Notikumu kalendārs

  2017. gada Decembris

 1. 22 decembris 2017
  Liecību izsniegšana I pusgadu noslēdzot
 2. 21 decembris 2017 | Afišas
  SKOLAS ZIEMASSVĒTKU KONCERTS
 3. 20 decembris 2017
  Stīgu nodaļas audzēkņu Valsts konkursa programmas noklausīšanās
 4. 18 decembris 2017
  Mākslas nodaļas audzēkņu darbu skate
 5. 16 decembris 2017
  Klavierspēles audzēkņu Ziemassvētku koncerts vecākiem un vecāku sapulce
 6. 16 decembris 2017
  Akordeona spēles Ziemassvētku koncerts un vecāku sapulce
 7. 15 decembris 2017
  Mācību koncerts pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēlē
 8. 13 decembris 2017
  Mācību koncerts akordeona spēlē
 9. 13 decembris 2017
  Mācību koncerts ģitāras spēlē
 10. 12 decembris 2017
  Mācību koncerts klavierspēlē
 11. 10 decembris 2017
  Kora klases Ziemassvētku koncerts
 12. 07 decembris 2017
  Mācību koncerts dziedāšanā kora klasei
 13. 07 decembris 2017
  Mācību koncerts ansamblī kora klase
 14. 05 decembris 2017
  Mācību koncerts klavieru, stīgu, pūt.akord.ģit. ansambļiem un pavadījumā , izvēles priekšmets
 15. 04 decembris 2017
  Mākslas nodaļas izstāde “Ziemas vēsmas”
 16. 2017. gada Novembris

 17. 18 novembris 2017
  Valsts svētku koncerts Talsos
 18. 17 novembris 2017
  Valsts svētku koncerts Rojas Kultūras centrā
 19. 16 novembris 2017 | Raksts | Foto | Video | Afišas
  Latvijas 99.dzimšanas dienas koncerts Rojas MMS " Kokles stāsts"
 20. 13 novembris 2017
  Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde “Latvija sirdī”
 21. 10 novembris 2017
  III Latvijas Orķestru asociācijas Festivāls Cēsīs
 22. 02 novembris 2017 | Raksts | Foto | Video | Afišas
  Ventspils MV Vokālās nodaļas audzēkņu koncerts un pedagogu Gata Poriņa un Rinalda Kandalinceva meistarklase
 23. 02 novembris 2017 | Raksts | Foto
  Konkursā “Mans redzējums par Ikaru”
 24. 01 novembris 2017 | Raksts | Foto
  Audzēkņu darbu izstāde ASV vēstniecībā Rīgā
 25. 2017. gada Oktobris

 26. 30 oktobris 2017 | Raksts | Foto | Video
  V.Rubuļa un V.Jurjānes meistarklase Vizuāli plastiskās mākslas programmā
 27. 22 oktobris 2017
  Kompozīciju konkurss 2.kārta Alojā 2017
 28. 19 oktobris 2017 | Raksts | Foto | Video
  IV Latvijas Mūzikas skolu Kora klašu solo, duetu un trio konkurss “Jūras zvaigzne” Ventspilī
 29. 15 oktobris 2017
  Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde “Mīlestības planēta”
 30. 14 oktobris 2017
  Konkurss mākslas nodaļas audzēkņiem par tēmu “Mārtiņa Freimaņa piemiņai
 31. 2017. gada Septembris

 32. 28 septembris 2017 | Raksts | Foto | Video | Afišas
  Akordeonistu ansambļa "Aleksandra kvartets" koncerts
 33. 27 septembris 2017
  Skolas vecāku sapulce 27.09.2017
 34. 25 septembris 2017
  Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde”Rudens sapnis”
 35. 06 septembris 2017
  Audzēkņu koncerts Rojas vidusskolā 2017
 36. 01 septembris 2017
  Jaunā mācību gada ieskaņas koncerts 2017
 37. 2017. gada Augusts

 38. 28 augusts 2017 | Afišas
  Papilduzņemšana
 39. 2017. gada Jūnijs

 40. 16 jūnijs 2017 | Afišas
  Interešu izglītības programma
 41. 01 jūnijs 2017
  Mākslas nodaļas audzēkņu vasaras plenērs
 42. 01 jūnijs 2017
  Mākslas nodaļas audzēkņu plenēra darbu izstāde Rojas MMS Izstāžu zālē
 43. 01 jūnijs 2017
  Mākslas nodaļas Interešu izglītības audzēkņu darbu izstāde Rojas MMS Izstāžu zālē
 44. 2017. gada Maijs

 45. 30 maijs 2017
  Liecību izsniegšana
 46. 29 maijs 2017
  Starptautiskais jauno mūziķu konkurss Siguldā
 47. 27 maijs 2017 | Foto
  Dalība Rojas novada svētkos!
 48. 25 maijs 2017
  Pārcelšanas eksāmens klavierspēlē
 49. 25 maijs 2017
  Mākslas nodaļas audzēkņu darbu skate
 50. 25 maijs 2017
  Konsultācijas jaunajiem audzēkņiem
 51. 24 maijs 2017
  Pārcelšanas eksāmens ģitāras spēlē
 52. 22 maijs 2017
  Pārcelšanas eksāmens pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēlē
 53. 22 maijs 2017
  Pārcelšanas eksāmens vijoles spēlē
 54. 20 maijs 2017 | Raksts | Foto | Video | Afišas
  IZLAIDUMS
 55. 17 maijs 2017
  Pārcelšanas eksāmens akordeona spēlē
 56. 16 maijs 2017
  Mācību koncerts vokālajiem ansambļiem
 57. 15 maijs 2017
  Beigšanas eksāmens visās specialitātēs
 58. 15 maijs 2017
  Mākslas nodaļas beigšanas dabu skate un aizstāvēšana
 59. 12 maijs 2017
  Klavierspēles audzēkņu koncerts un vecāku sapulce
 60. 12 maijs 2017 | Raksts | Foto | Video
  Latvijas gada ģitārists 2017
 61. 11 maijs 2017
  Mācību koncerts visu veidu ansambļiem
 62. 09 maijs 2017
  Beigšanas eksāmens Solfedžo un mūzikas teorijā, mūzikas literatūrā
 63. 05 maijs 2017
  Beigšanas eksāmena programmas noklausīšanās ģitāras spēlē
 64. 01 maijs 2017
  Mākslas nodaļas audzēkņu darbu konkurss „ Dažādā pasaule” Balvos
 65. 2017. gada Aprīlis

