Rojas Mūzikas un mākslas skolā ieskandē pirmo lielāko pasākumu novadā

Jaunā gada sākumā 9.janvārī Rojas Mūzikas un mākslas skola ieskandējusi pirmo lielāko pasākumu novadā – Valsts konkursa dziedāšanā II kārtu. Tajā piedalījās izglītības programmas Vokālā mūzika-kora klase audzēkņi no Rojas, Valdemārpils, Talsu, Kuldīgas,Sabiles, Piltenes un Ventpils Mūzikas skolām.

Atklājot pasākumu, Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktors Jānis Kivils vēlēja visiem laimīgu iesākušos Jauno gadu, drošu dūšu un veiksmi konkursā, kā arī pateicās Rojas novada Domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai par atbalstu, dāvājot divus diskus, kuros ierakstīts pagājušā gada darba kopsavilkums. Domes priekšsēdētāja visus sveica ar pirmo skanīgo pasākumu novadā un izteica vēlējumu, lai gaišs un skanīgs būtu viss turpmākais gads un katrs dalībnieks daļu no konkursa skanīgā prieka aizvestu līdzi uz saviem novadiem.

Dalībnieku prasmes vērtēja zinoša, lietpratīga žūrija: J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesore un Dziesmu svētku virsdiriģente Aira Birziņa, Ventspils Mūzikas vidusskolas Vokālās nodaļas vadītājs Gatis Poriņš, Ventspils Mūzikas vidusskolas Mūzikas teorijas nodaļas vadītāja Dina Heidemane, žūrijas komisijas sekretāre, Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece mācību darbā Ināra Kivila. Žūrijas komisijas darbā piedalījās Ventspils Mūzikas vidusskolas reģiona Metodiskā centra vadītāja Lia Sproģe un Latvijas Nacionālā Kultūras centra Mūzikas izglītības eksperts Česlavs Batņa.

No desmit reģiona mūzikas skolām konkursa otrajā kārtā Rojā ar divām dziesmām /viena no tām – latviešu tautasdziesma a capella/ piedalījās 28 audzēkņi, kuri bija uzvarējuši pirmās kārtas konkursā savās skolās. Muzikālu sveicienu dalībniekiem, žūrijai un klausītājiem bija sagatavojis Rojas Mūzikas un mākslas skolas vecāko klašu koris /diriģente Inese Ozoliņa/.

Pirmie uzstājās jaunākās grupas audzēkņi vecumā līdz 8 gadiem. Šajā grupā tika piešķirtas divas trešās vietas /Krista Bērtulsone, Kuldīga un Demi Laura Šulberga, Ventspils/ un Atzinības raksts /Sāra Tālberga, Ventspils/. Otrajā grupā dziedātāju vecums bija 9 – 11 gadi. Tajā 3.vietu ieguva Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Egija Akmeņlauka. Tika piešķirtas arī divas otrās vietas /Raima Strazdiņa, Kuldīga un Marks Markuss Ābelītis, Ventspils/, kā arī Atzinības raksts /Marta Tālberga, Talsi/. Trešajā kārtā, vecumā no 12 – 14 gadiem, tika iegūta arī pirmā vieta /Marta Liepiņa, Ventspils/, viena otrā vieta /Pauls Grīnfogels, Valdemārpils/, četras trešās vietas /Justīne Dubure, Kuldīga; Niklāvs Lībergs, Talsi; Anna Pozdejeva, Ventspils; Marta Sproģe, Kuldīga; Edgars Vesmanis, Sabile/ un divi Atzinības raksti /Evika Freiberga, Valdemārpils; Kristena Lagzdiņa, Piltene/. Vecākajā grupā, no 15 – 17 gadiem, piešķirot trešo vietu, žūrija par labāko atzinusi Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkni Elizabeti Romiju Gegernieci. Žūrija lēma, ka konkursa trešajā kārtā Rīgā no Kurzemes reģiona dziedās Krista Bērtulsone, Demi Laura Šulberga, Marks Markuss Ābelītis, Raima Strazdiņa, Marta Liepiņa, Pauls Grīnfogels.

Klausoties un vērojot audzēkņu sniegumu, nevarēja nepamanīt, ka, dziedot tik nopietnai žūrijai un pilnai zālei klausītāju, balsis uztraukumā brīžiem neskanēja tik droši un tīri kā cerēts, ka vairākus audzēkņus var apsveikt ar dabas dotu talantu un ka visu audzēkņu pedagogi cītīgi strādājuši, lai dziedātāji varētu ne tikai attīstīt savus dotumus, bet prastu parādīt apgūto, izejot publikas priekšā uz skatuves.

Rojas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs bija parūpējies, lai konkursa noslēgumā katrs dalībnieks saņemtu šokolādes tāfelīti un kādu mākslas skolas audzēkņu darinātu suvenīru. Gatavojoties reģiona mēroga konkursam, daudz laika aizņēmusi arī kopēšana, jo katram žūrijas komisijas pārstāvim bija jānodrošina katra dalībnieka dziedāto dziesmu nošu eksemplāri, vērtēšanas tabulas, jāizgatavo Atzinības un Pateicības rkasti, Diplomi. Katrai skolai par piemiņu tika dāvāta ielaminēta pasākuma afiša. Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktors Jānis Kivils pēc konkursa jūtas gandarīts, jo atsauksmes par konkursa norisi ir ļoti labas, un pateicas kolēģiem par ieguldīto darbu.

Irēna Svitiņa