Mūsu absolventi

Pašlaik skolā mācās 110 audzēkņu 13 specialitātēs.
Pastāvēšanas 51 gados, skolu ir absolvējuši 541 audzēkņu sekojošās specialitātēs:

Absolvēšanas gads: 2017.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Ernests Vonda Klarnetes spēle Jānis Popelis
Sintija Balode Vizuāli plastiskā māksla Līga Reine–Smilgaine
Andrejs Anrijs Vaivods Vizuāli plastiskā māksla Līga Reine–Smilgaine
Dāvis Jaņķevics Ģitāras spēle Maruta Zemture
Rojs Edvards Kilmits Ģitāras spēle Maruta Zemture
Rihards Segliņš Saksofona spēle Jānis Popelis
Patriks Āboliņš Vizuāli plastiskā māksla Līga Reine–Smilgaine
Kristaps Ričards Freimanis Saksofona spēle Jānis Popelis
Linda Melānija Strautiņa Klarnetes spēle Jānis Popelis
Eva Jansone Vizuāli plastiskā māksla Līga Reine–Smilgaine
Aleksandra Māra Tarlapa Ģitāras spēle Maruta Zemture
Valters Sigai Saksofona spēle Jānis Popelis
Ingrīda Ķauķe Vizuāli plastiskā māksla Līga Reine–Smilgaine
Eduards Olekts Ģitāras spēle Maruta Zemture
Gerda Kristīne Auziņa Vizuāli plastiskā māksla Līga Reine–Smilgaine
Laura Celova Vijoles spēle Indra Sproģe
Ligita Vilciņa Vizuāli plastiskā māksla Līga Reine–Smilgaine
Dzintra Vīgante Vizuāli plastiskā māksla Līga Reine–Smilgaine

Absolvēšanas gads: 2016.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Inta Avetisjana Vizuāli plastiskā māksla Līga Reine–Smilgaine
Katerīna Olekte Vijoles spēle Indra Sproģe
Ernests Frīdenbergs Vizuāli plastiskā māksla Līga Reine–Smilgaine
Dzintra Ozola Vijoles spēle Indra Sproģe
Linda Andžāne Saksofona spēle Jānis Popelis
Vikija Kolāte Klavierspēle A. Upeniece
Patriks Upners Vizuāli plastiskā māksla Līga Reine–Smilgaine
Beate Olekte Saksofona spēle Jānis Popelis
Eva Kiršteine Ģitāras spēle Maruta Zemture
Lukass Matīss Carniglia Vizuāli plastiskā māksla Līga Reine–Smilgaine
Miks Kristians Kilmits Vizuāli plastiskā māksla Līga Reine–Smilgaine
Sabīne Briede Ģitāras spēle Maruta Zemture

Absolvēšanas gads: 2015.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Evelīna Laila Gegerniece Vijoles spēle Indra Sproģe
Alise Grosbaha Kora klase Lita Krūmiņa
Kate Krista Kalniņa Vizuāli plastiskā māksla Līga Reine–Smilgaine
Kitija Maišele Vizuāli plastiskā māksla Līga Reine–Smilgaine
Adrija Araka Vizuāli plastiskā māksla Līga Reine–Smilgaine
Zane Hazena Ģitāras spēle Maruta Zemture
Eduards Martužāns Vizuāli plastiskā māksla Laura Šulce
Ramona Nagle Vizuāli plastiskā māksla Līga Reine–Smilgaine
Māra Blumfelde Vizuāli plastiskā māksla Līga Reine–Smilgaine
Eva Gegerniece Vizuāli plastiskā māksla Līga Reine–Smilgaine
Adriana Arta Ķēniņa Vizuāli plastiskā māksla Līga Reine–Smilgaine

Absolvēšanas gads: 2014.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Atis Trūbiņš Ģitāras spēle Maruta Zemture
Elīna Paula Kora klase Inese Ozoliņa
Līga Brigmane Vizuāli plastiskā māksla D.Dzelme
Zane Aukmane Kora klase Lita Krūmiņa
Helga Gūtšmite Klavierspēle Brigita Kvalberga Jelgavas MV
Krista Otmane Kora klase Lita Krūmiņa
Evelīna Laila Gegerniece Vizuāli plastiskā māksla D.Dzelme
Nikola Lote Cepleviča Vizuāli plastiskā māksla D.Dzelme
Gustavs Zanders Ģitāras spēle Maruta Zemture
Alise Garbaļdeva Kora klase Inese Ozoliņa
Rinalds Mucenieks Ģitāras spēle Maruta Zemture
Elīza Otmane Kora klase Lita Krūmiņa
Elita Ozola Akordeona spēle Baiba Beraģe
Lelde Veinberga Klavierspēle A. Upeniece

Absolvēšanas gads: 2013.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Lilita Grosbaha Flautas spēle Jānis Popelis
Loreta Krontāle Akordeona spēle Baiba Beraģe
Annija Šulce Vizuāli plastiskā māksla Līga Reine–Smilgaine
Zane Maksakova Akordeona spēle Baiba Beraģe
Kristīne Grosbaha Klavierspēle A. Upeniece
Elizabete Romija Gegerniece Kora klase Lita Krūmiņa Ventspils MV
Inga Andra Pērkone Saksofona spēle Jānis Popelis Ventspils MV
Efeja Šnikvalde Kora klase Lita Krūmiņa Ventspils MV
Alise Elizabete Reinholde Vizuāli plastiskā māksla D.Dzelme
Inga Andra Pērkone Kora klase Inese Ozoliņa Ventspils MV