 66. 29 aprīlis 2017
  Mācību koncerts klavierēs un vispārējās klavierēs
 67. 24 aprīlis 2017
  Mācību koncerts vijoles spēlē
 68. 19 aprīlis 2017
  Beigšanas eksāmena programmas noklausīšanās
 69. 12 aprīlis 2017
  Pūšaminstrumentu spēles ansambļu konkurss „ Pūš pa deviņ’ „ Talsos
 70. 12 aprīlis 2017
  Tālākizglītības ritmikas seminārs Koordinācijas uzlabošanas vingrinājumi
 71. 08 aprīlis 2017 | Raksts | Foto | Video | Afišas
  Rojas MMS 50.darba gadu jubilejas koncerts
 72. 07 aprīlis 2017 | Raksts | Foto | Video
  VII Kurzemes orķestru festivāls
 73. 03 aprīlis 2017
  Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde „ Lieldienu krāsas”
 74. 01 aprīlis 2017
  Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņu koncerts veltīts skolas jubilejai
 75. 2017. gada Marts

 76. 31 marts 2017
  Koru un kora klases audzēkņu koncerts veltīts skolas jubilejai
 77. 27 marts 2017
  Mācību koncerts pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēlē
 78. 27 marts 2017
  Beigšanas programmas noklausīšanās 6.kl.pūšaminstrumentu spēlē
 79. 27 marts 2017
  Interešu izglītības audzēkņu darbu izstāde „ Pavasara vēsmas”
 80. 23 marts 2017
  Beigšanas eksāmena programmas noklausīšanās ģitāras spēlē
 81. 17 marts 2017
  Akordeonistu festivāls Limbažos
 82. 13 marts 2017
  Audzēkņu brīvlaiks
 83. 08 marts 2017 | Afišas
  Rojas Mūzikas un mākslas skolas 50 gadu jubileja - salidojuma norises plāns
 84. 06 marts 2017
  Valsts konkurss vizuāli plastiskā mākslā II kārta Rīgā
 85. 04 marts 2017 | Raksts | Foto | Video
  Džeza un vieglās mūzikas konkurss „ Rojas ritmi 2017”
 86. 2017. gada Februāris

 87. 28 februāris 2017
  Mācību koncerts ģitāras spēlē
 88. 20 februāris 2017
  Valsts konkursa Vizuāli plastiskā mākslā I kārta
 89. 16 februāris 2017
  Valsts konkursa klavierspēlē reģionālā II kārta Ventspilī
 90. 15 februāris 2017
  Beigšanas programmas noklausīšanās ģitāras spēlē
 91. 09 februāris 2017 | Raksts | Foto | Video | Afišas
  Vokālās mūzikas koncerts un meistarklase
 92. 06 februāris 2017
  Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde „Mīlestības planēta” Rojas MMS
 93. 02 februāris 2017
  Mācību koncerts akordeona spēlē
 94. 2017. gada Janvāris

 95. 29 janvāris 2017
  Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss „ Es dzīvoju pie jūras”
 96. 20 janvāris 2017
  Valsts konkursa Klavierspēlē I kārta
 97. 17 janvāris 2017 | Raksts | Video
  Valsts konkursa Vokālā mūzika – Kora klase reģiona mūzikas skolu II kārta Rojas MMS
 98. 16 janvāris 2017
  Mākslas nodaļas audzēkņu darbu konkurss Lidicā
 99. 2016. gada Decembris

 100. 22 decembris 2016 | Raksts
  Mācību pusgada noslēgums Rojas Mūzikas un mākslas skolā
 101. 22 decembris 2016
  Liecību izsniegšana RMMS
 102. 21 decembris 2016
  Stīgu nodaļas audzēkņu Ziemassvētku koncerts vecākiem
 103. 19 decembris 2016 | Video | Afišas
  SKOLAS ZIEMASSVĒTKU KONCERTS
 104. 17 decembris 2016 | Video
  Klavierspēles audzēkņu Ziemassvētku koncerts vecākiem
 105. 16 decembris 2016 | Video
  Ģitāras un akordeona spēles Ziemassvētku koncerts un vecāku sapulce
 106. 15 decembris 2016
  Mācību koncerts klavierspēlē RMMS
 107. 15 decembris 2016
  Atklātais mācību koncerts vijoles spēlē un vecāku sapulce
 108. 14 decembris 2016
  Mācību koncerts ģitāras spēlē 2016
 109. 13 decembris 2016
  Mācību koncerts akordeona spēlē 2016
 110. 12 decembris 2016
  Noslēguma darbu skate Mākslas nodaļā
 111. 12 decembris 2016
  Mācību koncerts pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēlē
 112. 11 decembris 2016
  Kora klases Ziemassvētku koncerts
 113. 06 decembris 2016
  Mācību koncerts dziedāšanā kora klasei
 114. 06 decembris 2016
  Mācību koncerts ansamblī kora klase
 115. 05 decembris 2016
  Mācību koncerts klavieru, stīgu, pūt.akord.ģit. ansambļiem un pavadījumā , izvēles priekšm.
 116. 02 decembris 2016
  Mākslas nodaļas izstāde “Ziemas brīnumi”
 117. 2016. gada Novembris

