Skolas Ziemassvētku koncerts Ziemassvētku vilcieniņš ...

Kā jau katru gadu, laiks pirms Ziemassvētkiem ir ļoti saspringts, taču reizē arī jauks un patīkams. Aizvadīts mācību gada pirmais pusgads, aiz muguras ieskaites un varam baudīt sava darba augļus skaistā koncertā. 16. decembra pēcpusdienā mūzikas un mākslas skolas izstāžu zālē pulcējās kupls klausītāju pulks. Vecāki, radinieki, vidusskolas skolotāji, draugi un vienkārši mūzikas mīļotāji tika lūgti braukt aizraujošā ceļojumā. Kādās stacijās tikai klausītāji varēja nokļūt! Mums garām pazibēja pieturas - Rūķīšu darbnīca, Elfu sala, Zaķu ala, Garāža, Baznīca, kur nu vēl valstis – Polija, Anglija, Spānija! Pat pabijām Dzejnieku namiņā, kurā mākslas skolas audzēkņi Miks, Gerda un Sindija mūs iepazīstināja ar jaunākajiem Ziemassvētku dzejoļiem. Par to, kurā vietā esam, mums ziņoja Keita, Elīna un Romēna.

Koncertā uzstājās skolas lielākie kolektīvi – kori, ģitāristu, klarnešu, saksofonu ansambļi, vokālais ansamblis „Sikspārnīši”, instrumentālais ansamblis, kameransamblis. Līdzās šiem kolektīviem priecēja indiviudālie izpildītāji – L. Strautiņa, I. Grīnīte, A. Gūtšmite, R. Jaunozola, O. E. Tarlapa, I. A. Pērkons, E. Šnikvalde, E. Gegerniece, M. Gitendorfs, B. Olekte.

Tā kā Ziemassvētku vilcienā varēja iekāpt pilnīgi visi, kas to vēlējās, tad, protams, tajā atbrauca arī pats Ziemassvētku vecītis. Jāsaka, ka šajā gadā viņš bija īpašs, jo neprata latviešu valodu. Viņa apsveikumu lietuviešu valodā pat vajadzēja pārtulkot. Vecītis savā dāvanu maisā bija atnesis pateicības rakstus, kurus pasniedza skolas direktors J. Kivils. Direktors atzīmēja, ka mūsu pulkā ir audzēkņi, pedagogi un vecāki, kuri pelnījuši īpašu atzinībupar mācību darbu, koncertdarbību, atbalstu, un tie ir: I. A. Pērkons un viņa vecāki, Tarlapu ģimene, Ābolkalnu ģimene, B. Olekte, M. Kilmits, M. Šermukšne, meiteņu instrumentālais ansamblis, klarnešu un saksofonu ansamblis.

Vilcieniņš aiztraucās tālāk. Arī skolas mācību darbs turpinās. II pusgadā priekšā ne mazums konkursu un koncertu. Pateicība visiem mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem par izturību un vēlēšanos apgūt zināšanas mūzikā un mākslā!

Vilciena vadīšanā iemaņas izmēģināja un pārdomās ar Jums dalījās
skolotāja Lita Krūmiņa