VALSTS SVĒTKU KONCERTS 2015 „Skani Latvijai!”

Ar novēlējumu, lai Latvija mūsu sirdīs skan ik brīdi, noslēdzās koncerts. Citādi jau tas nemaz nav iedomājams, jo mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu dzīve norit skaņu pasaulē. Ik dienu saskaramies ar latviešu komponistu biogrāfijām, skaņdarbiem, tautas dziesmām – mēs šeit dzīvojam!

Pēc Latvijas valsts himnas izskanēšanas direktors Jānis Kivils sveica klātesošos Latvijas 97. Dzimšanas dienā un aicināja ikvienu turēt Latviju savā sirdī – mācīties, strādāt un izprast pasaulē notiekošo.  Klusuma brīdī domās bijām kopā ar Francijas tautu.

Koncerta laikā klausītājiem bija iespēja salīdzināt Latviju ar torti, kura veidota kārtu pa kārtai. Uzzinājām interesantus faktus par latviešu valodu, Latvijas ozoliem, avotiem, dzērvenēm, pienenēm, jūru. Koncerta apmeklētāji, ar video palīdzību, pat varēja ielūkoties īstas rupjmaizes cepšanas noslēpumos.

Tortes kārtām pa vidu, protams, skanošās sastāvdaļas. Šoreiz dzirdējām skaņdarbus, ko izpildīja kameransamblis Indras Sproģes vadībā, 1. – 3. klašu koris „Vizbulēns”, diriģente Inese Ozoliņa, Ieva Grīnīte, Adriana Gūtšmite (ped. Antra Upeniece), Eva Kiršteine, Sabīne Briede (ped. Maruta Zemture), Elizabete Olīvija Tarlapa, Ingus Andris Pērkons (ped. Baiba Beraģe), Katerīna Olekte (ped. I. Ozoliņa), klarnešu kvartets, saksofonu kvartets (ped. Jānis Popelis).

Koncerta īpašais numurs bija audzēkņu Lindas Andžānes (dzeja), Sabīnes Briedes, Efejas Šnikvaldes un Beates Olektes jaundarbs „Mūžam par sarkanbaltsarkano”, kas veltīta Lāčplēša dienai. Atzīmējot Latvijas himnas autora Baumaņu Kārļa 180 dzimšanas dienu, Latvijas Valsts kanceleja izsludināja patriotisko dziesmu konkursu "Skani Latvijai!", aicinot bērnus un jauniešus komponēt un izpildīt Latvijai veltītas dziesmas. Skolotājas Litas Krūmiņas vadībā meitenes mūzikas mācības stundās un brīvajā laikā šo dziesmu sacerēja konkursam. Dziesmas vērtēja profesionāla un daudzpusīga žūrija, kuras sastāvā bija komponists Andris Vecumnieks, grupa The Sound Poets, radio NABA direktors Madars Štramdiers un dzejnieks Jānis Vādons.  Valsts kancelejas organizētajā konkursā piedalījās dalībnieki no Daugavpils, Kuldīgas, Liepājas, Ļaudonas, Mežvidiem, Rēzeknes, Rīgas un Rojas. Vēstulē meitenēm Valsts kanceleja pateicās ikvienam konkursa dalībniekam par ieguldīto darbu un laiku, un informēja par to, ka viņām tiks nogādāts  Ministru prezidentes pateicības raksts. Gaidīsim!

Tā nemanot esam pietuvojušies koncerta izskaņai, ko ievadīja 4. – 8. klašu koris „Roja” (diriģ. I. Ozoliņa). Noslēguma dziesmās sajutām koncerta dalībnieku mīlestību uz mūsu Dzimteni. Īpaši aizkustināja M. Zālītes dzejas rindas L. Ritmanes dziesmā „Manā sirdī” - 
„Tevi lūdzu, sargeņģeli, gādā, lai man droša sirds!
Mani sapņi, mana mīla, mana Latvija tur ir”.

 

Un tā līdz debesīm ar Latvijas torti tikt.
Tur balti mākoņi peld un saule tik spoža –
Tā mūsu Latvijas torte - tik krāšņa un koša!

 

Pateicos visiem, kas atrada laiku un vēlēšanos atnākt uz koncertu