 118. 29 novembris 2016
  Mācību koncerts vispārējās klavierēs, klavierēs kora klasei
 119. 18 novembris 2016
  Valsts svētku koncerts Talsos
 120. 17 novembris 2016 | Foto
  Gada pedagogs 2016
 121. 17 novembris 2016
  Valsts svētku koncerts Rojas Kultūras centrā
 122. 15 novembris 2016
  Koncerts veltīts komponistiem šī gada jubilāriem Andrejam Jurjānam, Jēkabam Graubiņam, Imantam Kalniņam, Mārtiņam Braunam.
 123. 14 novembris 2016
  Mākslas nodaļas izstāde “Latvijai”
 124. 14 novembris 2016 | Raksts | Foto | Afišas
  VALSTS SVĒTKU KONCERTS
 125. 11 novembris 2016 | Raksts | Foto
  Mākslas nodaļas konkurss “M.Freimaņa dziesmas glezniecībā” Aizputes Mākslas skolā
 126. 04 novembris 2016 | Raksts | Foto
  Jauno mūziķu un mākslinieku konkursā “Mākslu duets”
 127. 03 novembris 2016 | Raksts | Foto
  Kas mēs bijām, esam, būsim
 128. 2016. gada Oktobris

 129. 29 oktobris 2016
  Kora “Roja” koncerts Ventspils MV
 130. 29 oktobris 2016 | Raksts | Foto
  Ventspils mūzikas vidusskolas kora „Nošu planētas” jubilejas koncertā
 131. 22 oktobris 2016
  Kompozīciju konkurss 2.kārta Alojā
 132. 20 oktobris 2016
  Tehniskā ieskaite akordeona spēlē
 133. 20 oktobris 2016
  Tehniskā ieskaite vijoles spēlē
 134. 19 oktobris 2016
  Tehniskā ieskaite pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēlē
 135. 19 oktobris 2016
  Tehniskā ieskaite ģitāras spēlē
 136. 18 oktobris 2016
  Tehniskā ieskaite klavierspēlē
 137. 18 oktobris 2016
  Audzēkņu koncerts Rojas vidusskolā 6-gadīgo klasē
 138. 17 oktobris 2016 | Raksts
  Radošā darbnīca
 139. 03 oktobris 2016
  Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde “Rudens apkārt”
 140. 03 oktobris 2016
  Skolotāju dienai veltīts pasākums
 141. 2016. gada Septembris

 142. 27 septembris 2016
  Skolas vecāku sapulce
 143. 23 septembris 2016 | Raksts | Foto
  Mākslinieces no ASV Margery Amdur meistarklase Mākslas nodaļas audzēkņiem
 144. 16 septembris 2016
  Vasaras programmas atspēlēšana klavierspēlē 2016
 145. 13 septembris 2016
  Vasaras programmas atspēlēšana ģit.spēlē
 146. 13 septembris 2016
  Vasaras programmas atspēlēšana akordeona spēlē
 147. 12 septembris 2016
  Vasaras programmas atspēlēšana klavierspēlē
 148. 11 septembris 2016
  Kamerorķestra koncerts Stendes baznīcā
 149. 09 septembris 2016
  Stīgu nodaļas vasaras programmu atspēlēšana
 150. 06 septembris 2016
  Audzēkņu koncerts Rojas vidusskolā
 151. 01 septembris 2016 | Raksts | Afišas
  Jaunā mācību gada ieskaņas koncerts
 152. 2016. gada Augusts

 153. 27 augusts 2016
  Kamerorķestra koncerts Mazajos operas svētkos Laidzē
 154. 27 augusts 2016
  Dalība Rojas vidusskolas 50 darba gadu jubilejā
 155. 25 augusts 2016
  Kamerorķestra mēģinājums
 156. 2016. gada Jūlijs

 157. 07 jūlijs 2016 | Foto
  Ikdiena bildēs 2015/16 m.g.
 158. 01 jūlijs 2016
  Mākslas nodaļas audzēkņu plenēra darbu izstāde Rojas MMS Izstāžu zālē
 159. 2016. gada Jūnijs

 160. 01 jūnijs 2016
  Mākslas nodaļas audzēkņu plenērs
 161. 2016. gada Maijs

 162. 31 maijs 2016
  Liecību izsniegšana
 163. 31 maijs 2016
  Vijoles spēles audzēkņu klases vakars
 164. 27 maijs 2016
  Jauno audzēkņu uzņemšana
 165. 25 maijs 2016
  Konsultācijas jaunajiem audzēkņiem
 166. 23 maijs 2016
  Mākslas nodaļas audzēkņu darbu skate
 167. 21 maijs 2016 | Raksts | Foto | Video | Afišas
  Izlaidums
 168. 19 maijs 2016
  Pārcelšanas eksāmens vijoles spēlē / vecākās kl./
 169. 18 maijs 2016
  Beigšanas eksāmens visās specialitātēs
 170. 17 maijs 2016
  Pārcelšanas eksāmens klavierspēlē
 171. 17 maijs 2016
  Pārcelšanas eksāmens vijoles spēlē / jaun.kl./2016
 172. 16 maijs 2016
  Beigšanas darbu aizstāvēšana mākslas nodaļas 5.kl.
 173. 16 maijs 2016
  Pārcelšanas eksāmens Ģitāras spēlē
 174. 16 maijs 2016
  Pārcelšanas eksāmens Akordeona spēlē
 175. 12 maijs 2016
  Beigšanas programmas noklausīšanās klavierspēlē RMMS
 176. 11 maijs 2016
  Mācību koncerts visu veidu ansambļiem
 177. 10 maijs 2016
  Pārcelšanas eksāmens dziedāšanā kora klasei
 178. 10 maijs 2016
  Mācību koncerts vokālajiem ansambļiem
 179. 09 maijs 2016
  Pārcelšanas eksāmens sitaminstrumentu spēlē
 180. 05 maijs 2016
  Beigšanas eksāmens solfedžo
 181. 2016. gada Aprīlis

