Republikas Mūzikas skolu pedagogu festivāls " Skolotāju meistarklase" Rojas MMS

Koncerts Rojas Mūzikas un mākslas skolā

 

15. februārī mūsu skolā varējām baudīt koncertu. Mūs priecēja V Latvijas Mūzikas skolu pedagogu festivāla „Skolotāju meistarklase” dalībnieki. Mārupes Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Siguldas Mākslu skolu „Baltais flīģelis” jau piekto gadu pulcē pedagogus no dažādām Latvijas mūzikas skolām. Mērķis ir parādīt to, ka skolotāji ne tikai māca bērnus, bet arī paši spēj koncertēt.

Koncertu ar R. Paula melodiju „Es aiziet nevaru” atklāja mājnieces Baiba Beraģe (akordeons) un Helga Gūtšmite (klavieres). Pie mums ciemos bija atbraukuši viesi no Siguldas MS „Baltais flīģelis”. Viens no festivāla organizatoriem Arnolds Dimants klātesošajiem pastāstīja par festivāla ieceri un darbību. Turpinājumā viņš kopā ar pianisti Agru Dimanti atskaņoja Alfrēda Kalniņa simfoniskā tēlojuma „Latvijai” pārlikumu klavierēm četrrocīgi. PIKC Ventspils MV pārstāvji trombonists Rūdolfs Kulbergs un koncertmeistare Daina Salmiņa mūsu sirdis aizkustināja ar Jēkaba Mediņa Koncertu trombonam. Ģitārists Andris Grīnbergs no Rīgas strādā privātajā mūzikas skolā „Patnis”. Viņš klausītājiem bija sarūpējis iespēju noklausīties tautas dziesmas apdari un vairākas populāras melodijas, tai skaitā R. Kaupera dziesmu „Mazā bilžu rāmītī”. Piltenes mūzikas skolas pedagogi uzstājās kvartetā. Pie klavierēm redzējām direktori Antru Šķēli, flautas solo Jānis Sproģis un dziedāja Antra Ziemele, kā arī mūsu skolas absolvente Elizabete Romija Gegerniece. Uz tango „viļņa” mūs noskaņoja instrumentālais trio „Noskaņa” no Tukuma. Dace Šplīte – Lisova (vijole), Daiga Akmane Morica Okmane (akordeons), Ināra Vičmane (klavieres).

Koncerta noslēgumā direktors Jānis Kivils pateicās viesiem par ierašanos un par atmiņu dāvināja mūsu skolas suvenīrus. Un tad vēl kopīgs foto, prožektori izdziest un gaidām nākamos koncertus!