Valsts konkursa Vokālā mūzika – Kora klase reģiona mūzikas skolu II kārta Rojas MMS

17. janvārī Rojas Mūzikas un mākslas skolā notika Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Vokālā mūzika – Kora klase audzēkņu valsts konkursa II kārta. Savu solo dziedāšanas prasmi rādīja audzēkņi no Ventspils reģiona mūzikas skolām. Pie mums viesojās dziedātāji no Ventspils, Kuldīgas, Talsiem, Sabiles, Piltenes, Dundagas, Valdemārpils, Mērsraga. Protams, konkursā piedalījās mūsu skolas labākie dziedātāji. 40 dalībnieki stājās priekšā profesionālai žūrijai. Žūrijas komisijas sastāvā redzējām dziesmusvētku virsdiriģenti, profesori Airu Birziņu, komponistu Rihardu Dubru un operdziedātāju Aivaru Krancmani. Žūrija bija labvēlīga, pozitīvi noskaņota. Arī viņiem bija sarežģīts uzdevums – novērtēt katru dziedātāju pēc dotajiem kritērijiem. Bija interesanti vērot, kā katrs no viņiem paceļ galvu, paskatās uz dziedātāju, tad pieraksta savu vērtējumu speciāli izstrādātā veidlapā, un tā visas dienas garumā. Pēc tam apspriede, lai labākos dziedātājus izvirzītu uz III kārtu Rīgā, kur satiksies dziedātāji no visām Latvijas mūzikas skolām. Visvairāk dalībnieku bija ieradušies no Ventspils. Varējām secināt, ka tur mācās tiešām talantīgi bērni, jo viņi saņēma visvairāk godalgotās vietas. Taču arī pārējās skolas varēja lepoties ar sasniegumiem. No mūsu skolas konkursā piedalījās audzēkņi vairākās vecuma grupās, līdz ar to, savā starpā nebija jākonkurē. Jaunākā dalībniece Keita Anna Mitenberga (ped. Inese Ozoliņa) ieguva 3. vietu. Romēna Muceniece (ped. I. Ozoliņa) saņēma diplomu par piedalīšanos. Gribētos novēlēt, lai turpmākajos konkursos meiteņu dziedājums kļūst vēl pārliecinošāks. Vecākajā grupā klausījāmies Katerīnas Olektes (ped. I. Ozoliņa) priekšnesumu. Katerīna ieguva 2. vietu un ceļazīmi uz konkursa III kārtu Rīgā. Viņai novēlam izturību gatavojoties un pierādīt, ka Rojā ir labi dziedātāji! Zēnu grupā dziedāja Ingus Andris Pērkons (ped. Lita Krūmiņa). Ingus saņēma diplomu par 3. vietu. Prieks par to, ka arī zēni mērķtiecīgi gatavojas un labi dzied. Konkursā bija jāizpilda divas dziesmas. Viena a cappella, bez pavadījuma un otra ar klavieru pavadījumu. Par to, lai mūsu audzēkņu sniegums būtu kvalitatīvs, rūpējās koncertmeistare Brigita Kvālberga. Viņai liels paldies par izturību un pacietību mēģinājumos un par profesionālo sniegumu konkursā. Lai konkursa diena izdotos, lielu darbu ieguldīja skolas direktors Jānis Kivils. Tika veikti daudzi sagatavošanās darbi un kārtotas lietas, kas saistās ar dokumentāciju, par to īpašs paldies Inārai Kivilai un Baibai Beraģei. Paldies visiem skolas pedagogogiem un tehniskajam personālam, kuri katrs precīzi veica uzticēto pienākumu!