 182. 29 aprīlis 2016 | Raksts
  II Ziemeļvidzemes Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss Salacgrīvā
 183. 28 aprīlis 2016
  Skolas darba atskaites koncerts
 184. 27 aprīlis 2016
  Mācību koncerts klavierēs /kora klasei/,vispārējās klavierēs
 185. 20 aprīlis 2016
  Klavierspēles audzēkņu muzikālā pēcpusdiena „V.A.Mocartam – 260”
 186. 18 aprīlis 2016
  Beigšanas programmas noklausīšanās klavierspēlē 2016
 187. 17 aprīlis 2016 | Video
  Rojas ritmi 2016 2.daļa
 188. 17 aprīlis 2016 | Video
  Rojas ritmi 2016 3.daļa
 189. 16 aprīlis 2016 | Raksts | Video | Afišas
  Džeza un vieglās mūzikas konkurss „ Rojas ritmi” Rojas Mūzikas un mākslas skolā
 190. 14 aprīlis 2016 | Video
  Koncerts māmiņām
 191. 12 aprīlis 2016
  XIV Starptautiskais akordeonistu - solistu konkurss Naujene-2016.
 192. 06 aprīlis 2016 | Raksts
  Reģionālais Mūzikas skolu konkurss Solfedžo Ventspils MV
 193. 06 aprīlis 2016 | Raksts
  PROGRAMMA
 194. 06 aprīlis 2016 | Raksts
  Konkurss Nīcā
 195. 04 aprīlis 2016
  Mākslas nodaļas darbu izstāde “Pavasara vēsmas”
 196. 2016. gada Marts

 197. 30 marts 2016
  Mācību koncerts vijoles spēlē
 198. 25 marts 2016
  Lieldienu pasākumi
 199. 23 marts 2016
  Klavieru ansambļu un kameransambļu festivāls Nīcas MS
 200. 21 marts 2016
  Klavierspēles meistarklases Ventspils MV
 201. 18 marts 2016
  Kurzemes orķestru festivāls Dobelē
 202. 12 marts 2016 | Raksts | Video
  Mūzikas skolu koru konkurss „ Lai skan...” Rīgā Mūzikas akadēmijā
 203. 07 marts 2016
  Mācību koncerts sitaminstrumentu spēlē
 204. 07 marts 2016
  Atklātās stundas vijoles spēlē vecākiem
 205. 07 marts 2016
  Atvērto durvju dienas visās nodaļās
 206. 03 marts 2016
  Kora klases audzēkņu un skolas koru koncerts vecākiem
 207. 01 marts 2016
  Vizuālās mākslas konkurss “Runča piedzīvojumi” Tukumā ledus hallē
 208. 01 marts 2016 | Raksts | Foto
  Jauno pianistu konkurss Ventspilī
 209. 2016. gada Februāris

 210. 29 februāris 2016
  Beigšanas programmas noklausīšanās klavierspēlē
 211. 29 februāris 2016
  Valsts konkursa Veidošana II kārta Rīgā “Putni
 212. 29 februāris 2016
  Starptautiskais konkurss Lidicē
 213. 25 februāris 2016 | Raksts | Foto | Video | Afišas
  Ceļojums mūzikas pasaulē
 214. 23 februāris 2016
  Mācību koncerts klavierspēlē
 215. 17 februāris 2016
  Reģionālais klavierspēles konkurss „ No prelūdijas līdz…” Ventspils MV 2.kārta
 216. 16 februāris 2016 | Raksts
  Valsts konkursa Stīgu instrumentu spēle - Ģitāras spēle fināls
 217. 16 februāris 2016
  Mācību koncerts Ģitāras spēlē
 218. 14 februāris 2016 | Raksts | Video
  Kora klašu ansambļu koncerts
 219. 11 februāris 2016
  Klavierspēles konkursa „ No prelūdijas līdz…” 1.kārta
 220. 11 februāris 2016 | Afišas
  Ventspils MV, Talsu MS, Rojas MS Draudzības koncerts Rojas MMS
 221. 10 februāris 2016
  Mācību koncerts akordeona spēlē
 222. 08 februāris 2016 | Raksts | Video
  Akordeona spēle finālā
 223. 2016. gada Janvāris

 224. 29 janvāris 2016
  XXI Izpildītāju konkurss Rīgā
 225. 29 janvāris 2016
  XV Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Es dzīvoju pie jūras” – Akmens stāsts
 226. 23 janvāris 2016
  Mācību koncerts pūšaminstrumentu spēlē
 227. 21 janvāris 2016 | Raksts
  Reģionālais Valsts konkurss Ģitāras spēlē II kārta Ventspils MV
 228. 20 janvāris 2016
  Reģionālais koncerts klavierspēlē „ Mans mīļākais skaņdarbs” Kuldīgas MS
 229. 18 janvāris 2016
  Beigšanas programmas noklausīšanās 8.kl.klavierspēlē
 230. 14 janvāris 2016 | Raksts | Video | Afišas
  Reģionālais Valsts konkurss Akordeona spēlē Rojas Mūzikas un mākslas skolā
 231. 13 janvāris 2016 | Foto
  Valsts konkurss akordeona spēlē
 232. 12 janvāris 2016
  Valsts konkursa programmas noklausīšanās akordeona spēlē
 233. 11 janvāris 2016
  Mākslas nodaļas darbu izstāde “Jūras un ziemas ainavas”
 234. 2015. gada Decembris