Absolvēšanas gads: 2012.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Ričards Imants Limberga Vizuāli plastiskā māksla G.Āle
Signe Grizāne Vizuāli plastiskā māksla D.Dzelme RTU
Beate Olekte Flautas spēle Jānis Popelis
Zane Hazena Vizuāli plastiskā māksla Līga Reine–Smilgaine
Elīna Štauere Vizuāli plastiskā māksla L.Baņķe
Rihards Rožkalns Vizuāli plastiskā māksla G.Āle
Matīss Strautiņa Vizuāli plastiskā māksla Līga Reine–Smilgaine
Rolands Indruškevičs Vizuāli plastiskā māksla G.Āle
Sabīne Briede Vijoles spēle Indra Sproģe
Līva Dambiņa Vizuāli plastiskā māksla D.Dzelme LLA
Tomass Toms Dārziņš Vizuāli plastiskā māksla G.Āle
Inga Ingrīda Vahšteine Klavierspēle Brigita Kvalberga
Anna Briede Vijoles spēle Indra Sproģe
Kerija Grudkina Vizuāli plastiskā māksla G.Āle
Beate Olekte Kora klase Inese Ozoliņa

Absolvēšanas gads: 2011.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Jana Greidiņa Kora klase Lita Krūmiņa
Elīna Zembaha Vizuāli plastiskā māksla Līga Reine–Smilgaine
Alise Fībiga Klavierspēle A. Bebriša
Līva Anete Lormane Kora klase Lita Krūmiņa
Emīls M. Upenieks Vizuāli plastiskā māksla D.Dzelme
Loreta Ansberga Vizuāli plastiskā māksla Līga Reine–Smilgaine
Megija Bramane Vizuāli plastiskā māksla Līga Reine–Smilgaine
Eva Laukšteina Kora klase Lita Krūmiņa
Megija Veinberga Vizuāli plastiskā māksla D.Dzelme Rīgas Amatn.VSK
Miks Līkops Ģitāras spēle Maruta Zemture
Rebeka Rožkalne Kora klase Lita Krūmiņa
Kate Labarēviča Vizuāli plastiskā māksla Līga Reine–Smilgaine

Absolvēšanas gads: 2010.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Kārlis Blumbahs Vizuāli plastiskā māksla M. Grīnhofa Rīgas Amatn.VSK, Kultūras koledža
Elizabete Ķirse Vizuāli plastiskā māksla M. Grīnhofa
Amanda Kaža Vizuāli plastiskā māksla Līga Reine–Smilgaine
Elvita Dubure Vizuāli plastiskā māksla Līga Reine–Smilgaine
Emīls Rudbahs Klavierspēle A. Upeniece
Sandris Ādamsons Vizuāli plastiskā māksla M. Grīnhofa
Danute Kirilova Vizuāli plastiskā māksla Līga Reine–Smilgaine
Annija Leja Vizuāli plastiskā māksla Līga Reine–Smilgaine Rīgas Amatn.VSK
Vineta Aizupe Kora klase Lita Krūmiņa
Kalvis Engīzers Klavierspēle Brigita Kvalberga
Linda Andžāne Akordeona spēle Maruta Zemture
Terēze Šteinblūma Vizuāli plastiskā māksla M. Grīnhofa Rīgas Amatn.VSK
Zane Greidiņa Vijoles spēle Indra Sproģe
Arvis Podiņš Saksofona spēle R.Arhipova

Absolvēšanas gads: 2009.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Alise Drunka Klavierspēle Ā. Bračkina
Sana Dedze Flautas spēle R.Arhipova
Anna Kalniņa Vizuāli plastiskā māksla M. Grīnhofa LLU
Anda Sīpola Klavierspēle Brigita Kvalberga
Megija Tanasa Klavierspēle Ā. Bračkina
Rūta Rozenfelde Kora klase Lita Krūmiņa OAV
Elizabete Ozola Klavierspēle Brigita Kvalberga
Jolanta Zlotņikova Vizuāli plastiskā māksla K. Ivanova
Aiga Raudova Vizuāli plastiskā māksla M. Grīnhofa
Patrīcija Freiberga Vizuāli plastiskā māksla M. Grīnhofa
Kristīne Vīgante Klavierspēle Brigita Kvalberga
Laura Dimante Vizuāli plastiskā māksla K. Ivanova
Dana Čible Akordeona spēle Maruta Zemture
Lauma Vaivode Vizuāli plastiskā māksla K. Ivanova
Anna Vilciņa Vizuāli plastiskā māksla M. Grīnhofa Rīgas Dizaina MS

