Saules ceļš

Šajā saulainajā un siltajā rudens dienā, kad kokiem lapas sāk dzeltēt, Rojas Mūzikas un Mākslas skolas audzēkņi devās uz Pedvāles Brīvdabas mākslas muzeju, kur tie tika aicināti piedalīties performances pasākumā „Saules ceļš”, kas bija veltīts Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas gadam. Pasākums notika Pedvāles parkā 3. oktobrī, kad tur tika atklāts jauns vides mākslas objekts .

Šajā dienā Pedvālē notika divas performances, kurā aicināti iesaistīties visdažādāko vecumu interesenti - performance „Cilvēki – kalni” un akcija „Rainis zīmē ainavu”. Performances „Cilvēki – kalni” laikā dalībnieki uz brīdi varēja iejusties kalnu lomā.

Arī Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi piedalījās šajā akcijā- Miks Kilmits, Marta Šermukšne un Estere Jansone.

Akcijā „Rainis zīmē ainavu” bija iespēja ikvienam baudīt ainavas skaistumu un iemūžināt to zīmējumā vai gleznā, bet vēlāk savu darbu skatīt kopīgā izstādē.

Ingus Andris Pērkons konkursā Rīgā pierādīja, ka var stāties līdzās citiem Latvijas dziedātājiem un dziedāt tikpat skanīgi. Skolotāja Lita Krūmiņa ir priecīga par to, ka Rojā ir bērni, kam patīk dziedāt un cer, ka tā būs arī turpmāk.

Šajā akcijā „Rainis zīmē ainavu” piedalījās mākslinieki Guna Millersone un Andris Biezbārdis, kas bērniem sniedza padomu ainavas atveidošanā. Galvenais ir interese iesaistīties mākslas procesā. Performancē „Cilvēki – kalni” un akcijā „Rainis zīmē ainavu” bija aicināti piedalīties bērni, jaunieši, pieaugušie, ģimenes, mākslas mīļotāji un profesionāli mākslinieki, vispārizglītojošās skolas, bērnu mākslas skolas un mākslas augstskolas. Pasākuma noslēgumā visi dalībnieki tika aicināti uz siltām pusdienām. Par paveikto darbu audzēkņiem bija liels gandarījums, jo varēja radoši izpausties, kā arī apskatīt Pedvāles Brīvdabas un mākslas muzeja ekspozīcijas.