 235. 27 decembris 2015 | Video
  Rojas MMS koncerts Rojas muzejā 2015
 236. 20 decembris 2015 | Video
  Līgas Reines izstade Rojas kultūras centrā
 237. 18 decembris 2015 | Video
  Akordeona spēles un Ģitāras spēles audzēkņu Ziemassvētku koncerts vecākiem
 238. 17 decembris 2015
  Pūšaminstrumentu spēles Ziemassvētku koncerts vecākiem un vecāku sapulce
 239. 17 decembris 2015
  Vijoles spēles Ziemassvētku klases vakars
 240. 16 decembris 2015 | Raksts | Foto | Video | Afišas
  Skolas Ziemassvētku koncerts Ziemassvētku vilcieniņš ...
 241. 15 decembris 2015
  Mācību koncerts vijoles spēlē un vecāku sapulce
 242. 15 decembris 2015
  Mācību koncerts ģitāras spēlē un Valsts konkursa I kārta
 243. 14 decembris 2015
  Mākslas nodaļas audzēkņu noslēguma darbu skate un metodiskā apspriede
 244. 13 decembris 2015
  Kora klases un Klavierspēles audzēkņu Ziemassvētku koncerts vecākiem
 245. 10 decembris 2015
  Mācību koncerts akordeona spēlē un nodaļas sēde
 246. 10 decembris 2015
  Mācību koncerts klavierspēlē
 247. 09 decembris 2015
  Mācību koncerts pūšaminstrumentu spēlē 2015
 248. 08 decembris 2015
  Mācību koncerts dziedāšanā
 249. 08 decembris 2015
  Mācību koncerts kora klases vok.ansamblim
 250. 07 decembris 2015
  Mācību koncerts sitaminstrumentu spēlē RMMS
 251. 03 decembris 2015
  Mācību koncerts klavieru, stīgu, pūt.akord.ģit. ansambļiem un pavadījumā , izvēles instr..k.kl.
 252. 02 decembris 2015
  Mācību koncerts klavierēs un vispārējās klavierēs
 253. 2015. gada Novembris

 254. 29 novembris 2015 | Video
  Ventspils MVS pedagogu un audzēkņu koncert
 255. 29 novembris 2015 | Video
  Ventspils MVS pedagogi Rojas MMS
 256. 25 novembris 2015 | Raksts
  Rojas ritmi 2016
 257. 17 novembris 2015
  Valsts svētku koncerts Rojas Kultūras centrā 2015
 258. 16 novembris 2015 | Raksts | Foto | Video | Afišas
  VALSTS SVĒTKU KONCERTS 2015 „Skani Latvijai!”
 259. 06 novembris 2015
  II Latvijas orķestru asociācijas festivāls Daugavpilī
 260. 2015. gada Oktobris

 261. 26 oktobris 2015
  Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde „Rudens lietus”
 262. 23 oktobris 2015
  Kora klašu audzēkņu solo un duetu konkurss „Jūras zvaigzne”
 263. 17 oktobris 2015
  Ventspils reģ. MS stīgu instrumentu nodaļu pasākums
 264. 15 oktobris 2015 | Video | Afišas
  Karjeras dienas 2015
 265. 08 oktobris 2015
  Ģitāras spēles meistarklase Ventspils MV /K.Zemītis/ un O.Silabrieža lekcija.
 266. 05 oktobris 2015 | Raksts | Foto
  Saules ceļš
 267. 01 oktobris 2015
  Starptautiskai Mūzikas dienai veltīts koncerts 2015
 268. 2015. gada Septembris

 269. 10 septembris 2015
  Vasaras programmas atspēlēšana ģit. spēlē
 270. 08 septembris 2015
  Vasaras programmas atspēlēšana akord.spēlē
 271. 08 septembris 2015
  Vasaras skaņdarbu atspēlēšana klavierspēlē
 272. 05 septembris 2015
  Mākslas nodaļas izstāde „ Melodija” Rojas KC
 273. 01 septembris 2015 | Foto | Afišas
  1. septembris 2015
 274. 01 septembris 2015
  Jaunā mācību gada ieskaņas koncerts RMMS
 275. 01 septembris 2015
  Jauno audzēkņu papilduzņemšana 2015
 276. 2015. gada Maijs

 277. 30 maijs 2015 | Foto
  Rojas dienas 2015
 278. 30 maijs 2015 | Raksts
  Rojas Mūzikas un mākslas skolā noslēdzies mācību gads
 279. 19 maijs 2015 | Raksts | Foto | Video | Afišas
  45. izlaidums Rojas Mūzikas un mākslas skolā
 280. 12 maijs 2015 | Foto
  Diplomdarbi 2015
 281. 12 maijs 2015 | Raksts
  Koris Roja iegūst ceļazīmi uz Dziesmu svētkiem !!!
 282. 08 maijs 2015 | Foto | Video
  Koru skate II kārta
 283. 2015. gada Aprīlis

 284. 29 aprīlis 2015 | Video
  Kamerorķestru konkurss
 285. 28 aprīlis 2015 | Raksts
  Koris Roja iegūst I pakāpes diplomu
 286. 28 aprīlis 2015 | Raksts | Foto
  Noslēdzies Valsts konkurss Kustība zīmēšanā ...
 287. 27 aprīlis 2015 | Raksts | Video
  Rojas ritmi – sākums jaunai tradīcijai
 288. 24 aprīlis 2015 | Foto | Video
  Koru skate I kārta
 289. 19 aprīlis 2015 | Raksts | Foto | Video | Afišas
  Konkurss Rojas ritmi
 290. 18 aprīlis 2015 | Raksts
  Konkursa – festivāla „ ROJAS RITMI”gaidās
 291. 2015. gada Marts