Absolvēšanas gads: 2008.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Marija Mitenberga Klavierspēle Ā. Bračkina
Simona Dāldere Kora klase Inese Ozoliņa
Jana Kalmane Vizuāli plastiskā māksla I.Niedra
Ieva Sprince Kora klase Ināra Kivila
Jānis Bērziņš Vizuāli plastiskā māksla K. Ivanova RDMV, RTU
Marta Niegliņa Vizuāli plastiskā māksla K. Ivanova RDMV
Anete Vandzberga Kora klase Ināra Kivila
Elizabeta Šironova Flautas spēle V. Zemture
Elīna Martinovska Vizuāli plastiskā māksla K. Ivanova LPA
Anete Galmane Klavierspēle Ā. Bračkina
Džeina Lankovska Kora klase Ināra Kivila
Baiba Krišjāne Vizuāli plastiskā māksla K. Ivanova LU
Ģirts Lagzdiņš Flautas spēle V. Zemture
Aleksandra Priļepiševa Klavierspēle Brigita Kvalberga
Kristīne Šironova Klavierspēle A. Upeniece Ventspils MV
Madars Ozollapa Trompete A. Zemturis
Mārtiņš Kalniņš Akordeona spēle Maruta Zemture
Monthida Suttanan Vizuāli plastiskā māksla I.Niedra
Karina Ansberga Flautas spēle V. Zemture
Maikls Frīdenbergs Kora klase Inese Ozoliņa
Julia S. Kaudewicz Vizuāli plastiskā māksla I.Niedra

Absolvēšanas gads: 2007.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Laura Voldemāre Kora klase Lita Krūmiņa RDMV
Sandis Grosbahs Flautas spēle V. Zemture
Alise Beresineviča Kora klase Inese Ozoliņa
Aija Barovska Vijoles spēle Indra Sproģe LKA
Ieva Haselbauma Klavierspēle Ā. Bračkina
Tīna Lasmane Kora klase Inese Ozoliņa
Madara Berga Klavierspēle Brigita Kvalberga
Vita Olekte Vijoles spēle Indra Sproģe RPIVA

Absolvēšanas gads: 2006.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Ilze Jansone Klavierspēle A. Upeniece
Aija Boitmane Vijoles spēle Indra Sproģe
Edgars Zemturis Klavierspēle Brigita Kvalberga
Terēze Pēterhofa Flautas spēle V. Zemture
Santa Krieviņa Klavierspēle Brigita Kvalberga
Anete Veide Flautas spēle V. Zemture
Anna Kalniņa Klavierspēle Ā. Bračkina LLU
Agneta Mantniece Kora klase Jānis Kivils
Una Gavrona Klavierspēle Brigita Kvalberga
Laura Reinfelde Kora klase Jānis Kivils
Pauls Viļamas Akordeona spēle Maruta Zemture
Sandra Veckāgane Kora klase Inese Ozoliņa
Katrīna Kirilova Klavierspēle Ā. Bračkina
Ēriks Eihlers Akordeona spēle Maruta Zemture
Sanita Maure Kora klase Jānis Kivils RPIVA
Una Gavrona Kora klase Brigita Kvalberga
Signe Pallo Flautas spēle V. Zemture

Absolvēšanas gads: 2005.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Vika Koroļova Flautas spēle J. Frēliha
Tīna Damberga Flautas spēle V. Zemture
Māris Mūrnieks Akordeona spēle Maruta Zemture
Linda Pallo Klavierspēle Ā. Bračkina
Elīna Martinovska Flautas spēle J. Frēliha LPA
Ieva Krontāle Flautas spēle J. Frēliha
Madara Švalbe Kora klase Jānis Kivils
Maija Teilāne Flautas spēle V. Zemture
Tatjana Francuzova Flautas spēle V. Zemture
Ance Mežavilka Klavierspēle Ā. Bračkina
Arta Mitenberga Akordeona spēle Inese Ozoliņa

Absolvēšanas gads: 2004.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Ketija Feldmane Klavierspēle A. Upeniece
Una Aviņa Flautas spēle V. Zemture
Elīna Zvingule Klavierspēle Ā. Bračkina
Līva Klabere Kora klase L.Klabere
Jana Leja Klavierspēle Brigita Kvalberga

Absolvēšanas gads: 2003.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Līga Ķauķe Klavierspēle A. Upeniece
Jēkabs Zemturis Akordeona spēle Maruta Zemture
Jana Zlotņikova Akordeona spēle Maruta Zemture
Zane Leitendorfa Klavierspēle Brigita Kvalberga
Gatis Cielavs Akordeona spēle Maruta Zemture
Solvita Jaņķevica Akordeona spēle Maruta Zemture
Zanda Viļamas Klavierspēle Ā. Bračkina
Dace Muša Kora klase Lita Krūmiņa

Absolvēšanas gads: 2002.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Lāsma Balode Vijoles spēle Indra Sproģe
Kristīne Voldemāre Kora klase Lita Krūmiņa
Ilze Rēvalde Kora klase Lita Krūmiņa
Linda Mitenberga Klavierspēle Ā. Bračkina
Oļegs Osikovskis Saksofona spēle V. Zemture
Jānis Goldmanis Kora klase Lita Krūmiņa
Lelde Leja Klavierspēle Ā. Bračkina
Ieva Rožkalne Kora klase Lita Krūmiņa
Elīza Leja Klavierspēle Brigita Kvalberga
Alise Krūmiņa Klavierspēle Ā. Bračkina
Aldis Feldmanis Akordeona spēle Maruta Zemture
Aiga Sīpola Kora klase Lita Krūmiņa
Ēriks Rozefelds Saksofona spēle V. Zemture
Laura Lasmane Vijoles spēle Indra Sproģe

