Reģionālais Valsts konkurss Akordeona spēlē Rojas Mūzikas un mākslas skolā

14. janvārī Rojas Mūzikas un mākslas skolas zālē notika Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle audzēkņu Valsts konkursa II kārta un metodiskais seminārs. Pārstāvot reģiona septiņas mūzikas skolas, no sešdesmit septiņiem akordeona spēles audzēkņiem konkursā piedalījās deviņu pedagogu sagatavoti sešpadsmit konkursanti.

Sveicot visus ar dalību ļoti nozīmīgajā pasākumā, Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktors Jānis Kivils, izteica cerību, ka darbs, ko pedagogi ieguldījuši audzēkņu sagatavošanā, sniegs zināmu gandarījumu, un aicināja uzstāties savu spēju robežās, patīkamā atmosfērā, īpaši nedomājot par sāncensību. Lai pēc konkursa atmiņā paliek piedalīšanās un sadraudzības prieks un vēlme atkal piedalīties.

„Skanīgajā nedēļā, kad jubileju svin Raimonds Pauls, pa puteņaino ziemas ceļu uz konkursu Rojā ieradušies paši, paši labākie”, vēlot izdošanos un veiksmi konkursantus uzrunāja Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, ar smaidu piebilstot, ka novēl sagaidīt brīdi, kad arī uz viņu koncertiem biļete maksās 100 eiro.

Visos konkursos ir žūrija. Šai dienā Rojas Mūzikas un mākslas skolai bija gods uzņemt izcilus māksliniekus – dalībnieku sniegumu vērtēja J.Vītola Mūzikas akadēmijas profesors Arvīds Platpers, J.Vītola Mūzikas akadēmijas docente Līga Catlaka un akordeona spēles maģistrs, pedagogs Kaspars Gulbis.

Vēlot labu dienu un izdošanos, visus sveica arī konkursa kuratore Lia Sproģe, un tad klausītāji varēja priecāties par jauno akordeonistu sniegumu, bet žūrijai sākās vērtēšanas un punktu skaitīšanas darbs, kā rezultātā Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Elizabete Olīvija Tarlapa godam izcīnīja 2. vietu savā vecuma grupā. Savukārt, audzēknis Ingus Andris Pērkons savā vecuma grupā pārliecinoši ierindojās 1.vietā un izcīnīja tiesības startēt konkursa finālā, kas norisināsies 8.februārī Rīgā. Abus audzēkņus sagatavoja pedagoģe Baiba Beraģe, kura ir gandarīta par konkursa rezultātu:

„Prieks un lepnums par savu audzēkņu sniegumu, drosmi, neatlaidību un ļoti augsto atbildības sajūtu ar kādu audzēkņi gatavojās šim konkursam.” Pedagoģe izsaka lielu pateicību abu audzēkņu ģimenēm par aktīvu līdzdalību un uzsvert, ka šie panākumi ir audzēkņa, viņa vecāku un pedagoga kopējās sadarbības rezultāts.
Priecē ne tikai audzēkņu sasniegumi, bet arī Rojas Mūzikas un mākslas skolas „organizatoriskās kvalitātes zīmols”. Ne pa velti, tieši Roja ir vienīgā mūzikas skola valstī, kam uzticēts rīkot konkursa II kārtu. Pedagogs pateicas visiem, kas bija iesaistīti konkursa organizēšanā un norisē.

Konkurss bija tikko izskanējis, rezultāti vēl nebija zināmi, žūrijas komisija steidzīga un aizņemta, tomēr viens no viņiem, profesors Arvīds Platpers „Bangas” lasītājiem neslēpa savu prieku, ka akordeona spēle Latvijā nav iznīkusi: „60.-70. gados nebija tādu tehnisko iespēju, tādu instrumentu kā šodien, kad akordeona spēlē izglītību var iegūt, sākot no bērnu mūzikas skolas līdz pat augstākajai izglītībai Mūzikas akadēmijā, par to esmu ļoti gandarīts. Pats esmu mācījies akordeona spēli, bijis akordeona pasniedzējs un tāpēc rūpējos, lai šāda iespēja būtu, nevis kā savulaik, kad augstāko izglītību akordeona spēlē varēja mācīties Maskavā vai Viļņā. Latvijā akordeonu mēdza uzskatīt par tādu kā izklaides instrumentu. Jūtu, ka attieksme ir mainījusies uz labo pusi. Priecē, ka ir pedagogi un audzēkņi, kuri grib darboties. Jo bērnu mūzikas skolas – tas ir svētīgs darbs. Tur aizsākas pirmie soļi mūzikā, tur ieliek pamatus un sapratni, cik daudz pūļu jāpieliek, lai spēlētu uz skatuves.”

Direktors Jānis Kivils:

„Valsts konkurss ir liels pārbaudījums visiem šīs nozares speciālistiem, sevišķi mazo skolu pedagogiem. Profesionālās ievirzes skolu pedagogi ir tie, kuri ieinteresē skolēnus apgūt akordeona spēli, kuri liek pamatu katra audzēkņa spēju attīstībai un muzikālo iemaņu pilnveidošanai. Man ir liels prieks par mūsu skolas audzēkņu sniegumu, sevišķi par Ingu Andri Pērkonu, kuram kompetenta žūrija vienprātīgi piešķīra 1.vietu un izvirzīja uz finālu Rīgā. Tāpat liels prieks par Elizabetes Olīvijas Tarlapas sasniegumu un iegūto 2.vietu. Šo sasniegumu pamatā pedagoģes Baibas Beraģes rūpīgais, neatlaidīgais, uz muzikālu izpildījumu virzītais ikdienas darbs, un, protams arī lielais papildus veiktais darbs. Arī meistarklasēs gan Līga Catlaka, gan Arvīds Platpers izvēlējās mūsu skolas audzēkņus, lai parādītu savu pieeju konkursa skaņdarbu interpretācijā un muzikāli tehniskā izpildījumā. Gribu atzīmēt, ka Ventspils reģiona skolās viss notiek ļoti atbildīgi un mērķtiecīgi. Par to liecina jau izvirzītais audzēkņu skaits uz konkursa 2.kārtu – 16 audzēkņi. Tāpat kā katru reizi ļoti labi uzstājās arī Talsu Mūzikas skolas audzēkņi, ped. I.Plendišķes un A. Priednieces vadībā. Līdzīgi augstu novērtējumu ieguva arī audzēkņi no Kandavas Mākslas un mūzikas skolas un Ventspils Mūzikas vidusskolas. Nobeigumā gribu pateikties I.A.Pērkona un E.O.Tarlapas vecākiem par atbalstu. Vēlu veiksmi finālā gan Ingum, gan pedagoģei Baibai Beraģei.”

Irēna Svitiņa