 292. 09 marts 2015 | Foto
  Konkurss 2015
 293. 2015. gada Februāris

 294. 28 februāris 2015 | Raksts
  JAUNUMS! Video arhīvs!
 295. 2015. gada Janvāris

 296. 22 janvāris 2015 | Video
  Pūšam- un stam- instrumentu konkursa II karta
 297. 15 janvāris 2015 | Video
  Pūšaminstrumentu nodaļas koncerts
 298. 2014. gada Decembris

 299. 29 decembris 2014 | Video
  Labdarības koncerts Rojā
 300. 28 decembris 2014 | Video
  Ģitāristu, akordeonistu koncerts '14
 301. 28 decembris 2014 | Video
  Klavierspēles, kora klases koncerts '14
 302. 20 decembris 2014 | Raksts | Foto | Afišas
  Ziemassvētki – brīnumu laiks
 303. 19 decembris 2014 | Foto
  Skate 2015
 304. 17 decembris 2014 | Foto | Video | Afišas
  Rūķu Bode
 305. 17 decembris 2014 | Raksts
  Ziemassvētki Rojas Mūzikas un mākslas skolā
 306. 16 decembris 2014 | Foto
  ... ziemā
 307. 14 decembris 2014 | Foto | Afišas
  Kora klases ziemassvetki 2014
 308. 12 decembris 2014 | Raksts | Foto | Video | Afišas
  Absolventu koncerts
 309. 2014. gada Novembris

 310. 21 novembris 2014 | Video
  Ceļā uz dziesmu svētkiem 2.daļa
 311. 21 novembris 2014 | Raksts | Video | Afišas
  Ceļā uz dziesmu svētkiem
 312. 18 novembris 2014 | Raksts | Foto | Afišas
  Vilksim košu zelta jostu apkārt savu tēvu zem`
 313. 17 novembris 2014 | Raksts | Video
  Valsts svētku koncerts Rojas MMS
 314. 2014. gada Oktobris

 315. 15 oktobris 2014 | Raksts
  Jaunais mācību gads Mūzikas un mākslas skolā ieskanējies
 316. 2014. gada Septembris

 317. 16 septembris 2014 | Foto
  Rojas diena 2014
 318. 01 septembris 2014 | Foto | Afišas
  1. septembris 2014
 319. 2014. gada Maijs

 320. 17 maijs 2014 | Foto
  Izlaidums 2014
 321. 08 maijs 2014 | Foto | Afišas
  Māmiņdienas koncerts
 322. 2014. gada Aprīlis

 323. 29 aprīlis 2014 | Raksts | Foto
  Dziesmu svētku koru skate
 324. 05 aprīlis 2014 | Raksts
  Konkurss - Latvijas gada ģitārists 2014
 325. 05 aprīlis 2014 | Raksts
  GADA ĢITĀRISTS NOSKAIDROTS
 326. 03 aprīlis 2014 | Raksts | Foto | Video
  Konkurss - Solfedžo spēle
 327. 2014. gada Marts

 328. 28 marts 2014 | Raksts | Video
  Sniegpulkstenītes stāsts
 329. 25 marts 2014 | Afišas
  Ielūdzam uz Alvila Altmaņa autorkoncertu
 330. 12 marts 2014 | Raksts | Foto | Video
  Akordeonisti muzicē Kuldīgā
 331. 2014. gada Februāris

 332. 25 februāris 2014 | Raksts
  No prelūdijas līdz...
 333. 2014. gada Janvāris

 334. 28 janvāris 2014 | Raksts
  Vijolnieku konkurs!
 335. 28 janvāris 2014 | Raksts | Foto
  VIJOLNIEKU IZAICINĀJUMS - VALSTS KONKURSS
 336. 14 janvāris 2014 | Raksts
  Rojas Mūzikas un mākslas skolā ieskandē pirmo lielāko pasākumu novadā
 337. 12 janvāris 2014 | Video
  Valsts konkurss dziedāšanā 2.daļa
 338. 09 janvāris 2014 | Foto
  Konkurss dziedāšanā
 339. 09 janvāris 2014 | Raksts | Video
  Valsts konkurss dziedāšanā
 340. 04 janvāris 2014 | Raksts
  Atskats uz paveikto Rojas Mūzikas un mākslas skolā
 341. 2013. gada Decembris

 342. 19 decembris 2013 | Foto | Afišas
  Ziemassvētku koncerts
 343. 19 decembris 2013 | Foto
  Ģitāristu Ziemassvētki
 344. 07 decembris 2013 | Video
  Meistarklase pūšaminstrumentiem
 345. 07 decembris 2013 | Video
  Ventspils pūšaminstrumentu kvartets
 346. 04 decembris 2013 | Raksts
  Bigbenda KONCERTS
 347. 01 decembris 2013 | Video
  Rojas MMS Koncerts Bolderājas MMS
 348. 2013. gada Novembris

 349. 22 novembris 2013 | Raksts | Foto | Video
  Koncerts Bolderājas MMS
 350. 14 novembris 2013 | Raksts | Foto | Video | Afišas
  Valsts svētkiem veltīts koncerts 2013
 351. 03 novembris 2013 | Video
  Ciemos pie Baibas Rīteres
 352. 03 novembris 2013 | Video
  Solistu konkurss Ventspilī
 353. 2013. gada Oktobris

 354. 27 oktobris 2013 | Raksts | Foto
  Kamerorķestru festivāls Rēzeknē
 355. 25 oktobris 2013 | Raksts
  Jauno vokālistu konkurss - Jūras zvaigzne
 356. 04 oktobris 2013 | Foto
  Pedagogi Kalnmuižas pilī
 357. 2013. gada Septembris