Absolvēšanas gads: 2001.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Monta Krauze Klavierspēle Ā. Bračkina
Diāna Vaviļina Klavierspēle Ā. Bračkina
Irita Dravniece Flautas spēle V. Zemture
Sandra Bebriša Klavierspēle Brigita Kvalberga
Līva Ķauķe Vijoles spēle Indra Sproģe
Inga Vonda Flautas spēle J. Frēliha
Elīna Vērpēja Kora klase Lita Krūmiņa
Sanita Lasmane Kora klase Lita Krūmiņa
Jānis Ansons Klarnetes spēle V. Zemture E. Dārziņa MV, LMA
Sandra Ose Akordeona spēle Maruta Zemture
Andželika Kārkliņa Klavierspēle Brigita Kvalberga
Ilva Sīpola Kora klase Lita Krūmiņa
Džina Kārkliņa Flautas spēle J. Frēliha
Ieva Kalēja Vijoles spēle Indra Sproģe
Baiba Beraģe Akordeona spēle Maruta Zemture Jāz. Mediņa MK, RPIVA
Agnese Frīdenberga Kora klase Lita Krūmiņa
Anna Tarlapa Klavierspēle A. Bebriša

Absolvēšanas gads: 2000.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Agnis Lagzdiņš Akordeona spēle Maruta Zemture
Laura Lismente Klavierspēle Brigita Kvalberga
Marita Dambiņa Akordeona spēle Maruta Zemture
Liene Lismente Vijoles spēle Indra Sproģe
Jānis Šteinbergs Saksofona spēle V. Zemture
Līva Ozola Flautas spēle V. Zemture E. Dārziņa MV
Linda Krūkliņa Kora klase Lita Krūmiņa
Valdis Vitte Klavierspēle Ā. Bračkina
Evita Zondaka Kora klase Lita Krūmiņa
Roberts Mazkalniņš Akordeona spēle Maruta Zemture

Absolvēšanas gads: 1999.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Marika Gavrona Klavierspēle Ā. Bračkina Ventspils MV, LMA
Laura Ūdre Klavierspēle Brigita Kvalberga
Laila Bekmane Flautas spēle J. Frēliha
Sandra Gaidova Vijoles spēle Indra Sproģe
Nadežda Martinoviča Akordeona spēle Maruta Zemture
Baiba Zālīte Kora klase Lita Krūmiņa
Una Vitte Kora klase Lita Krūmiņa
Kristīne Bahtina Klavierspēle Ā. Bračkina
Agnese Daubare Flautas spēle V. Zemture
Zane Klabere Kora klase Lita Krūmiņa

Absolvēšanas gads: 1998.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Krista Zariņa Klavierspēle A. Bebriša
Ieva Muša Vijoles spēle Indra Sproģe
Linda Kleinberga Akordeona spēle Maruta Zemture
Dace Mežavilka Klavierspēle Ā. Bračkina
Didzis Bebrišs Saksofona spēle Jānis Popelis Jelgavas MK, LMA
Annija Rupeneite Klavierspēle A. Bebriša
Rita Meldere Klavierspēle A. Bebriša
Reinis Kirilovs Saksofona spēle Jānis Popelis
Mārtiņš Fībigs Saksofona spēle Jānis Popelis
Laura Rudzīte Klavierspēle Ā. Bračkina
Ingus Putra Trompete Jānis Popelis
Miķelis Lisments Klavierspēle Ā. Bračkina
Ieva Otomere Klavierspēle Brigita Kvalberga
Ieva Sproģe Klavierspēle Brigita Kvalberga Liepājas MK
Lauma Briede Kora klase Lita Krūmiņa
Ieva Klauberga Kora klase Lita Krūmiņa
Andis Popelis Klarnetes spēle Jānis Popelis
Ieva Krieviņa Klavierspēle Brigita Kvalberga

Absolvēšanas gads: 1997.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Laine Krūkliņa Klavierspēle S. Leja
Simona Zvingule Kora klase Lita Krūmiņa
Sandra Klāviņa Klavierspēle Brigita Kvalberga
Daina Mūrniece Klavierspēle S. Leja
Jānis Šteinbergs Akordeona spēle Maruta Zemture
Elīna Ansone Flautas spēle J. Frēliha
Daniela Rupeneite Klavierspēle A. Bebriša
Inita Balode Kora klase Lita Krūmiņa
Dinija Boitmane Flautas spēle J. Frēliha
Jānis Čulkstens Trompete Jānis Popelis
Māra Akmeņlauka Klavierspēle S. Leja
Agnese Jankauska Akordeona spēle Maruta Zemture Jelgavas MK
Laura Zviedre Klavierspēle S. Leja
Inga Upīte Klavierspēle D. Geste
Anete Klabere Klavierspēle Ā. Bračkina
Laura Grīnfelde Akordeona spēle Maruta Zemture

