Solfedžo festivāls "Akordu rotaļas" Engures MMS

“Akordu rotaļas”

20. martā Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi devās uz Engures Mūzikas un mākslas skolu, lai piedalītos festivālā “Akordu rotaļas”. Šis festivāls tika rīkots solfedžo priekšmetā un tajā piedalījās vecāko klašu audzēkņi. Tikās Tukuma, Engures un Rojas komandas. Mūsu skolu pārstāvēja Katerīna Olekte, Laura Veģe, Emīlija Ozoliņa, Ance Klauža, Betija Ābolkalna, Amanda Mosa, Dzintra Ozola un Ingus Andris Pērkons.

Kā jau festivāla nosaukums vēsta, saņēmām dažādus uzdevumus, kas bija saistīti tikai ar akordiem. Komanda klausījās akordu secību, analizēja skaņadrbu, improvizēja ar balsi, uz klavierēm, kā arī atbildēja uz teorētiskajiem jautājumiem. Festivālu ievadīja Engures MMS klavieru dueta priekšnesums un katras skolas asprātīgs muzikālais sveiciens.

Festivālā vietas netika dalītas, taču lielāko punktu skaitu ieguva Tukuma mūzikas skolas audzēkņi, kuri saņēma pārsteiguma balvu. Mūsu komandas dalībnieki saņēma atzinības rakstus, dažādus kārumus un, protams, daudz labu vārdu.

Vēlos piebilst, ka solfedžo priekšmets starp visām mūzikas skolā apgūstamajām prasmēm ir viens no grūtākajiem. Tas izskaidrojams ar to, ka skaņdarbi sevī ietver neskaitāmi daudz mūzikas elementu. Lai klausītājs varētu baudīt skaistu mūziku, nepieciešams apgūt notis, intervālus, akordus, ritmu utt. Līdz ar to piedalīties festivālā, kurā ir jāparāda savas zināšanas, no audzēkņu un pedagoga puses ir liela uzdrīkstēšanās. Priecājos, ka mūsu skolas audzēkņi veiksmīgi prot sadarboties, skaisti dziedāt, kā arī viņu zināšanas ir pietiekamas, lai sevi parādītu pēc iespējas labāk.