SKOLAS ZIEMASSVĒTKU KONCERTS

21. decembrī, lai noklausītos koncertu „Niķīgais Ziemassvētku vecītis”, mūzikas un mākslas skolas izstāžu zāle piepildījās ar koncerta dalībniekiem, vecākiem, viesiem un citiem mūzikas mīļotājiem. Šajā gadā iestudējām ludziņu par to, ka „vecītis” nevēlas celties un doties pie bērniem, jo viņš ir apvainojies, ka Ziemassvētkos viņam neviens nedāvina dāvanas. Tad nu Rūķene, Mamma un Briedis mēģina viņu modināt. Rezultātā viss beidzas laimīgi, jo atrodas dāvanas arī „vecītim”. Paldies audzēkņiem Emīlijai Ozoliņai, Betijai Ābolkalnai, Liānai Indriksonei un Rihardam Bramanim par meistarīgo aktierspēli!

Koncerta ieskaņā klausījāmies Patrīcijas Alises Bertholdes ērģeļspēli, kura radīja mierīgu rīta noskaņu. Kad pulkstenis jau rādīja celšanās laiku, atskanēja dziesma „Pulkstenis” ansambļa „Sikspārnīši” izpildījumā. Lai pamodinātu galveno varoni, talkā tika aicināti dziedātāji - Luīze Elza Bertholde, kura izdziedāja pasaku par Sarkangalvīti. Ingus Andris Pērkons dziedāja šūpļa dziesmu spāņu valodā (ja jau nemostas, tad, lai miedziņš vēl saldāks). Katerīna Olekte ar savu dziedājumu uzbūra brīnišķīgu ziemas ainu, klavieru ansamblis Ieva Grīnīte un Adriana Laura Gūtšmite mēģināja pamodināt ar „Venēciešu karnevāla” palīdzību. Akordeoniste Krista Jana Reinholde klausītājiem attēloja zaķa deju, viņas skolotāja Baiba Beraģe muzicēja kopā ar Helgu Gūtšmiti. Brīdī, kad Ziemassvētku vecītis izkāpa no gultas, atskanēja L. van Bēthovena „Oda priekam”, ko atskaņoja vijolnieku ansamblis. 1. – 3. kl. koris „Vizbulēns”, dziedot Ziemassvētku dziesmas, „ķērās” pie svētku svinēšanas. Pats „vecītis” paaicināja draugus no instrumentālā ansambļa un viņu vidū spēlēja saksofonu. 4. – 9. kl. koris „Roja” un solisti jautri ievadīja koncerta noslēguma daļu.

Sekoja direktora Jāņa Kivila uzruna, kurā viņš klātesošos sveica Ziemassvētkos un ar Mākslas nodaļas veidoto kalendāru 2018. gadam apbalvoja tos audzēkņus, kuri pirmajā pusgadā bijuši čaklākie mācībās, kā arī aktīvi piedalījušies konkursos un koncertos. Un tie ir: Mākslas nodaļā - Eva Kiršteine, Estere Jansone, Alekss Kilmits, Miks Kilmits, Marta Šermukšne. Mūzikas nodaļā - Asnate Graudiņa, Samanta Paula, L. E. Bertholde, K. J. Reinholde, I. A. Pērkons, Keita Anna Mitenberga, Laima Līduma – Reinholde, A. L. Gūtšmite, ans. Rondo meitenes – B. Ābolkalna, E. Ozoliņa, L. Indriksone, kā arī vijolnieces Laura Veģe un Ance Klauža. Paldies par padarīto!

Par saviem bērniem priecājas vecāki, tādēļ visi klātesošie ar sajūsmu uzņēma vecāku ansambļa teatralizēto dziesmas uzvedumu „Reiz mežā dzima eglīte”. Paldies par uzdrīkstēšanos!

Ar kopīgu klausītāju un kora sasaukšanos „Priecīgus Ziemassvētkus!” izskanēja mūsu pasākums.