Sācies Rojas Mūzikas un mākslas skolas 46. darba gads

Rojas Mūzikas un mākslas skolai sākas 46.darba gads. Lai viss būtu sagatavots jaunam darba cēlienam, lai būtu veikti nepieciešamie kosmētiskie remonti un visi darbi,kas saistās ar darba drošību, ugunsdrošību, pedagogu veselību, izglītības programmām, pedagogu un audzēkņu skaitu, Rojas novada Dome veica izglītības iestāžu apskati, lai novērtētu to gatavību 2012./2013.mācību gada uzsākšanai un turpmākam darbam. Novada izglītības iestāžu pieņēmšana sākās 31.augusta rītā ar Rojas vidusskolas, tad pirmsskolas iestāžu, un noslēdzās ar Rojas Mūzikas un mākslas skolas apskati. Mēs izgājām, kā mēdz teikt, pa smuko, bet darāmā vēl ļoti daudz. Turpināsim labiekārtošanas darbus jaunajā sitaminstrumentu klasē, no jauna jāiekārto skaņu ierakstu studija un akordeona spēles klase. Tie visi ir paveicami darbi un laika gaitā tiks sakārtoti. Jāturpina arī darbs pie skolas vēstures kabineta veidošanas, lai katrs interesents varētu iegūt informāciju par attiecīgā mācību gada absolventiem, varētu noklausīties tā mācību gada koncertierakstus un noskatīties koncertu video. Kā atzīmēja KNMC Kultūrizglītības un radošo industriju izglītības nodaļas vadītāja Jolanta Klišāne, Rojas MMS ir vienīgā skola, kurā no paša sākuma pievērsta liela vērība skolas vēsturei un statistikai. Mums ir 25 lieli albūmi ar fotogrāfijām un aprakstiem par mācību gadā notiekošo, daudz CD un video ierakstu. Lepojamies ar tiem skolas 106 absolventiem, kuri turpinājuši un vēl turpina savu muzikālo izglītību republikas Mūzikas un mākslas vidusskolās, Mūzikas akadēmijā, Kūltūras akadēmijā, RPIVA un citās augstskolās, gan Latvijā, gan ārzemēs.

Zinību diena aiztraucās vēja spārniem, un mēs savu pirmo kopā sanākšanu sākām 3.septembrī. Kā vienmēr atraktīvi un aizraujoši jaunā 2012./2013.mācību gada atklāšanu vadīja pedagogs Lita Krūmiņa, kura bija sakomponējusi dziesmu ciklu veltītu mācību gada sākumam. Šo ciklu viņai palīdzēja atskaņot kora klases audzēknes Egija Akmeņlauka un Emīlija Ozoliņa. Koncertu ievadīja vojolnieku ansamblis pedagoga Indras Sproģes vadībā. Taču odziņa šajā tikšanās reizē bija jaunā instrumenta – marimbas ieskandināšana, ko veica Ventspils Mūzikas vidusskolas 4.kursa audzēkne Madara Jansone, spēlējot pat ar 4 vālītēm. Paldies viņai par šo priekšnesumu.

Šo mācību gadu sākām ar 113 audzēkņiem, kurus izglītos 12 pedagogi. Priecājamies, ka ir liela interese un uzņemti audzēkņi jaunajā izglītības programmā – sitaminstrumentu spēle. Šo priekšmetu vadīs pedagogs Jānis Popelis, kurš apguvis šo instrumentu spēli un saņēmis sitaminstrumentu spēles sertifikātu. Žēl, ka nevaram uzņemt visus saksofona un klarnetes spēlēt gribētājus, jo ir tikai viens pedagogs pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu programmās. Gaidīsim interesentus citu gadu, kad ,varbūt, radīsies lielākas iespējas šo izglītības programmu apguvei. 2013.gada maijā skolu absolvēs 8 audzēkņi mūzikas programmās un 2 audzēkņi vizuāli plastiskajā mākslā. Vēl aizvien līdz 7.septembrim norit jauno audzēkņu uzņemšana citās specialitātēs. Lapni gaidīsim.

Lai mums visiem veicas, gan audzēkņiem, gan vecākiem, gan pedagogiem, gan mūsu lieliskajiem koncertu klausītājiem un līdzdalībniekiem!

Jānis Kivils

Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktors