bija ieradušies kolēģi, kā arī Rojas novada  domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa. “ Rojas Mūzikas un mākslas “ skolas audzēkņi sniedza nelielu koncertu un direktors Jānis Kivils apsveica ar izstādes atklāšanu. Neiztika bez lentes griešanas, lai izstāde būtu atklāta.

2014./2015. m.g. Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi piedalījās 14. Starptautiskajā vizuālās Mākslas konkursā  „ Es dzīvoju pie jūras” ko rīko Jūrmalas māksla skola un neatņemama sastāvdaļa ir „ Jūrmalas akvaparks”, kurā mazie mākslinieki var izbaudīt atpūtu un noklausīties rezultātus. Šajā konkursā skolai ir atzinības raksts par piedalīšanos.

2014./2015. m.g. Vizuāli plastiskās mākslas audzēkņi piedalījās Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu valsts konkursā      „Kustības attēlojums zīmējumā” vidējā vecuma grupā – Kitijai Maišele 3. vieta, bet jaunākajā vecuma grupā  Līgai Vēmanei – atzinība. Siguldā notika apbalvošana, kā arī diplomu pasniegšana.

2014./215. m.g. Par intresantām radošām idejām un aktīvu piedalīšanos IV Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā „Ūdens melodijas” piedalījās M.Šermukšne, M. Kilmits, V. Krailo, S. Balode, K. Maišele un E. Frīdenbergs saņēma  pateicību.

2013./2014. m.g. Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslas un dizaina izglītības programmas audzēkņu Valsts konkurss „ Es, Telpa, Vide” jaunākajā vecuma grupā – Kitijai Maišele un Sintijai Balodei 2. vieta. Šajā konkursā audzēkņi mācījās sastrādāties pāros un radīt jaunu vidi apkārt sev un citiem, kā redzams tas ir izdevies. Šis konkurss norisinājās Saldus mākslas skolas jaunajās un gaišajās telpās.

2013./2014.m.g. Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi piedalījās Valkas mākslas skolas, sadarbībā ar Valkas novada domi un Latvijas Nacionālo kultūras centru organizētajā Latvijas mākslas skolu audzēkņu vizuālo darbu konkursā „Jāņa Cimzes Dziesmu rota”, kurā piedalījās        A. Jaņķevica, K. Maišele, E. Frīdenbergs un E. Martužāns saņēma atzinības rakstu. Audzēkņiem bija jānoklausās J. Cimzes dziesmas un tās ietekmē jāveido mākslas darbs, kas atspoguļotu dziesmas vārdus un tautas etnisko būtību.

2012./2013.m.g. Neatņemama sastāvdaļa ir starptautiskais vizuāli plastiskās mākslas konkurss „ Es dzīvoju pie jūras”  Šajā konkursā Sintija Balode jaunākajā vecuma grupā ieguva 2. vietu. Mākslas darbu  viņa izstrādāja ar grafiskiem elementiem. Rojas Mūzikas un mākslas skola saņēma atzinības rakstu par piedalīšanos.

2012./2013.m.g. Viens no jaukākajiem konkursiem „ Bite kā brīnums” , kurā katrs audzēknis veidoja savu mākslas darbu ar interpretāciju par bitēm un tās dzīvi. Mākslas skolas audzēkņi ir atvērti un radoši jaunām vēsmām, tāpēc izaicinājumu par šo tēmu izvēlējās vairāki audzēkņi – L.Brigmane, S. Balode, P.Āboliņš, Lukass Matiss Carniglija. Šie audzēkņi saņēma atzinības rakstu.

2012./2013.m.g. Katru gadu mākslas skolām tiek rīkots Valsts konkurss, kurā izraugās labākos no skolas lai startētu Valsts konkursa Rīgā. Valsts konkursā katrā grupā drīkst startēt viens audzēknis, šogad šis  konkurss notika Kandavā un Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkne L. Dambiņa ieguva atzinību, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursā „ Kompozīcijā” .

2011./2012. m.g. Audzēkņi vienmēr visus konkursus uztver ar sapratni, tāpēc arī metām izaicinājumu Zviedrijas vēstniecības rīkotajam konkursam „ Aci pret aci ar klimatu”, šī tēma mums visiem ir ļoti aktuāla, tāpēc bērnu darbi pēc konkursa ceļoja uz daudzām pasaules valstīm, lai pievērstu sabiedrības uzmanību apkārt notiekošajam. No mākslas nodaļas piedalījās – R. Nagle,     P. Upners, A. Jaņķevica, L. Brigmane,  bet E. Gegerniece šajā konkursā ieguva 3. vietu.

Plenērs „ Jūras burvība”

2015./2016.m.g. noslēgumā devāmies plenērā, kas bija burvīgs, jo ārā saule spīdēja un bija tveicīgi karsts laiks - 28 grādi. Paņēmām savus paliktņus, pie kuriem piestiprinājām lapas un krāsu buņdžas, lai varētu strādāt.  Kad tas bija izdarīts devāmies uz jūru, lai sameklētu vietu un uzsāktu darbu. Visi vienojāmies par zilās cūkas gleznu un  ķērāmies vērsim pie ragiem, lai sāktu zīmēt. Bērni ar  degsmi ķērās pie darba, lai pēc tam varētu baudīt atpūtu.

Rojas dienas

Kā katru gadu maija beigās Rojā notiek jauks pasākums „ Rojas dienas” , kur mākslas nodaļas skolotāji kopā ar bērniem vada radošās darbnīcas. Šogad nosaukums bija „ Pieneņu pūkas” – veidojām pienenes un mārītes, lai viesiem un iedzīvotājiem būtu prieks. Tas ir jauks mirklis, kad vari radīt prieku un laimi, un saņemt patiesu smaidu vai jaukus vārdus par savu veikumu.  Roja ir un paliek pilsēta , kurā virmo sāļais jūras vējš un cilvēku sirsnība.

Sitaminstrumentu spēle

Sitaminstrumentu spēle

Audzēkņus apmāca pedagogs Jānis Popelis

Sitaminstrumentu klase dibināta 2012./2013. mācību gadā. Audzēkņi apgūst bungu un marimbas spēli.

Programmas mācību ilgums 6 gadi

Nodaļā strādāja pedagogs Madara Rozentāle.

Patreiz audzēkņus apmāca pedagogs Jānis Popelis.

Audzēkņi aktīvi piedalās skolas rīkotajos koncertos un pasākumos.

2015.gadā notika Valsts konkursa II kārta reģionā Ventspils Mūzikas vidusskolā. Konkursā ar labiem panākumiem startēja trīs mūsu skolas audzēkņi – Loreta Krontāle, Efeja Šnikvalde un Emīls Mārtiņš Upenieks.

Audzēkne Efeja Šnikvalde 2016.gada iestājās un  turpina mācības Ventspils Mūzikas vidusskolā Sitaminstrumentu specialitātē.

Interešu izglītība

Klavierspēle

Akordeona spēle

Ģitāras spēle

Flautas spēle

Dziedāšana

Vizuāli plastiskā māksla

Gleznošana