Zvaigžņu salidojums

"Salidojums"

Tā saucas Rojas Mūzikas skolas akordeonistu un ģitāristu koncerta programma, kuru dzirdējām 2012. gada 7. aprīlī Rojas Mūzikas un mākslas skolas Koncertzālē. Rojeniešus, kurus saista un kuriem patīk skaņdarbi šo instrumentu skanējumā, gaidīsim klausītāju pulkā.

Akordeonistu nodaļa dibināta 1967./68. māc. gadā. 45 darba gados to beiguši 89 audzēkņi. Nodaļā strādājuši 8 pedagogi, bet skolas un nodaļas jubilejas gadā strādā ped. Maruta Zemture un Baiba Beraģe (abas mūsu skolas absolventes). No kopējā absolventu skaita republikas mūzikas vidusskolās 13 iestājušies akordeona specialitātē. Trīs meitenes izvēlējušās kora diriģenta, bet divas – mūzikas teorijas specialitāti. Ir liels prieks, ka 40 audzēkņi skolas vārdu ir nesuši tālu aiz Rojas robežām, piedaloties reģiona un republikas, kā arī Starptautiskajos konkursos, festivālos. Nav bijis tāda koncerta, kur neskanētu akordeons. Paldies mūsu audzēkņiem un pedagogiem.

 

Interesanti fakti:

  • - skolas 5. darba gadā ir 5 absolventi – visi akordeonisti. Starp tiem ir pedagoģe Maruta Zemture. Maruta, Agrita Sproģe un Ināra Grosbaha mācības turpina mūzikas vidusskolā. Savā bijušajā skolā kā pedagoģe Maruta strādā kopš 1977./78. mācību gada.
  • - Ped. Maruta Zemture aktīvi iesaistās skolas dzīvē. Viņas vadībā strādā akordeonistu orķestris. Kolektīvs spēlējis Latvijas TV raidījumā ar paroli "Do-Re-Mi", aizsācis tradīciju "Audzēkņu koncerti vecākiem". Daudzu gadu garumā Marutas vadītais orķestris ir Starptautisko akordeonistu festivālu – konkursu dalībnieks Limbažos. Šajā pasākumā sekmīgi muzicējuši arī viņas audzēkņi.
  • - Ar Marutas ierosmi esam klausījušies Starptautisko konkursu laureātu – akordeonistu Sergeja Fedorenko un Māra Balaško koncertus Rojā. S. Fedorenko akordeona klasi Jelgavas mūzikas vidusskolā beigušas ped. M. Zemtures audzēknes Edīte Robalde un Agnese Jankauska.
  • - Skolas 40. darba gadu jubilejai izskanēja brīnišķīgs koncerts "Skan akordeons", kurā muzicēja Marutas akordeona klases absolvente, daudzu konkursu vietu ieguvēja Baiba Beraģe un draugi. Šobrīd jau Maruta un Baiba ir darba kolēģes un skanēs jauna akordeonistu ansambļa programma "Salidojums". Klausītāji dzirdēs Baibiņas aranžētos skaņdarbus tieši šim kolektīva sastāvam. Gribas uzteikt Baibas darba mīlestību, neskaitot minūtes un stundas no brīvā laika, ko paņem skaņdarbu aranžēšana, tāpat daudzās mēģinājuma stundas pēc darba skolā, arī sestdienās un svētdienās.

Absolventu ansambļu dalībnieku atbildes uz jautājumiem: "Kāpēc tu spēlē ansamblī? Ko tev nozīmē ansamblis?"

Sandra: 2000./2001. m.g. absolvente.
"Ir grūti sameklēt vārdus, bet tie būtu – prieks, lepnums par ansambļa gaitām. Tas nav tikai ansamblis, bet kas daudz vairāk… KĀ DZĪVE!",
Dana: "apzinos savus mērķus. Uz tiem virzos klusi un pacietīgi. Ansamblis ir mana spēka un enerģijas avots.",
Marita: "Mūzika un reizē ansamblis man nozīmē visu, tā ir mana sirdslieta, bez tā es nespētu dzīvot.",
Solvita – 2002./2003. m.g. absolvente: "Ansamblis – neatņemama dzīves sastāvdaļa, skaists un aizraujošs. Paticis tajā spēlēt kopš mana pirmā mēģinājuma, jo saistās ar labām atmiņām, sirsnīgām emocijām. Tas ir kā ģimene, kur aizmirstas viss negatīvais, kas dod spēku mērot ceļu no Rīgas uz ansambļa mēģinājumiem.",
Baiba: "Ansamblis – tie ir mani draugi. Tā ir daļa no manas sirds un dvēseles. Tas ir mans prieks, smiekli, asaras, mana mīlestība un mana dzīve.",

Marutas moto: neticu vārdiem ne citu ne saviem, ticu tik darbiem – citu un saviem.
 

Paldies ansambļa dalībniekiem par vēlmi un mīlestību, pašaizliedzību, muzicējot ansamblī. Īpašs paldies mūsu "Zelta" meitenēm – Sandrai, Solvitai, Maritai, Danai – par iedvesmu, ko gūstam no Jūsu dalības ansambļos.

2005./ 2006. m.g. Rojas MMS tiek atvērta Ģitāras spēles klase. Instrumenta noslēpumus un prasmes māca pedagoģe Maruta Zemture, kura mācījusies pie slavenā mūziķa un pedagoga Jura Pavītola Liepājā.

Tiekamies koncertā! Būsiet gaidīti!

Skaidrīte Brūšniece