Absolvēšanas gads: 1996.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Karina Zvingule Kora klase Lita Krūmiņa
Ilze Broka Flautas spēle J. Frēliha
Kristīne Čandere Kora klase Lita Krūmiņa
Evita Insberga Akordeona spēle Maruta Zemture
Valda Krīgere Kora klase Lita Krūmiņa
Danija Stepule Klavierspēle A. Bebriša
Dina Rozefelde Flautas spēle J. Frēliha
Aigars Zemturis Klavierspēle D. Geste

Absolvēšanas gads: 1995.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Jurgita Ūdriņa Klavierspēle D. Geste
Betija Radionova Klavierspēle A. Bebriša
Anete Kupše Kora klase Lita Krūmiņa
Liene Kalēja Klavierspēle A. Bebriša
Santa Zūberga Akordeona spēle Maruta Zemture
Džeina Kārkliņa Klavierspēle Brigita Kvalberga
Svetlana Martinoviča Klavierspēle D. Geste
Agnese Zondaka Vijoles spēle Indra Sproģe
Agnese Grieze Kora klase Lita Krūmiņa
Aija Čekstere Flautas spēle J. Frēliha
Raimonds Tomsons Klarnetes spēle Jānis Popelis
Ilze Berga Klavierspēle A. Bebriša
Ilze Ķauķe Klavierspēle Ā. Bračkina
Zane Juruša Klavierspēle Brigita Kvalberga

Absolvēšanas gads: 1994.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Aiga Goldmane Kora klase Lita Krūmiņa
Ilze Mūrniece Klavierspēle Brigita Kvalberga
Dana Freimute Akordeona spēle Maruta Zemture
Egija Menika Kora klase Lita Krūmiņa
Mārtiņš Fībigs Akordeona spēle Maruta Zemture
Inga Fībiga Klavierspēle Ā. Bračkina
Ina Terļecka Klavierspēle D. Geste
Baiba Juruša Vijoles spēle Indra Sproģe
Inese Freija Klavierspēle Ā. Bračkina
Baiba Bračkina Klavierspēle Brigita Kvalberga Ventspils MV, LMA
Zane Mitenberga Akordeona spēle Maruta Zemture
Raitis Mitenbergs Klarnetes spēle Jānis Popelis
Evika Kivila Klavierspēle Brigita Kvalberga Jelgavas MK, LMA, LKA
Anita Valdmane Vijoles spēle Indra Sproģe
Evija Rozenberga Kora klase Lita Krūmiņa
Danute Kražovska Klavierspēle Brigita Kvalberga

Absolvēšanas gads: 1993.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Aina Muceniece Flautas spēle Lita Krūmiņa Ventspils MK, LMA, LMA
Jānis Beltiņš Tuba Jānis Popelis
Aina Muceniece Kora klase Lita Krūmiņa Ventspils MK, LMA, LMA
Vika Zūberga Akordeona spēle Maruta Zemture
Svetlana Bondare Akordeona spēle Maruta Zemture
Inese Muceniece Kora klase Ventspils MK, LMA
Didzis Kārkliņš Tuba Jānis Popelis
Inese Otmane Kora klase Lita Krūmiņa
Kristīne Zviedre Akordeona spēle Maruta Zemture
Ilze Rēriha Klavierspēle A. Bebriša
Kirils Ostapenko Klavierspēle D. Geste

Absolvēšanas gads: 1992.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Ramona Zaičenko Kora klase Lita Krūmiņa
Liene Čulkstēna Akordeona spēle Maruta Zemture Ventspils MV
Oskars Jurgenbergs Trombons Jānis Popelis
Sanda Bertholde Vijoles spēle Indra Sproģe
Līga Buka Akordeona spēle Maruta Zemture
Agnese Vīksna Klavierspēle Ā. Bračkina
Liene Kokina Klavierspēle Ā. Bračkina
Aija Martinovska Klavierspēle A. Bebriša Jelgavas MV
Diana Zvingule Akordeona spēle Maruta Zemture
Ilze Kokina Vijoles spēle Indra Sproģe Ventspils MV, RPIVA
Ilze Lembere Flautas spēle J. Frēliha
Ieva Tālberga Kora klase Lita Krūmiņa Jelgavas MK, LPA
Ārijs Neilands Klavierspēle Brigita Kvalberga
Baiba Lāce Kora klase Lita Krūmiņa
Edīte Robalde Akordeona spēle Maruta Zemture Jelgavas MV, RPIVA, LKA
Dace Dreimane Vijoles spēle Indra Sproģe
Andrejs Meters Kora klase Lita Krūmiņa

Absolvēšanas gads: 1991.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Inese Jēkabsone Kora klase S. Leja
Digna Kvalberga Flautas spēle J. Frēliha Ventspils MV
Raisa Avetisjana Klavierspēle D. Geste
Karina Jēkabsone Kora klase S. Leja
Sandis Grīns Kora klase S. Leja
Viktorija Šterna Klavierspēle D. Geste Rīgas ped.sk.
Olita Japina Klavierspēle Brigita Kvalberga
Kristīne Dzene Flautas spēle J. Frēliha Ventspils MV
Mikus Zalāns Trompete A. Zemturis
Kristiana Grīnberga Kora klase S. Leja
Agita Apikate Vijoles spēle Indra Sproģe

