Audzēkņu kompozīciju koncerts un improvizācijas meistarklase Ventspilī

27. martā Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi Katerīna Olekte, Amanda Mosa, Emīlija Ozoliņa kopā ar skolotājām Litu Krūmiņu un Inesi Ozoliņu devās uz PIKC Ventspils mūzikas vidusskolu, lai piedalītos interesantā pasākumā. Šajā dienā notika koncerts, kurā audzēkņi atskaņoja  skaņdarbus, ko paši bija sacerējuši.

Diena iesākās ar mēģinājumiem. Turpinājumā sekoja iepazīšanās ar komponistu Andri Dzenīti (1978). Viņš ir viens no talantīgākajiem, daudzpusīgākajiem un starptautiski veiksmīgākajiem komponistiem. Studējis kompozīciju Vīnes Mūzikas un drāmas augstskolā, studijas turpinājis J. Vītola Mūzikas akadēmijā un Lietuvas Mūzikas akadēmijā. Dotajā brīdī viņš strādā arī par kompozīcijas skolotāju Ventspils MV. Jauniešiem no Kuldīgas, Ventspils, Valdemārpils, Piltenes, Talsiem, Sabiles un Rojas mūzikas skolām tika dota iespēja piedalīties viņa vadītajā meistarklasē. Komponists parādīja, kā ar vienkāršiem līdzekļiem, ņemot talkā dabas balsis, dzeju un zīmējumus, iespējams izveidot interesantus skaņdarbus un radoši improvizēt. Tieši šī prasme mūsdienu skolēniem ir vismazāk attīstīta, tāpēc prieks, ka Emīlija un Katerīna aktīvi iesaistījās improvizēšanas procesā.

Visi ar satraukumu gaidīja kompozīciju koncertu, kurš klātesošajiem nelika vilties. Priecājāmies par audzēkņu radošo izdomu, spēju atskaņot pašsacerētās kompozīcijas. Tā kā kompozīcija kā mācību stunda mūzikas skolās nav paredzēta, var apbrīnot arī pedagogus par viņu nesavtīgo darbu ar audzēkņiem. Rezultāts tiek panākts brīvajā laikā. Koncertā dzirdējām skaņdarbus dažādiem mūzikas instrumentiem, kā arī balsij, duetiem, ansambļiem. Mūsu skolas audzēkņu kompozīcijas kopējā noskaņā izcēlās ar mūsdienīgām saskaņām un nopietnu ievirzi. Tā kā Emīlija pati spēlē saksofonu, tad viņa izvēlējās komponēt tieši šim instrumentam. Manuprāt, skaņdarba nosaukums “Mans mainīgais garastāvoklis” ļoti labi attēloja dažādas dvēseles sajūtas un klausītājs tās varēja attiecināt arī katrs uz sevi. Katerīnas dziesma ar Guntara Rača vārdiem “ Tā ir tikai mana dzīve” izskanēja kā miniatūra pērlīte, tajā pašā laikā nesot dziļu vēstījumu. Amandas klavierskaņdarbs “Saullēktā” mums uzbūra rīta ainu. Skaņdarbā ieskanējās pazīstamas, mūsdienīgas intonācijas, kuras pašlaik tieši jauniešu vidū ir ļoti aktuālas.

Šada veida pasākums Ventspilī notika pirmo reizi. Protams, arī pagātnē bijām braukuši un kompozīciju konkursiem gan Ventspilī, gan Rīgā, taču laiki mainās. Tāpēc iepriecinoši ir tas, ka tiek rīkoti pasākumi, kurā audzēknis var sevi parādīt no citas puses - komponēt, improvizēt. Tas, ka viņš pats spēj sakomponēt skaņdarbu, ko var piedāvāt klausīties arī citiem, ir liela vērtība! Paldies meitenēm par uzdrīkstēšanos!