Seminārs "Darbs ar interaktīvo tāfeli"

12. marta diena bija skaista un saulaina. Mūzikas skolas telpas piepildīja gaidīto ciemiņu čalas. Pie mums viesojās teorētisko priekšmetu pedagogi no Ventspils reģiona mūzikas skolām. Plaši pārstāvēta bija mūsu "šefu" skola - Ventspils mūzikas vidusskola. Sagaidījām kolēģus no Kandavas, Piltenes, Ugāles, Dundagas. Solfedžo un mūzikas literatūras skolotāji pulcējās seminārā, lai iepazītos ar interaktīvās tāfeles izmantošanas iespējām mūzikas mācības stundās.

Tā kā šāda tāfele pagaidām starp Ventspils reģiona mūzikas skolām Rojā ir vienīgā, tad skolotāja Lita Krūmiņa, kura ikdienā strādā ar šo tāfeli, iepazīstināja kolēģus ar šīm iespējām. Pedagogu interese bija liela, katrs varēja pamēģināt izpildīt pie tāfeles dažādus uzdevumus. L.Krūmiņa pastāstīja kā viņa veido savas integrētās mūzikas mācību stundas un iepazīstināja ar metodiskajiem materiāliem, kā arī dalījās pieredzē kā optimālāk izmantot interneta resursus.
Kā otrs lektors uzstājās Rīgas Doma kora skolas teorētisko priekšmetu pasniedzējs Valdis Bernhofs. Viņš pedagogus iepazīstināja ar jaunākajām metodiskajām grāmatām un praktiski parādīja kā tās pielietojamas ikdienas nodarbībās. V.Bernhofs strādā pie jaunas audiālās programmas izveides, un klātesošajiem bija iespēja izmēģināt šīs programmas iespējas.
Diena bija piepildīta, jo arī sarunās skolotāji dalījās pieredzē, konkretizēja uzdevumus, kas veicami līdz konkursam mūzikas literatūrā. Tiksimies konkursā Ventspilī 18. aprīlī.