Absolvēšanas gads: 1990.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Egita Ļeonova Klavierspēle A. Bebriša
Valters Poļakovs Kora klase Ināra Kivila
Sergejs Martinovičs Akordeona spēle Maruta Zemture
Ilonda Lakševica Klavierspēle Ā. Bračkina
Poļina Ostapenko Akordeona spēle Maruta Zemture Ventspils MV
Daiga Grīnfelde Klavierspēle D. Geste Ventspils MV
Aivars Feldmanis Klarnetes spēle Jānis Popelis
Liene Jansone Kora klase Ināra Kivila

Absolvēšanas gads: 1989.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Ieva Švalbe Kora klase Lita Krūmiņa
Aivars Grīnbergs Trompete A. Zemturis
Edīte Kivila Klavierspēle Brigita Kvalberga Jelgavas MV, LMA, LMA
Evita Zvingule Kora klase Lita Krūmiņa
Evija Kiršteine Vijoles spēle Indra Sproģe
Dace Ostupa Akordeona spēle Maruta Zemture
Laura Ulmane Kora klase Lita Krūmiņa
Solveiga Veidemane Klavierspēle A. Bebriša
Inese Sproģe Vijoles spēle Indra Sproģe
Māris Lembers Trombons Jānis Popelis Ventspils MV
Mareks Jākobsons Akordeona spēle Maruta Zemture
Helmuts Feldmanis Trombons Jānis Popelis Jelgavas MV
Raimonds Japins Saksofona spēle Jānis Popelis
Ieva Dreimane Flautas spēle Jānis Popelis
Dainis Grīnbergs Klarnetes spēle Jānis Popelis
Gunita Puriņa Akordeona spēle Maruta Zemture Liepājas MV

Absolvēšanas gads: 1988.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Santa Lagzdiņa Kora klase Ināra Kivila
Zanda Rozenfelde Klavierspēle A. Bebriša
Mārīte Rutka Klavierspēle D. Geste
Aija Rutka Akordeona spēle Maruta Zemture
Mārīte Džeriņa Klavierspēle A. Bebriša
Gunta Buka Klavierspēle D. Geste
Ilze Jaunbērziņa Klavierspēle Brigita Kvalberga
Kristīne Laizāne Vijoles spēle Indra Sproģe
Linda Sproģe Mežrags Jānis Popelis
Kristīne Voroņuka Klavierspēle Ā. Bračkina
Ģirts Krastiņš Trompete A. Zemturis

Absolvēšanas gads: 1987.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Eva Adamoviča Akordeona spēle Maruta Zemture
Una Beltiņa Klavierspēle Brigita Kvalberga
Gints Grīnbergs Mežrags Jānis Popelis Ventspils MV, LMA
Ilze Lasmane Akordeona spēle Maruta Zemture Jelgavas MV, LPA, LU
Jurita Strazda Klavierspēle Ā. Bračkina
Aiga Cielava Klavierspēle Ā. Bračkina Ventspils MV, LPA, LPA
Liene Rudzīte Klavierspēle D. Geste
Aiga Cielava Kora klase Ā. Bračkina Ventspils MV, LPA, LPA
Arnis Maneks Kora klase Ināra Kivila
Kristīne Zembaha Klavierspēle Brigita Kvalberga
Jolanta Baklūšina Kora klase Ināra Kivila

Absolvēšanas gads: 1986.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Laine Kvalberga Klavierspēle D. Geste LPA
Jānis Kalniņš Trompete A. Zemturis Ventspils MV
Ira Vasiļjeva Vijoles spēle Indra Sproģe
Agris Ernštreits Trompete A. Zemturis Ventspils MV
Sandis Šteinbergs Vijoles spēle E. Dārziņa MV, LMA
Aivita Cietvīra Vijoles spēle Indra Sproģe
Zane Bergane Klavierspēle Ā. Bračkina
Ieva Berga Klavierspēle Ā. Bračkina
Atis Šnore Tuba A. Zemturis
Raivo Krāsons Akordeona spēle Maruta Zemture
Ieva Geste Klavierspēle Brigita Kvalberga Ventspils MV
Ivo Cielavs Klarnetes spēle Jānis Popelis Ventspils MV, LMA
Lauris Jirgens Trompete A. Zemturis
Laura Veidemane Klavierspēle Brigita Kvalberga Liepājas MV

Absolvēšanas gads: 1985.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Ivars Stoņins Klavierspēle Brigita Kvalberga LVK
Irina Sigai Klavierspēle Brigita Kvalberga Rīgas ped.sk.
Laila Ekmane Akordeona spēle B. Muskare
Armands Rutkis Akordeona spēle B. Muskare
Diana Jakobsone Vijoles spēle Indra Sproģe
Ivonna Jaunozola Flautas spēle A. Zemturis
Juris Asējevs Akordeona spēle Maruta Zemture
Aiva Brande Vijoles spēle Indra Sproģe
Aiga Šnikvalde Akordeona spēle Maruta Zemture
Māris Valcis Vijoles spēle Indra Sproģe
Marina Vorobecs Akordeona spēle Maruta Zemture
Sandris Upenieks Klarnetes spēle Jānis Popelis Jelgavas MV
Inga Rudzīte Klavierspēle Brigita Kvalberga
Andris Lakšmanis Akordeona spēle B. Muskare
Aivis Cielavs Vijoles spēle Indra Sproģe Ventspils MV
Kaiva Rēdere Vijoles spēle Indra Sproģe Jelgavas MV

