Sveic skanīgo un atraktīvo „Vizbulēnu”

Šodien mums priecīga diena – tā ar O.Grāvīša dziesmu „Dzimšanas diena” diriģentes Ināras Kivilas vadībā Rojas Mūzikas un mākslas skolas koncertzālē 40. jubilejas koncertu sāk „Vizbulēni”. Kas tie tādi?

Atcerieties, kā 1973. gadā Rojas Mūzikas un mākslas skolā tika dibināts 1. – 3.klašu korītis? Tie arī ir „Vizbulēni”. Savos 40 dziedāšanas gados izdziedājuši simtiem dziesmu. Diriģente Ināra Kivila zina teikt, ka gada laikā korī apgūst vismaz 25 dziesmas. Tātad, precīzāk rēķinot, sanāk ne vien simtiem, bet jau tūkstotis.

Protams, katrā korī ir mīļākas dziesmas, ko dzied gadu no gada, bet vienmēr nāk klāt arī jaunas.

Skanot dziesmai „Maziņš esmu es”, vizbulēniem pievienojas vecāko klašu koris /diriģenti Jānis Kivils un Inese Ozoliņa/ – arī viņi taču reiz dziedājuši 1.-3. klašu korī. Maršam skanot, jaunākie jubilāri aplausu pavadīti apsēžas savās goda vietās, lai ieklausītos lielo sniegumā – cik daudz vēl vajadzēs augt un augt, jo vecāko klašu korī jādzied daudz grūtāk apgūstamas dziesmas un jāpiedalās dažādos konkursos.

Kad mazie ieklausījušies vairākos vecāko skolēnu paraugdemonstrējumos, seko iesvētības – jubilāru cepures saņem tie vizbulēni, kuri nākošajā gadā jau dziedās pie lielajiem. Jubilāru cepures bija sagatavotas arī tiem, kuri sen vairs nav Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, bet savulaik tāpat kā viņi dziedājuši 1.-3. klašu korītī. Šajā koncertā to saņem Marika Gavrona. Kā vienīgā, kura ieradusies, viņa saņēma visus bijušajiem mazajiem veltītos klausītāju aplausus. Īpašs veltījums viņiem – vecāko klašu kora dziedātā „Dvēseles dziesma” aizskan līdz ikviena klausītāja dvēselei.

Īpašs paldies un ziedi, protams, tiek gan jubilejas, gan esošā un bijušo koru „vaininiecei” diriģentei Inārai Kivilai. „Neticami, ka jau pagājuši 40 gadi!” saka diriģente. „Varu būt pateicīga, ka visus šos 40 gadus esmu varējusi darīt darbu, kas tuvs manai sirdij.

Vislielākais paldies vecākiem, kuri šos mazos vizbulēnus ved pie mums un uztic mums tos audzināt par krietniem cilvēkiem. Arī turpmāk būs daudz darba, daudz dziesmu, daudz vizbulēnu un daudzreiz vēl varēsim teikt paldies, ka šeit esam.”

Ar pazīstamo neapoletāniešu melodiju „Santa Lucia” jubilejā sveic pūtēju nodaļas saksofonisti un pedagogs Jānis Popelis, „gana jums greznas dziesmas tai mazā galviņā” – savā apsveikumā atzīst stīgu nodaļas sveicēji, savukārt topošie pianisti savā apsveikuma runā veikli iepinuši koncertā izskanējušo dziesmu nosaukumus, bet kora klase sveic ar atraktīvu kovbojmeiteņu deju. Plašāku sveikumu sagatavojuši akordeonisti, iekļaujot tajā gan koru karu komandas no Rīgas ierašanos, gan pasaulslavena ģitārista /Atis Trūbiņš/uzstāšanos, gan iesaistot visus kopīgā Mazo putniņu dejā,  gan tai pat laikā iedāvinot katram mazajam dziedātājam pa vizbules ziedam. Sveicēju pulkam ar pavisam lustīgu dziesmu „Puiši, puiši, kas tie puiši” pievienojas arī ansambļa „Rondo” meitenes.

Pateicoties visiem, „Vizbulēni” dzied vairākas dziesmas no R.Paula cikla „Baltās dziesmas”. Tās izskan, izpelnoties dedzīgus aplausus, bet visvairāk, šķiet, aizkustina „Neprātīgais vēlējums” ar Egijas Akmeņlaukas dziedātosolo.

Koncerta izskaņā skan dziesma „Vizbulēns”, tiek dāvāti ziedi, sacīti sirsnīgi paldies diriģentiem un  kora koncertmeistarei Antrai Upeniecei. Savukārt vecākiem lūgums, lai mazos jubilārus arī mājās pacienā ar kaut ko garšīgu.


Starp citu, koncerta gaitā uzzinājām, ka šajā dienā ir vēl kādi svētki – Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktora Jāņa Kivila dzimšanas diena. Lai dzīvo sveiks!

Koncertā izskanējušās dziesmas klausījās un vakara vadītājas Litas Krūmiņas stāstīto pierakstīt centās Irēna Svitiņa