Vilksim košu zelta jostu apkārt savu tēvu zem`

Rojas Mūzikas un mākslas skolā 16. novembrī izskanēja svētku koncerts, kurš bija veltīts Latvijas 96. gadadienai. Koncertā piedalījās skolas audzēkņi un pedagogi.

Apkārt Latvijai apvīt jostu ir ļoti vienkārši ar nošu palīdzību. Koncerta garumā tas tika veiksmīgi izdarīts. Koncerta noslēgumā jostu skaistā mezglā sasēja direktors, iepazīstinot klausītājus ar turpmākajiem plānotajiem koncertiem.

Nedaudz pakavēšos pie koncerta atmosfēras. Vispirms gribu izteikt pateicību kuplajam koncerta apmeklētāju pulkam. Ir gan patīkami, gan nedaudz neērti klausītāju priekšā, ka, lai visiem pietiktu vietas, kur apsēsties, jāpievieno jaunas krēslu rindas. Ticiet man – bērni ļoti priecājas, ka tiek apmeklēti viņu koncerti un, ka kopā varam izrādīt cieņu savai Dzimtenei. Laikam jau šī ir viena no dienām, kad cenšamies būt vienoti savās domās un audzināt bērnos patriotisma sajūtu. (Nezinu gan, vai šis ir īstais raksts, kur to minēt, bet mūsdienu jauniešiem tik ļoti nemaz nepatīk mūsu folkloras mantojums. Ir jāpieliek ļoti lielas pūles, lai viņos rosinātu interesi par tautas dziesmām un dejām).

Koncertā kā jau ierasts, dzirdējām gan individuālos izpildītājus – A. Gūtšmiti, E. Šnikvaldi, L. Krontāli, gan duetus, gan ansambļus – saksofona, vijolnieku, ģitāristu, akordeonistu, vokālo ansambli Bravo, kā arī pedagogu ansambli.

Protams, neizpalika 1.-3. klašu koris Vizbulēns un 4.-8. klašu koris Roja. Uzstājās arī mūsu meitenes, kuras patstāvīgi izveidojušas ansambli, pieaicinot pat absolventi H. Gūtšmiti, kura savas muzikālās gaitas turpina Jelgavā.

Prieku par audzēkņu un pedagogu darbu savā uzrunā izteica skolas direktors Jānis Kivils. Viņš uzteica 4.-8. klašu kora darbu, gatavojoties dziesmu svētkiem. Gandarījums par to, ka audzēknis I. Pērkons piedalījās Latvijas TV projektā un iedziedāja savu balsi dziesmā Robežlīnija, ko svētku laikā varējām vērot savu televizoru ekrānos.

Dzīve turpinās. Klāt skaistais laiks, kad sākam gatavot Ziemassvētku programmu, pildīt ikdienas uzdevumus. Aicinu saglabāt gaišās domas par Latviju visa gada garumā – līdz nākamajiem svētkiem!

Mēs augam Latvijā un Latvijai.
Augam mācoties un krājot baltos darbiņus.