Absolvēšanas gads: 1984.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Liāna Neilande Akordeona spēle Maruta Zemture
Santa Poļakova Klavierspēle Ā. Bračkina Jelgavas MV, LVK
Solvita Jāvalde Akordeona spēle Maruta Zemture
Esmeralda Sproģe Klavierspēle Brigita Kvalberga Jelgavas MV, LVK, LMA
Indra Sauškina Klavierspēle Brigita Kvalberga Rīgas ped.sk.
Andra Telšova Akordeona spēle B. Šteinfelde
Valters Leimanis Trombons A. Zemturis Ventspils MV
Ina Boroņina Akordeona spēle B. Šteinfelde
Ilze Zūberga Klavierspēle Brigita Kvalberga Rīgas ped.sk.
Artis Laurs Trompete A. Zemturis

Absolvēšanas gads: 1983.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Maija Jakobsone Klavierspēle D. Geste
Džina Čoroi Klavierspēle Ā. Bračkina
Ina Rāviča Klavierspēle D. Geste
Lauris Jirgens Klavierspēle Ā. Bračkina

Absolvēšanas gads: 1982.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Sandra Siliņa Klavierspēle D. Geste Ventspils MV, LMA
Zinta Grīnfelde Akordeona spēle Maruta Zemture Liepājas MV
Zandis Pakalnietis Klavierspēle Brigita Kvalberga LVK
Matīss Sproģis Trompete A. Zemturis
Veneta Janiaka Akordeona spēle B. Šteinfelde
Elita Dolmane Akordeona spēle B. Šteinfelde Liepājas MV
Mārīte Ruško Klavierspēle D. Geste
Marita Bībere Klavierspēle Ā. Bračkina Jelgavas MS, LVK
Jeļena Harčenko Akordeona spēle Maruta Zemture Liepājas MV
Raivo Feldmanis Trompete A. Zemturis Ventspils MV
Kira Vasiļjeva Klavierspēle Ā. Bračkina
Raivo Dzenis Trompete A. Zemturis
Jolanta Kanaška Flautas spēle A. Zemturis
Lita Čekstere Klavierspēle D. Geste Ventspils MV, RPIVA LA
Ilze Čečete Vijoles spēle I.Grise
Lolita Minka Klavierspēle Ā. Bračkina
Una Pabērza Flautas spēle A. Zemturis
Valdis Strautiņš Trompete A. Zemturis

Absolvēšanas gads: 1981.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Jorens Kālis Klarnetes spēle A. Zemturis
Dina Labarēviča Vijoles spēle L. Ronka
Inga Sebre Klavierspēle Ā. Bračkina Ventspils MV
Dace Labarēviča Akordeona spēle Maruta Zemture
Normunds Červinskis Trompete A. Zemturis
Inga Falkenburga Klavierspēle Ā. Bračkina Ventspils MV
Iveta Kirkopa Vijoles spēle L. Ronka Ventspils MV, LVK

Absolvēšanas gads: 1980.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Egita Kvite Akordeona spēle M. Reimartuse
Ainis Mediņš Akordeona spēle M. Reimartuse
Mudīte Ozolniece Klavierspēle Ā. Plūduma
Marika Zapacka Akordeona spēle M.Zapacka
Iveta Jaunozola Klavierspēle D. Geste
Irina Martiņjuka Vijoles spēle Ž. Svjatska Cēsu MV
Iveta Linde Akordeona spēle M. Reimartuse
Ilze Kadiķe Klavierspēle Ā. Plūduma

Absolvēšanas gads: 1979.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Dina Pakalniete Vijoles spēle Ž. Svjatska
Dainida Brūšniece Vijoles spēle L. Ronka Ventspils MV
Inga Jaunozola Vijoles spēle Ž. Svjatska Ventspils MV, LVK
Laila Jēkabsone Akordeona spēle M. Reimartuse
Aurika Šukste Klavierspēle D. Geste
Inga Žune Klavierspēle D. Geste
Anita Vītolberga Akordeona spēle M. Reimartuse
Antra Ozollapa Akordeona spēle M. Reimartuse
Dzintra Dzīle Vijoles spēle Ž. Svjatska Ventspils MV

Absolvēšanas gads: 1978.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Inese Freiberga Klavierspēle Ā. Plūduma Jelgavas MV
Inese Meždreija Akordeona spēle M. Reimartuse Ventspils MV
Ineta Dzene Akordeona spēle M. Reimartuse
Ineta Zlotņikova Klavierspēle Ā. Plūduma
Ilze Frēliha Vijoles spēle I.Kalnāja
Liene Grigorjeva Klavierspēle Ā. Plūduma Rīgas ped.sk.
Kaija Linde Klavierspēle Brigita Kvalberga Ventspils MV, LVK
Andra Ostrovska Akordeona spēle M. Reimartuse
Guna Perekreste Klavierspēle Ā. Plūduma Jelgavas MV
Jānis Valcis Klarnetes spēle H. Rudzītis Ventspils MV