 358. 02 septembris 2013 | Foto | Video | Afišas
  2.septembra koncerts
 359. 2013. gada Augusts

 360. 26 augusts 2013 | Raksts
  Turpinās audzēkņu uzņemšana
 361. 2013. gada Jūlijs

 362. 23 jūlijs 2013 | Foto
  Nobeiguma skate 2013
 363. 07 jūlijs 2013 | Foto
  Ikdiena bildēs 2012/13 m.g
 364. 2013. gada Maijs

 365. 26 maijs 2013 | Foto
  Rojas dienas 2013
 366. 24 maijs 2013 | Foto
  MVP 2013
 367. 24 maijs 2013 | Foto
  Darbs materiālā
 368. 24 maijs 2013 | Foto
  Kompozīcija 2013
 369. 22 maijs 2013 | Video
  Eksāmeni 2013
 370. 19 maijs 2013 | Video
  Top jauns CD
 371. 18 maijs 2013 | Raksts | Video | Afišas
  Izlaidums Rojas Mūzikas un mākslas skolā
 372. 13 maijs 2013 | Video
  Ventspils MVS 85
 373. 12 maijs 2013 | Raksts | Foto | Video | Afišas
  Mazliet pa jokam…
 374. 2013. gada Aprīlis

 375. 22 aprīlis 2013 | Raksts | Foto | Video | Afišas
  Sveic skanīgo un atraktīvo „Vizbulēnu”
 376. 21 aprīlis 2013 | Video
  Koncerts Priekulē I daļa
 377. 21 aprīlis 2013 | Video
  Koncerts Priekulē II daļa
 378. 21 aprīlis 2013 | Video
  Koncerts Priekulē III daļa
 379. 18 aprīlis 2013 | Raksts
  Konkurss - Dzirdi un zini
 380. 17 aprīlis 2013 | Raksts | Video
  Kad mūzikas skolā dzied Vizbulēns
 381. 06 aprīlis 2013 | Foto
  Sporta spēles 2013
 382. 2013. gada Marts

 383. 21 marts 2013 | Raksts
  Akordeonistu festivāls Limbažos
 384. 19 marts 2013 | Foto
  Putni 2013
 385. 19 marts 2013 | Foto
  Melnais runcis 2013
 386. 18 marts 2013 | Raksts | Foto | Video
  Gleznu izstāde „Džungļu sarkanais”
 387. 14 marts 2013 | Video
  Ģimeņu koncerts 2.daļa
 388. 14 marts 2013 | Video
  Ģimeņu koncerts 3.daļa
 389. 14 marts 2013 | Video
  Ģimeņu koncerts 2013
 390. 14 marts 2013 | Raksts | Video | Afišas
  Ģimeņu koncerts
 391. 13 marts 2013 | Video
  MUSICA DA CAMERA 2.daļa
 392. 13 marts 2013 | Raksts | Video
  Konkurss MUSICA DA CAMERA 2013
 393. 12 marts 2013 | Foto | Video
  Lai skan!
 394. 12 marts 2013 | Raksts | Video
  9. martā notika Jāzepa Vītola ...
 395. 06 marts 2013 | Raksts | Foto
  Valsts konkurss - Jaunais pianists
 396. 2013. gada Februāris

 397. 22 februāris 2013 | Raksts
  Konkurss "No prelūdijas līdz …"
 398. 20 februāris 2013 | Raksts
  Izmaiņas Rojas Mūzikas un mākslas skolas norēķinu rekvizītos.
 399. 20 februāris 2013 | Raksts
  Kas cenšas, tas sasniedz
 400. 19 februāris 2013 | Raksts | Foto | Video
  Koncerts Ādažos!
 401. 19 februāris 2013 | Video
  Koncerts Ādažos 2.daļa
 402. 19 februāris 2013 | Video
  Koncerts Ādažos 3.daļa
 403. 18 februāris 2013 | Foto
  Bites
 404. 12 februāris 2013 | Foto
  Velniņi
 405. 2013. gada Janvāris

 406. 31 janvāris 2013 | Raksts
  Satikšanās mūzikā…
 407. 08 janvāris 2013 | Raksts
  Noslēdzies I mācību pusgads Rojas Mūzikas un mākslas skolā!
 408. 2012. gada Decembris

 409. 28 decembris 2012 | Video
  Little Jazz Mass
 410. 21 decembris 2012 | Video
  Ziemassvētku koncert 2.daļa
 411. 20 decembris 2012 | Foto | Video | Afišas
  Ziemassvētki 2012
 412. 19 decembris 2012 | Foto
  Ziemassvetku koncerts - vijole
 413. 11 decembris 2012 | Foto | Video
  Kora klases koncerts 2012
 414. 07 decembris 2012 | Foto
  Eņģeļi pār Latviju
 415. 07 decembris 2012 | Foto
  Runča piedzīvojumi - 2012
 416. 07 decembris 2012 | Foto
  Dabas studija
 417. 07 decembris 2012 | Foto
  Izstāde - TE
 418. 04 decembris 2012 | Foto
  Aci pret aci ar klimatu
 419. 2012. gada Novembris

 420. 18 novembris 2012 | Raksts | Foto | Video | Afišas
  Valsts svētkiem veltīts koncerts!
 421. 17 novembris 2012 | Raksts | Foto
  Nosaukts Rojas novada GADA PEDAGOGS
 422. 11 novembris 2012 | Foto
  Sportojam Lāčplēša dienā
 423. 11 novembris 2012 | Raksts
  Mēs ne tikai spēlējam un dziedam!
 424. 09 novembris 2012 | Raksts | Foto
  Salacgrīvas novada un pilsētas delegācija Rojā!
 425. 06 novembris 2012 | Raksts
  Jaunas fotogrāfijas!
 426. 06 novembris 2012 | Foto
  Izstāde - Vasaras sapnis
 427. 2012. gada Septembris

