VALSTS SVĒTKU KONCERTS

14. novembrī Rojas Mūzikas un mākslas skolas zālē izskanēja koncerts, veltīts Latvijas 98. dzimšanas dienai.

Kā jau katru gadu, mūzikas skolas audzēkņi un skolotāji bija parūpējušies par to, lai koncerts patiktu gan vecākiem, radiem, draugiem, gan arī citiem klausītājiem. Paldies par koncerta kuplo apmeklējumu, domāju, kā bērni bija gandarīti un centās uzstāties pēc iespējas kvalitatīvāk.

Koncerts iesākās ar Valsts himnu un direktora Jāņa Kivila uzrunu. Uz pārdomām par to kā radās Latvijas valsts, mūs rosināja mūsu skolas bijusī absolvente Aija Barovska, kura dalījās vēstures liecībās un savās izjūtās, kā arī koncerta gaitā spēlēja vijolnieku ansamblī.

Koncertā uzstājās skolas lielākie kolektīvi – koris „Vizbulēns”, koris „Roja”, vokālie ansambļi „Sikspārnīši” un „Rondo”, ģitāristu ansamblis, klarnešu kvartets, vijolnieku ansambļi, kā arī indiviudālie izpildītāji – Adriana Gūtšmite, Vikija Kolāte, Betija Ābolkalna, Eva Kiršteine, Ingus Pērkons, Helga Gūtšmite, Lita Krūmiņa. Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu!

Visi kopā meklējām Latviju savā tautas vēsturē, patriotismā, dabā, gadalaikos, tikumā, garīgumā un citās mūsu tautas nozīmīgās lietās. Mūsu kopējā atziņa, ar ko varam padalīties arī ar visiem, kas lasa šīs rindas - Latviju varam atrast katrs savā sirdī un mīlestībā uz šo zemi!