Ziemassvētki Rojas Mūzikas un mākslas skolā

Decembris – burvīgs mēnesis. Visi priecīga satraukuma pilni. Pavisam drīz klāt Ziemassvētki un Jaunais gads ar krāsainiem notikumiem, gaišām cerībām. Mūzikas un mākslas skolā tas paskrien vienā elpas vilcienā, jo rit mācību darbs, ieskaites, mācību koncerti un, protams, atklātie koncerti! Mēs taču dāvājam svētkus klausītājiem. Pirmkārt, tās ir ģimenes, kurām jāparāda, kas ir apgūts šajā mācību gadā.

Pirmie savu koncertu vecākiem sniedza Kora klases un Klavieru klases audzēkņi. Koncertā izskanēja ne tikai Ziemassvētku dziesmas, bet visdažādākie skaņdarbi, kuri katru stundu pieslīpēti, lai koncertā izskanētu vislabākajā izpildījumā. Par savu audzēkņu sniegumu priecājās skolotājas B. Kvālberga, A. Upeniece, I. Ozoliņa un L. Krūmiņa. Uzstājās pilnīgi visi audzēkņi ar individuālu priekšnesumu. Klausoties, nodomāju, ka mazās meitenes, kas izskatījās kā sniegpārsliņas – tik baltas un skaistas, pēc dažiem gadiem būs jau lielas dāmas un spēlēs arvien sarežģītākus skaņdarbus. Bija ieradies arī Baltais kaķītis (I. Ozoliņa), lai iemācītos svinēt Ziemassvētkus. Priecājos, ka visi vecāki atrada laiku, lai atnāktu uz koncertu.

Kā jau katru gadu, 17. decembrī uz skolas kopējo koncertu pulcējās visa mūzikas skolas saime. Šoreiz bijām iecerējuši šo pasākumu veidot nedaudz atšķirīgi no citiem koncertiem. Izvēlējāmies iestudēt K. Apškrūmas ludziņu „Ziemassvētki Rūķu Bodē”. Mūziku šai lugai sarakstījis komponists A. Altmanis. Viņš pagājušajā mācību gadā pie mums ciemojās un ieteica izmantot šo lugu Ziemassvētkos. Par ludziņu lasiet nedaudz vēlāk.

Vispirms vēlējos pastāstīt to, ka šajā mācību gadā mums ir ievērojams skaits teicamnieku. Skolas direktors J. Kivils viņiem teica atzinīgus vārdus un dāvāja Ziemassvētku vecīša sarūpētās dāvanas. Domāju, ka arī lasītāji ir jāiepazīstina ar tiem čaklajiem audzēkņiem, kuru liecībās var atrast tikai 9 un 10 balles visos mācību priekšmetos. Un teicamnieki ir: Enija Mitenberga (klavierspēle), Anna Elīza Doniņa, Egija Akmeņlauka, Ingus Andris Pērkons (kora klase), Elizabete Olīvija Tarlapa (akordeona sp.), Kitija Maišele (mākslas nod.), Miks Kilmits saņēma direktora apsveikumu par Atzinības raksta saņemšanu 6. starptautiskajā grafikas un glezniecības konkursā „Saules krasts – Vēju stāsti”. Apsveicam un vēlējums – tā arī turpināt uz priekšu!

Ziemassvētki Rūķu Bodē” ir humoristisks stāsts par to, ka rūķu mierīgo dzīvi izjauc kāds palaidnis rūķis. Viņš sadomājis izjokot savus draugus, kuri domā, ka uzdarbojas spoki un ragana. Beigās viss laimīgi atrisinās un ierodas Meža māte ar dāvanām. Liels prieks par to, ka bērni prot ne tikai spēlēt un dziedāt, bet arī iejusties dažādos tēlos. Ludziņā piedalījās 1.-3. kl. koris Vizbulēns, 4.-8. kl. koris Roja, ansamblis Bravo. Dažādos tēlos iejutās Efeja Šnikvalde, Sabīne Briede, Loreta Krontāle, Linda Andžāne, Beate Olekte, Anna Doniņa, Egija Akmeņlauka, Emīlija Ozoliņa, Liāna Indriksone, Betija Ābolkalna. Epizodēs – Elīna Bervalde un Romēna Muceniece. Skolotāja Antra Upeniece orķestra lomu veica pie klavierēm, Ineses Ozoliņas pārziņā bija kori, bet visu kopā salika Lita Krūmiņa. Paldies apmeklētājiem par sirsnīgajiem aplausiem!