Reģionālais Mūzikas skolu konkurss Solfedžo Ventspils MV

6. aprīlī Ventspils mūzikas vidusskolā notika Ventspils reģiona mūzikas skolu audzēkņu konkurss solfedžo priekšmetā. Konkursā piedalījās audzēkņi no Ventspils, Kandavas, Talsu, Kuldīgas, Valdemārpils, Piltenes un Rojas mūzikas skolām. Mūsu skolu pārstāvēja Katerīna Olekte, Beate Olekte, Sabīne Briede, Linda Andžāne, Efeja Šnikvalde un Dzintra Ozola. Kopvērtējumā meitenes ieguva 3. vietu. 1. vietā Talsu mūzikas skola.

Jau sarežģītais priekšmeta nosaukums „solfedžo” mūs vedina uz domām, ka ikdienā šī nav nekāda „joku stunda”. Tāpēc, lai dalībnieki justos atbrīvotāki, organizatori konkursu veidoja kā spēli. Līdz ar to, uzdevumi tika pasniegti asprātīgā veidā.

Šajā gadā konkurss norisinājās trīs daļās. Diena iesākās ar pašu audzēkņu veidoto kompozīciju koncertu. Katra no skolām nodeva klausītāju vērtējumam savus skaņdarbus. Mēs piedāvājām tautas dziesmu apdares, ko komponēja Katerīna un Beate Olektes, kā arī Beates, Efejas, Sabīnes un Lindas kopdarba dziesmu „Mūžam par sarkanbaltsarkano”. Šos darbus sacerējām solfedžo stundās un brīvajā laikā. Jāpiebilst, ka Katerīnas dziesma „Māte gāja klētī” un Beates dziesma „Skanēdama vien staigāju” piedalījās kompozīciju konkursā Alojā, un abas dziesmas iekļuva konkursa II kārtā. Par to, kāds turpmāk būs dziesmu liktenis, uzzināsim oktobrī, kad notiks konkursa fināla koncerts.

Protams, sākotnēji dziesmas ir jāsakomponē, bet pēc tam arī skaisti jānodzied. Domāju, ka Ventspilī dziesmas izskanēja jauki un visiem klātesošajiem patika.

Turpinājumā sekoja konkursa galvenā daļa, kurā bija jāveic gan praktiski, gan rakstveida uzdevumi. Noslēgumā katra skolas komanda rādīja savu sagatavoto mājas darbu. Pēc nolikuma tam vajadzēja būt humoristiskā noskaņā, izmantojot kādu no mūzikas mācības elementiem. Tas viss jāiekļauj it kā televīzijas raidījumā. Mūsu šova nosaukums bija „Dejo ar spaini”, kurā meitenes atraktīvā veidā plastmasas spaiņus izmantoja kā bungu komplektu, visu papildinot ar deju. Spriežot pēc klausītāju ovācijām – šovs izdevās!

Aizritēja grūta, taču dažādām emocijām pilna diena. Esmu pārliecināta, ka Rojas meitenes citu skolu starpā izcēlās ar savu kvalitatīvo daudzbalsīgo dziedājumu, labo ritma izjūtu, atraktivitāti, izdomu un zināšanām mūzikas teorijā. Priecājos par saviem talantīgajiem audzēkņiem!