Rojas ritmi 2016

„Uz tikšanos nākamajos Rojas ritmos...” . Tieši ar šādu tekstu 2015. gada 16. aprīlī noslēdzās pirmais Rojas Mūzikas un mākslas skolas organizētais vieglās un džeza mūzikas konkurss „Rojas ritmi”. Un ne velti izskanēja šādi vārdi, jo jau 2016. gada 16. aprīlī Roja atkal pie sevis aicina konkursantus no visas Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas skolām, lai popularizētu vieglās un džeza mūzikas žanru, pilnveidotu audzēkņu kolektīvās uzstāšanās prasmi, dotu pedagogiem iespēju sevi pierādīt kā orģināldarbu autoriem, skaņdarbu aranžētājiem un papildināt savu profesionālo izaugsmi.

Konkursā dalību var ņemt mūzikas skolu audzēkņi. Noteiktas 3 kategorijas: dueti-trio, kvarteti – kvinteti un jaukto ansambļu kategorija. Katrā kategorijā tiks piešķirtas godalgotās vietas, bet ikviens dalībnieks saņems piemiņas balvas. Specbalva tiks piešķirta pedagogam par oriģināldarbu, orģinālaranžējumu vai skaņdarba pārlikumu. Turklāt, ikvienam konkursa dalībniekam ir iespēja cīnīties par konkursa organizētāju simpātiju balvu. Tuvāk ar konkursa nolikumu var iepazīties Rojas Mūzikas un mākslas skolas mājas lapā –www. rojasmms.lv.

Uz tikšanos Rojas ritmos!