VALSTS 100 gades SVĒTKU KONCERTS

Rojas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs Latvijas 100. dzimšanas dienu atzīmēja ar koncertu un mākslas nodaļas audzēkņu izstādi. 16. novembra pēcpusdienā izstāžu zālē sagaidījām kuplu klausītāju pulku. Ir prieks, ka mūsu koncertu apmeklē gan vietējie iedzīvotāji, gan arī Rojas viesi no tālākām vietām. Protams, ka šajā gadā īpašs pasākums, līdz ar to Latvijas simtgadei rūpīgi gatavojāmies jau ilgstošu laika periodu.

Koncerts skanīgi iesākās ar Latvijas himnu, pēc kuras uzrunu teica skolas direktors, Atzinības krusta virsnieks Jānis Kivils. Viņš apsveica visus klātesošos - audzekņu vecākus, audzēkņus un pedagogus ar šo Latvijas apaļo jubileju, kā arī uzsvēra domu, kas vēlāk atskanēja 4. - 8. klašu kora dziedātajā R. Paula dziesmā ar O. Vācieša vārdiem “Tu esi Latvija”, ka mēs katrs esam Latvija. Latvijas nākotne būs atkarīga no tā, ko mēs katrs spēsim un varēsim darīt Latvijas labā, kāds būs mūsu ieguldījums un veikums. Latvijas nākotne ir atkarīga no tā, vai mēs spēsim vienoties, vai spēsim atrast kopēju valodu, kā tas ir dziesmu svētkos, valsts jubilejas pasākumos. Direktors uzsvēra, ka mums šī vienotība jāsaglabā, jāuztur mūsu nākotnes un bērnu labā.

Koncertā varējām ielūkoties visu izglītības programmu audzēkņu sniegumā. Apbrīnojām meistarīgās klarnetes spēles audzēknes Līnu Jaunozolu un Laimu Līdumu - Reinholdi, ieklausījāmies klavierspēles audzēkņu Alises Zeļģes un Ievas Grīnītes spēlē. Latviešu tautas deju noskaņās mūs ieveda klavieru ansamblis I. Grīnīte un Adriana Laura Gūtšmite. Savukārt ar ērģeļu palīdzību, ko spēlēja ansamblis Alise Patrīcija Bertholde un Lita Krūmiņa, varējām izbaudīt senatnīgo latviešu tautas deju “Anglēze”. Skaļus aplausus saņēma mazā dziedātāja Luīze Elza Bertholde un brašais akordeonists Ingus Andris Pērkons. Jāuzteic jaunāko klašu un vecāko klašu vijolnieku ansambļu sniegums. Klausītājiem nenoliedzmi patika R. Paula melodija no kinofilmas “Ilgais ceļš kāpās”, ko spēlēja ģitāristu ansamblis un pedagogu ansambļa atskaņotais “Valsis”. Koncertā izskanēja skolas lielāko vokālo kolektīvu dalībnieku balsis. Kori “Vizbulēns” un “Roja” ar lielu degsmi izpildīja iestudētās dziesmas. Ansamblis “Sikspārnīši” ar dziesmas skaņām savija kopā Latvijas tradīcijas, savukārt ansamblis “Rondo” emocionāli ievadīja koncerta izskaņu, lai noslēgumā vienotos kopīgi dziedātai latviešu tautas dziesmai “Pūt vējiņi”.

Noslēgumā vēlos citēt L. Vāczemnieka vārdus: “Mums ticis viszilākais ezers, Un rudākais rudzu lauks, Visbaltākā bērzu birze, Vismelnākais rudzu klaips. Un tieši Latvijai ticis Vissvētākais debesu jums, Jo savu skaistāko zemi Dievs ir atdevis mums!” Novēlu visiem šīs dzejas rindas paturēt sirdīs un audzināt savus bērnus par cilvēkiem, kuri mīl latviešu tautas tradīcijas, mūziku un mākslu!