Skolotāju dienas svētki Rojas Mūzikas un mākslas skolā

Svētki Rojas Mūzikas un mākslas skolā

Jau otro mēnesi Mūzikas un mākslas skolā rit spraigs mācību darbs. Ir prieks, ka ikdienas steigā varam nedaudz atvilkt elpu, ieklausīties mūzikas skaņās un pašiem sniegt prieku citiem. 4. oktobrī Mākslas skolas izstāžu zālē tika atzīmēta Skolotāju diena. Paldies Evai Kirilovai, kura mūs iepriecināja ar dzejas rindām un audzēkņiem un vecākiem par ziediem un apsveikumiem! Kā atzīmēja skolotāja Lita Krūmiņa, skolotājs bez bērnu un vecāku klātbūtnes nemaz nevar pastāvēt, tādēļ jaunāko klašu koris “Vizbulēns” bija sarūpējis dziesmas par krusttēvu, par blēņām un par mūsu skaisto Tēvuzemi. Savukārt koris “Roja” izdziedāja dziesmu par skaisto pasauli un kopā ar skolotājiem, kā veltījumu vecākiem, izpildīja Z. Liepiņa dziesmu “Novij man, māmuliņa”.

Direktors Jānis Kivils klātesošos iepazīstināja ar māksliniekiem, kuri bija atbraukuši no Ventspils. Klavieru duets Sana Villeruša un Francis Gaiļus klusītājiem atskaņoja interesantu programmu. Dzirdējām komponista A. Dzenīša mūsdienīgo skaņdarbu “Zvani”, kā arī klausījāmies sešpadsmit J. Brāmsa valšus. Manuprāt, liels ieguvums bija Franča nelielais ieskats par dzīvi Vācijā, kā arī izsmeļošie paskaidrojumi pirms skaņdarbiem. Tā kā šī bija arī Franča vārda diena, tad visiem garastāvoklis bija vēl jo priecīgāks.