Radošā darbnīca

10. oktobra rītā Rojas Mūzikas un mākslas skolā notika radošā darbnīca, kurā piedalījās bērni no Rojas bērnudārza “Zelta zivtiņa”. Katrs no bērniem tika ietērpts priekšautā, un uz darba galda nolikts paliknītis, veidošanas instrumenti, kuri tika pielietoti darba gaitā. Skolotāja Līga Reine izdalīja katram no dalībniekiem māla gabaliņu, kuri vēlāk pārtapa par mazu kaķīti vai sunīti.

Skolotāja pastāstīja par darba gaitu un darba instrumentiem, kas nepieciešami darba procesā. Tā kā bērni bērnudārzā bija strādājuši ar plastalīnu, ar mālu tehniku veidot bija līdzīgi.

Bērni sagrupējās pie trim galdiem, kur veica iecerēto uzdevumu. Labi palīgi darba procesā bija grupiņu audzinātājas, tā gala rezultātā tapa brīnišķīgi mākslas darbi. