Pedagogi

Jānis Kivils

Direktors, Kora klases pedagogs, 4.-8.kl.kora "Roja" diriģents

Moto: Lai tur, kur es esmu, kaut kas arī būtu!

Ināra Kivila

Direktora vietniece mācību darbā, kora klases pedagogs

Moto: Darbs nav dziesma, darbs ir darbs!

Brigita Kvalberga

Klavierspēles pedagogs, koncertmeistare, nodaļas vadītāja

Moto: Dziļāk rakt un vairāk prast!

Indra Sproģe

Vijoles spēles pedagogs, Ziemeļkurzemes kamerorķestra vadītāja, nodaļas vadītāja

Moto: Radīt mākslu, kas kļūst par mūziku!

Lita Krūmiņa

Mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogs, Kora klases pedagogs un nodaļas vadītāja

Moto: Dziedot mūžu nodzīvot!

Inese Ozoliņa

Kora klases pedagogs, 4.-8.kl.kora "Roja" diriģente, 1.-3.kl. kora "Vizbulēns"diriģente, Mūzikas mācības pedagogs

Moto: Ja cilvēks kaut ko patiesi vēlas, viņš meklē iespējas, bet, ja nē - iemeslus!

Baiba Beraģe

Akordeona spēles pedagogs, akordeonistu ansambļa vadītāja, nodaļas vadītāja

Moto: Vienmēr atrasties kustībā, izdzīvot mirkli, tiekties pretī zvaigznēm!

Maruta Zemture

Ģitāras spēles pedagogs, ģitāristu ansambļa vadītāja, nodaļas vadītāja

Moto: Neticēt vārdiem - ne saviem, ne citu, ticēt tikai darbiem - saviem un citu!

Jānis Popelis

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles pedagogs, nodaļas vadītājs

Moto: Skaļāk pūst, lai pulciņš vairojās!

Līga Reine–Smilgaine

Vizuāli plastiskās mākslas pedagogs, nodaļas vadītāja

Moto: Uzdrīksties, krāsas uzrunāt!

Vizbulīte Puriņa

Vizuāli plastiskās mākslas pedagogs

Moto: Jo krāsaināka dzīve jo skaistāk!