 428. 23 septembris 2012 | Foto
  Dziesmusvētku logo
 429. 07 septembris 2012 | Raksts
  Sācies Rojas Mūzikas un mākslas skolas 46. darba gads
 430. 03 septembris 2012 | Foto
  12/13 m.g. sākums
 431. 03 septembris 2012 | Raksts
  Mācību gada ieskaņas pasākums
 432. 03 septembris 2012 | Raksts | Foto
  Ieskandinām jauno marimbu
 433. 03 septembris 2012 | Afišas
  1.septembris
 434. 2012. gada Augusts

 435. 22 augusts 2012 | Raksts
  Jaunais mācību gads Rojas Mūzikas un mākslas skolā
 436. 2012. gada Jūlijs

 437. 07 jūlijs 2012 | Foto
  Mazo mākslinieku Ikdiena bildēs 2011/12 m.g.
 438. 2012. gada Jūnijs

 439. 20 jūnijs 2012 | Foto
  Izlaiduma darbi
 440. 20 jūnijs 2012 | Foto
  Nobeiguma skate 2012
 441. 2012. gada Maijs

 442. 26 maijs 2012 | Foto
  Rojas dienas - gājiens
 443. 26 maijs 2012 | Foto
  Rojas dienu koncerts
 444. 21 maijs 2012 | Raksts
  Audzēkņu uzņemšana
 445. 20 maijs 2012 | Raksts | Afišas
  Koncerts Kaltenes klubā
 446. 19 maijs 2012 | Raksts | Foto | Video | Afišas
  IZLAIDUMS 2012
 447. 2012. gada Aprīlis

 448. 21 aprīlis 2012 | Video
  Rojas Mūzikas un mākslas skolas 45 gadu jubilejas koncerts! 2.daļa
 449. 21 aprīlis 2012 | Raksts | Foto | Video | Afišas
  Skolas 45 jubilejai veltīts koncerts!
 450. 18 aprīlis 2012 | Raksts
  Mūzikas literatūras konkurss
 451. 18 aprīlis 2012 | Afišas
  The Sparkling koncerts Rojas MMS
 452. 14 aprīlis 2012 | Raksts | Foto
  Amendas mūzikas svētki Talsos
 453. 12 aprīlis 2012 | Raksts | Foto | Video | Afišas
  Pedagogu koncerts veltīts skolas jubilejai
 454. 07 aprīlis 2012 | Raksts | Foto | Afišas
  Koncerts "Zvaigžņu salidojums"
 455. 07 aprīlis 2012 | Raksts
  Zvaigžņu salidojums
 456. 2012. gada Marts

 457. 30 marts 2012 | Raksts
  Lai skan akordeons!
 458. 30 marts 2012 | Raksts
  Lai skan akordeons!
 459. 23 marts 2012 | Raksts | Foto | Afišas
  Klaviermūzikas vakars
 460. 20 marts 2012 | Video
  Skolas akreditācijas koncerts
 461. 16 marts 2012 | Video
  1.-3. klašu kora 35 gadu jubilejas koncerts
 462. 14 marts 2012 | Foto
  Kompozīcijas konkurss
 463. 12 marts 2012 | Raksts | Foto
  Seminārs "Darbs ar interaktīvo tāfeli"
 464. 08 marts 2012 | Raksts | Foto | Afišas
  8. marta koncerts Raibā pasaka
 465. 07 marts 2012 | Foto
  Konkurs Lidicē
 466. 2012. gada Februāris

 467. 06 februāris 2012 | Foto
  Filcēšana
 468. 06 februāris 2012 | Foto
  Izstāde - Stikla pudeles
 469. 06 februāris 2012 | Foto
  Izstāde - Stikla gleznojumi
 470. 06 februāris 2012 | Foto
  Aušana
 471. 2012. gada Janvāris

 472. 29 janvāris 2012 | Raksts
  Jauna izglītības programma!!!
 473. 15 janvāris 2012 | Foto
  Izstāde Mērsraga vidusskolā
 474. 07 janvāris 2012 | Foto
  Glezniņas
 475. 07 janvāris 2012 | Foto
  Šis un Tas
 476. 07 janvāris 2012 | Foto
  Kartiņas
 477. 07 janvāris 2012 | Foto
  Krūzītes
 478. 07 janvāris 2012 | Foto
  Lādes
 479. 07 janvāris 2012 | Foto
  Maskas
 480. 07 janvāris 2012 | Foto
  Parafīna gleznas
 481. 07 janvāris 2012 | Foto
  Puķes
 482. 07 janvāris 2012 | Foto
  Putni
 483. 07 janvāris 2012 | Foto
  Rotas
 484. 07 janvāris 2012 | Foto
  Rojas dienu kuģi
 485. 07 janvāris 2012 | Foto
  Vasaras plenērs 2012
 486. 07 janvāris 2012 | Foto
  Jaukumi
 487. 07 janvāris 2012 | Foto
  Akordeonisti
 488. 07 janvāris 2012 | Foto
  Festivāls Kandavā
 489. 07 janvāris 2012 | Foto
  Konkurs - Tukšais caurums
 490. 07 janvāris 2012 | Foto
  Grāmatzīmes
 491. 07 janvāris 2012 | Foto
  Nobeiguma skate
 492. 01 janvāris 2012 | Foto
  Runča piedzīvojumi
 493. 2011. gada Decembris

 494. 23 decembris 2011 | Foto | Video
  Ziemassvētki 2011
 495. 20 decembris 2011 | Foto
  Vijolnieciņi 2011
 496. 2011. gada Novembris

 497. 18 novembris 2011 | Foto
  Valsts Svētki 2011