Rojas Mūzikas un mākslas skolā noslēdzies mācību gads

Šis mācību gads pagājis vienā elpas vilcienā, taču līdz galam vēl pat nav izskanējis, jo, kā zināms, jūlijā jādodas uz Rīgu. Rīgā no 6. – 12. jūlijam norisināsies XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, kurā dalību ņems mūsu skolas 4.- 9. kl. koris Roja (diriģ. Inese Ozoliņa un Jānis Kivils), kā arī Ziemeļkurzemes kamerorķestris (diriģ. Indra Sproģe).

Skolotājas I. Ozoliņa un I. Sproģe atzīmē, ka viss mācību gads pagājis dziesmu svētku zīmē. Koncerti, skates, konkursi. Koris 2. pusgadā vien piedalījies septiņos pasākumos. Starpnovadu un Republikāniskajās koru skatēs ieguvis I pakāpes diplomus. Orķestris ieguvis Republikāniskajā konkursā 2. pakāpes diplomu. Pūšamo un sitaminstrumentu nodaļas muzikālā dzīve bijusi konkursiem bagāta. Kā atzīmē skolotājs Jānis Popelis, šajā gadā tie bijuši īpaši svarīgi - kopskaitā astoņi. Loreta Krontāle un Emīls Upenieks piedalījušies Valsts konkursa 2. kārtā Ventspilī. Skolotājs uzteic Lindu Strautiņu, kura Valsts konkursā piedalījusies visās trīs kārtās (arī Rīgā). Beate Olekte veiksmīgi ņēmusi dalību IX Starptautiskajā festivālā „Saxophonia” , kā arī XX Latvijas MS pūšaminstrumentu izpildītāju konkursā. Saksofonu ansamblis savu muzikālo varēšanu rādījis konkursos „Pūš pa deviņ`” Talsos un I Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkursā „Rojas ritmi”. Jāpiebilst, ka šī konkursa organizēšanā lielu darbu ieguldījušas skolotājas Ināra Kivila un Baiba Beraģe.

Skolas pianistus Brigitas Kvalbergas un Antras Upenieces vadībā varēja klausīties Ventspilī konkursā „No prelūdijas līdz...”, kur Adriana Gūtšmite ieguvusi III vietu un Ieva Grīnīte sākusi krāt konkursu pieredzi. Kora klases dziedātāji II komponista A. Altmaņa dziesmu konkursā „Ulbrokas vālodzīte” izdziedāja skaistas tautas dziesmas un komponista oriģināldarbus.

Ingus Andris Pērkons konkursā Rīgā pierādīja, ka var stāties līdzās citiem Latvijas dziedātājiem un dziedāt tikpat skanīgi. Skolotāja Lita Krūmiņa ir priecīga par to, ka Rojā ir bērni, kam patīk dziedāt un cer, ka tā būs arī turpmāk.

Ģitāras spēles audzēkņi Aleksandra Tarlapa un Eva Kiršteine (skolotājas Marutas Zemtures vadībā) Rojas vārdu aizstāvējušas ģitāras spēles konkursā „Latvijas gada ģitārists 2015” , kurš norisinājās Alsungā. Ar panākumiem, iegūstot 2. vietu konkursā „Rojas ritmi”, startēja ģitāristu ansamblis un vokāli instrumentālais ansamblis.

Mākslas nodaļā daudz notikumu. Kā atzīmē skolotāja Līga Reine, audzēkņi stundās apgūst gan akadēmiskos mākslas pamatus un zināšanas, gan iespējami arī brīvi pašizpausmes meklējumi. Bērniem ir iespējas piedalīties dažādos starptautiskos un vietēja mēroga mākslas konkursos. Šajā mācību gadā audzēkņi piedalījušies konkursos „Vēja stāsti”, „Daba mums apkārt. Pļava 10”, „Dažādā pasaule”, ”Bite kā brīnums”, „Nākotnes transports” , „Priekules Ikars”, starptautiskajā konkursā „Es dzīvoju pie jūras – Atpūta Pie jūras”. Martas Šermukšnes darbi tika izstādīti Līvu akvaparkā. Valsts konkursā „Kustības attēlojums zīmējumā” Kitijai Maišelei 3.vieta, Līga Vēmane saņēmusi atzinības rakstu. Centīgi konkursā piedalījušies audzēkņi: Sintija Balode, Kitija Maišele, Miks Kilmits, Viktorija Krailo, Ernests Frīdenbergs, Ansis Ozols, Gerda Krista Auziņa, Aleksa Šeina, Patriks Upners, Lukas Matiss Carniglia, Paula Kļaviņa, Intars Rēvičs, Ilva Kučere, Evija Mindere.

Audzēkņu mākslinieciskie darbi regulāri tiek izstādīti skolas izstāžu zālē, mākslas kultūras centros. Rojas bibliotēkā aplūkojama skolas absolventu beigšanas darbu izstāde. Skolas izstāžu zālē ir aplūkojama interešu izglītības dalībnieku darbu izstāde.

„Rojas dienās” mākslas skolas pedagogi un audzēkņi vadīja radošo darbnīcu, kurā varēja pagatavot katrs savu atslēgas piekariņu.

Mākslas skolā tiek gaidīti arī cilvēki, kas nav vairs skolēnu vecumā. Visi, kas ieinteresēti mākslas jomā var apgūt interešu izglītības programmu. Pieaugušajiem pirmdienās tiek piedāvātas gleznošanas nodarbības. Direktors Jānis Kivils uzskata, ka aizvadītais mācību gads bijis darbīgs un dažādām aktivitātēm caurstrāvots. Protams, ka Dziesmu svētku gadā lielākās rūpes un pienākumi saistīti ar gatavošanos šiem svētkiem. Tā kā repertuārs ir ļoti plašs un sarežģīts, tad tas bija jāapgūst savlaicīgi. Ne velti koris 1. skati izgāja jau 2014. gada pavasarī. Uz katru skati tika izlozēts un vērtēts cits repertuārs, viņaprāt, tas dod pārliecību, ka Dziesmu svētki izskanēs augstā mākslinieciskajā līmenī. Mūsu skolā raksturīgs tas, ka audzēkņi dzied ne tikai korī, bet astoņi no tiem spēlē arī kamerorķestrī. Direktors īpaši grib pateikties tiem pedagogiem, kas spēj sagatavot audzēkņus konkursiem, J. Popelim, kas sagatavo pūtēju un sitamo instrumentu audzēkņus, I. Sproģes vadītajam Ziemeļkurzemes kamerorķestrim par aktīvo koncertdarbību, kā arī Vizuāli – plastiskās mākslas nodaļas pedagogiem, kas ieguvuši godalgotas vietas Valsts konkursos.

Rojas MMS skolotāja

Lita Krūmiņa