Reģionālais Valsts konkurss Ģitāras spēlē II kārta Ventspils MV

21.janvārī Ventspils Mūzikas vidusskolā notika Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle Valsts konkursa II kārta un metodiskais seminārs. No septiņdesmit pieciem reģiona ģitāras spēles audzēkņiem konkursā piedalījās 15 ģitāristi no Piltenes, Dundagas Ventspils un Rojas.

Konkursu vērtēja profesionāla žūrija – Latvijas labākais ģitārists, virtuozs dažādu mūzikas žanru izpildītājs, komponists, pedagogs Kaspars Zemītis, ģitāras spēles entuziasts, konkursa Latvijas gada ģitārists dibinātājs, Alsungas Mūzikas skolas pedagogs, TV konkursa uzvarētāja Mika Akota skolotājs Ainārs Macpans, Ventspils mūzikas vidusskolas pedagogs, ģitārists, kurš nesen atgriezies no studijām Kopenhāgenā, Kaspars Vizulis.
Konkurss notika četrās vecumu grupās. No Rojas piedalījās divas meitenes. III grupā piedalījās seši dalībnieki. Roju pārstāvēja Eva Kiršteine. Eva, saņemot augstu žūrijas vērtējumu, palika 2. vietā, piekāpjoties tikai Ventspils ģitāristei Jeļenai Baibakovai , kurai no visām četrām vecuma grupām bija vienīgā 1. vieta, citās grupās pirmās vietas netika piešķirtas.

Arī II grupā bija seši dalībnieki. Mūsu Aleksandra Tarlapa, ieņemot II vietu un, esot labākā savā grupā, izcīnīja iespēju piedalīties finālā 16. – 17. janvārī Rīgā. Aleksandra saņēma arī skatītāju simpātiju balvu.

Prieks par abām meitenēm. Patīkami lasīt labas atsauksmes no žūrijas. Saņēmu arī daudz labu vārdu no pārējo skolu skolotājiem. Mūsu ģitāristes uz pārējo fona izcēlās ar muzikālu spēli, kam pamatā liels, sistemātisks, mērķtiecīgs darbs, izstrādājot katru frāzi un motīvu.
Liels paldies abu meiteņu vecākiem par atbalstu un līdzi jušanu. Paldies skolas kolektīvam un visiem pārējiem līdzjutējiem.
Var piekrist K. Zemīša sacītajam konkursa noslēgumā, ka konkurss bija labs sākums, tagad tikai tā turpināt, neatslābt. A. Macpans uzsvēra, ka uzvarētāji ir visi, uzstāties konkursā – tas ir mazs varoņdarbs.

Lai piepildās Kaspara Vizuļa vēlējums iemīlēt mūziku vairāk un dziļāk.