Rojas MMS 50.darba gadu jubilejas koncerts

Mūzikas un mākslas skolas jubileja – svētki visai Rojai

8. aprīlī Rojas kultūras centrā savu pusgadsimta jubileju svinēja Rojas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs.

Pasākuma pirmajā daļā pašmāju ļaudis un viesi varēja vērot kvalitatīvu un skanīgu koncertu, kurā uzstājās gan skolas tagadējie un bijušie audzēkņi, gan viesu kolektīvi. Kā savā uzrunā klātesošajiem atzina skolas direktors Jānis Kivils, gatavošanās svētkiem notikusi jau sen, bet svētki ieskandināti piektdienas vakarā ar koncertu, kurā uzstājās vairāki simfoniskie un kamerorķestri. 200 orķestranti mūsu nelielajā kultūras centrā – tas patiešām bija grandiozs notikums.

Pasākuma otrajā daļā skolas direktors pateicās visiem klātesošajiem, kas atraduši laiku un iespēju, lai ierastos un būtu kopā ar viņiem šajos svētkos. Ar ziediem tika sveikti gan vieni no pirmajiem skolas pedagogiem, gan tagadējie pedagogi un tehniskie darbinieki. Nedaudz ieskatoties skolas vēsturē, direktors ar pamatotu lepnumu atzīmēja, ka visā skolas pastāvēšanas laikā 116 audzēkņi turpinājuši izglītību mūzikas vidusskolās un augstākajās, ar mūziku saistītās, augstskolās. Un galvenais, ka viņi visi turpina strādāt specialitātēs, kas saistīta ar mūziku un mākslu. Tas liecina par labi ieliktiem pamatiem.

Nozīmīgajā jubilejā skolas direktoru un tā kolektīvu Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālā kultūras centra vārdā sveica Latvijas Nacionālā kultūras centra direktora vietnieks kultūrizglītības jautājumos – Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas vadītājs Andis Groza, pasniedzot Kultūras ministrijas Atzinības rakstu par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu skolas attīstībā un novada kultūras dzīves veidošanā skolas direktoram Jānim Kivilam. Kultūras ministrijas pateicību par ilggadēju un nozīmīgu pedagoģisko darbu un ieguldījumu skolas attīstībā saņēma skolas direktora vietniece mācību darbā, diriģente Ināra Kivila. Latvijas Nacionālā Kultūras centra Atzinību par radošu pedagoģisko darbu saņēma pedagogi Līga Reine, Lita Krūmiņa, Inese Ozoliņa, Jānis Popelis, Baiba Beraģe, Maruta Zemture, Brigita Kvālberga, Indra Sproģe.

Rojas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvu svētkos sveica arī Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa. Viņa uzsvēra, ka šeit īsti vietā ir stāsts par to, kā mūzikas skolas dzīve mainās līdzi laikiem. Stāsts par to, kā ne tikai izdzīvot, bet arī nemitīgi attīstīties. Šodien dzīvojam laikā, kad interaktīvā tāfele ir tikai norma un, pieprotot jaunās tehnoloģijas, pat varētu iztikt bez orķestra, taču vissvarīgākais ir tas, ka katra bērna priekšnesumam nāk līdzi arī sirsniņa, un par to domes priekšsēdētāja pašvaldības vārdā pateicās visam skolas kolektīvam.

Sveikt kolēģus jubilejā bija ieradusies Ventspils mūzikas vidusskola, Mērsraga domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons un Mūzikas un mākslas skolas direktore Alita Ozoliņa, Talsu, Dundagas, Valdemārpils , Piltenes, Madonas Mūzikas skolas, Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola, Rojas sporta skola, Rojas novada PII “Zelta zivtiņa” un “Saulespuķe”, Rojas novada sociālais dienests, invalīdu biedrība, Rojas kultūras centrs un Rojas vidusskola. Sveicot kolēģus jubilejā, Rojas vidusskolas skolotājas Sarmīte Engīzere un Virgīnija Mūrniece atzīmēja, ka šī jubileja ir svētki visai Rojai un tam nevar nepiekrist, jo, kā atklāja Mūzikas un mākslas skolas direktors Jānis Kivils, daudzo gadu gaitā gandrīz vai katrai ģimenei novadā ir bijusi saskarsme ar mūzikas skolu, un ir ne mazums ģimeņu, kurās mūzikas skolu ir beigušas visas to atvases. Viedus vārdus savā apsveikuma runā pauda arī Rojas novada sociālā dienesta vadītāja Lāsma Pūce – mūzika un māksla ir kaut kas īpašs – tā iedvesmo, rada prieku, nomierina un dziedē skumjas sirdis, dara labāku ikvienu no mums.

Dace Klabere

Rojas novada laikraksta “Banga” redaktore