Ventspils reģiona Mūzikas skolu koru koncerts Kandavā

Pavasara dziesmu burziņš

Uz šādu pasākumu Rojas Mūzikas un mākslas skolas 1. - 3. kl. kori “Vizbulēns” un ansambli “Sikspārnīši”  26. aprīlī aicināja Kandavas Mākslas un mūzikas skola. Koncertu organizēja PIKC Ventspils Mūzikas vidusskolas diriģentes Anitra Niedre un Rudīte Tālberga. Viņas vada kori “Nošu planētas”, kas Latvijā kļuvis pazīstams jau 2017. gadā, veiksmīgi piedaloties Eirovīzijas koru sacensību atlasē. Koris tikko atgriezies no Spānijas, kur koru konkursā saņēmis vairākas zelta medaļas. Koncertā ar prieku klausījāmies viņu izpildītās dziesmas.

 “Pavasara dziesmu burziņā” piedalījās arī Talsu Mūzikas skolas kora klases ansamblis un koris, Sabiles Mūzikas un mākslas skolas vokālais ansamblis, Valdemārpils Mūzikas un mākslas skolas soliste, Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas soliste un ansamblis, Piltenes mūzikas skolas vokālais duets. Koncerts bija ļoti interesants un daudzvedīgs, protams, tas arī bija mūsu jauno dziedātāju nopelns, jo koris “Vizbulēns” diriģentes Ineses Ozoliņas un koncertmeistara Jāņa Kivila vadībā dziedāja no visas sirds. Klausītājus piesaistīja arī interesantais dziesmu repertuārs un atraktīvais izpildījums. Savukārt ansamblis “Sikspārnīši” vadītājas Litas Krumiņas vadībā izpildīja humoristisku latviešu tautas dziesmas apdari, kas, spriežot pēc aplausiem, klausītājiem patika.

Koncerta noslēgumā tika izpildītas arī kopdziesmas, kas vēl vairāk satuvināja visu skolu audzēkņus. Kandavas MMS direktore pateicās visiem par skaisto koncertu un izteica cerību, ka drīz tiksimies atkal.

Vēlos pateikties tiem vecākiem, kuri atbalstīja šo izbraucienu un devās līdzi, lai parūpētos ne tikai par saviem mīluļiem, bet arī pieskatītu pārējos bērnus. Ļoti iepriecināja mūsu audzēkņu labā uzvedība, pieklājība un uzmanīgā klausīšanās koncerta laikā. Par veiksmīgu vizināšanu paldies šoferītim Kārlim un visiem, kas mūs sagaidīja mājās!