Absolvēšanas gads: 1977.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Māra Zlotņikova Klavierspēle Brigita Kvalberga
Inga Kāle Klavierspēle Brigita Kvalberga
Baiba Priede Klavierspēle D. Geste LVK
Mārīte Mitenberga Akordeona spēle M. Olekte
Zita Dambiņa Klavierspēle D. Geste
Sarmīte Pabērza Akordeona spēle M. Olekte
Sandra Kārkliņa Klavierspēle Brigita Kvalberga Ventspils MV, LMA
Daiga Šteine Klavierspēle Brigita Kvalberga Ventspils MV, LMA
Ilze Falkenburga Akordeona spēle M. Olekte Ventspils MV

Absolvēšanas gads: 1976.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Māris Zēģele Trompete K. Pakalnietis
Māris Silmanis Trompete Ventspils MV
Larisa Radionova Klavierspēle D. Geste
Santa Puriņa Klavierspēle Ā. Bračkina
Silva Krupina Klavierspēle Ā. Bračkina
Ingrīda Voronova Akordeona spēle A.Lielupe
Anda Ūdre Klavierspēle Brigita Kvalberga Ventspils MV, LMA
Sarmīte Jaunais Akordeona spēle A.Lielupe
Daiga Brūšniece Klavierspēle Brigita Kvalberga Ventspils MV, LMA
Sandra Freimane Klavierspēle D. Geste
Ginta Anstraute Klavierspēle D. Geste Rīgas ped.sk.
Inese Soone Akordeona spēle M. Olekte Ventspils MV
Dzintars Brūšnieks Klarnetes spēle K. Pakalnietis
Vilnis Beltiņš Trompete K. Pakalnietis Jelgavas MV
Modris Palmanis Akordeona spēle M. Olekte

Absolvēšanas gads: 1975.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Dace Ločmele Klavierspēle S.Brūšniece
Andris Šteinfelds Trompete K. Pakalnietis
Guntars Andersons Mežrags K. Pakalnietis J. Mediņa MV
Ritvars Jansons Akordeona spēle A.Lielupe
Einārs Ūdris Klarnetes spēle K. Pakalnietis
Dace Lemberga Akordeona spēle A.Lielupe
Elmārs Cielavs Klavierspēle Liepājas MV, LVK
Lija Dauge Akordeona spēle M. Olekte
Mārīte Šermukšne Klavierspēle D. Geste J. MediņaMV
Liene Lagušnika Klavierspēle D. Geste Jelgavas MV

Absolvēšanas gads: 1974.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Dace Ozoliņa Akordeona spēle T. Karmoļina Liepājas MV
Maija Rozīte Klavierspēle Brigita Kvalberga
Aija Zūberga Klavierspēle D. Geste Rīgas ped.sk.
Vēsma Cielava Klavierspēle Brigita Kvalberga Rīgas ped.sk.
Anta Dambiņa Klavierspēle Brigita Kvalberga
Elga Jēkabsone Akordeona spēle M. Olekte
Ingrīda Grīnberga Klavierspēle D. Geste
Tatjana Abramova Akordeona spēle T. Karmoļina Ventspils MV, DPA
Ingrīda Beltiņa Klavierspēle D. Geste
Arnis Kukītis Trompete K. Pakalnietis Liepājas MV

Absolvēšanas gads: 1973.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Juta Frēliha Akordeona spēle T. Karmoļina Liepājas MV, LMA, LMA
Ināra Luksa Klavierspēle D. Geste
Andris Grīnbergs Trompete K. Pakalnietis
Maija Veinberga Klavierspēle Brigita Kvalberga Liepājas MV, LVK
Modris Valdemārs Trompete K. Pakalnietis
Baiba Šteinfelde Akordeona spēle M. Olekte Jelgavas MV, LPA
Liene Dambiņa Klavierspēle D. Geste

Absolvēšanas gads: 1972.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Agrita Sproģe Akordeona spēle M. Olekte Ventspils MV, LVK
Bruno Jurgenbergs Trombons Ventspils MV, LVK
Ināra Grosbaha Akordeona spēle T. Karmoļina Ventspils MV
Maruta Reimartuse Akordeona spēle T. Karmoļina Liepājas MV, LPA
Andrejs Lisments Akordeona spēle T. Karmoļina
Inta Jansone Akordeona spēle T. Karmoļina

Absolvēšanas gads: 1971.g.

Vārds Uzvārds Spec. sk. Pedagogs Turpmākā izgl.
Dzintars Insbergs Klarnetes spēle K. Pakalnietis
Egils Laubergs Trompete K. Pakalnietis J. Mediņa MV
Ira Šulce Akordeona spēle T. Karmoļina Ventspils MV
Guntis Grostiņš Bazūne K. Pakalnietis

Absolvētās specialitātes

Absolventi Specialitāte
167

Klavierspēle

92

Akordeona spēle

78

Kora klase

64

Vizuāli plastiskā māksla

44

Vijoles spēle

36

Flautas spēle

23

Trompete

15

Klarnetes spēle

14

Saksofona spēle

7

Ģitāras spēle

5

Trombons

4

Ģitāras spēle

3

Tuba

3

Mežrags

1

Bazūne