Valsts konkurss - Jaunais pianists

Ik pa četriem gadiem Latvijas Klavieru skolotāju asociācija sadarbībā ar P. Jurjāna mūzikas skolu, J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Valsts Kultūrizglītības centru organizē Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle audzēkņu Valsts konkursu Jaunais pianists.

Konkurss notika trijās kārtās. I kārta aizsākās mūzikas skolā. Šai kārtai gatavojās un piedalījās visi Rojas MMS klavierspēles audzēkņi no 2. - 8.klasei. No 9 audzēkņiem 4 tika izvirzīti uz II kārtu reģionālajā centrā - Ventspilī. Labu sniegumu parādīja 2.klases audzēkne Adriana Laura Gūtšmite, 4.klases audzēkne Lāsma Cišeiko un 7.klases audzēkņi Helga Gūtšmite un Reinis Jirgens. Īpaši izteiksmīgs un atraktīvs bija Helgas priekšnesums. Visi audzēkņi saņēma skolas diplomus par piedalīšanos un laureāti turpināja gatavoties II kārtai.

6.martā ceļā uz Ventspili devās Adriana, Lāsma, Helga un Reinis kopā ar skolotājām Brigitu Kvalbergu un Antru Upenieci. Līdzjutēju lomā iejutās arī Adrianas un Lāsmas mammas, lai ar savu klātbūtni iedrošinātu un uzmundrinātu savas meitas.

Mazajai Adrianai šī bija prmā uzstāšanās tik nopietnā pasākumā kā konkurss, ko viņa veica ar lielu atbildības sajūtu.

Lāsma savu pirmo pieredzi jau bija guvusi līdzīgā konkursā iepriekšējā gadā, tāpēc viņas priekšnesums bija gana pārliecinošs. Vecākajā grupā uzstājās Helga un Reinis, kuri attiecīgi ierindojās 2.un 3.vietā pēc iegūto punktu skaita. Viņu interesantais repertuārs un izteiksmīgais sniegums izraisīja publikas atzinību un kuplus aplausus.

Diena bija gara un saspringta, toties mājupceļš atvieglojuma un gandarījuma pilns. Gatavošanās šādiem konkursiem prasa lielu darbu gan no audzēkņu, gan skolotāju puses, bet lieliskā sajūta vēl ilgi neizgaist un iedvesmo turpmākajam darbam.