Ziemeļkurzemes reģiona akordeonistu festivālā

Katru gadu Ziemeļkurzemes reģiona mūzikas skolu akordeona klases audzēkņi un pedagogi tiekas festivālā. Šogad, 9.martā, par festivāla norises vietu tika izraudzīta Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola, kas var lepoties ar labiekārtotām, atjaunotām un paplašinātām skolas telpām. Festivālu kuplināja akordeonisti no PIKC Ventspils Mūzikas vidusskolas, Talsu, Kandavas, Valdemārpils, Rojas un Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolām.

Uz skatuves kāpa gan solisti, gan dueti, gan orķestri. Audzēkņi un pedagogi bija gatavojušies, rūpīgi izvēloties koncertprogrammas. Rojas Mūzikas un mākslas skolu festivālā pārstāvēja 2.akordeona klases audzēkne Krista Jana Reinholde (ped. Baiba Beraģe), kas visus turpina priecēt ar savu stabilo, pārliecinošo sniegumu. Ar katru uzstāšanos aug Kristas izaugsme. Lai Kristai un viņas vecākiem nepietrūkst enerģijas arī turpmāk attīstīties!

6. akordeona klases audzēknim Ingum Andrim Pērkonam (ped. Baiba Beraģe) šis mācību gads ir ne tikai skolas absolvēšanas gads, bet arī ļoti piepildīts ar piedalīšanos vairākos konkursos, festivālos. Daži jau aiz muguras, taču lielākie izaicinājumi vēl tikai priekšā. Šajā festivālā Ingus uzstājās ar pārliecinošu un muzikāli izjustu skanējumu.

Festivālu noslēdza mūsu skolas pedagogu ansamblis, kurā muzicēja direktors Jānis Kivils, pedagogi – Maruta Zemture, Helga Gūtšmite, Inese Ozoliņa, Baiba Beraģe (domās noteikti kopā ar mums mājās bija mūsu ansambļa dalībniece Irēna Svitiņa).

Lai audzēkņiem pavasarīgi saulainas brīvdienas, pedagogiem jauna iedvesma un kopā – lai veiksmīgs mācību semestra noslēguma posms, jo tūlīt jau pie durvīm klauvē vērienīgs pasākums – konkurss Rojas ritmi 2018, kas atkal pie mums Rojā pulcēs konkursantus no visas Latvijas mūzikas skolām, tai skaitā arī no mūsu skolas.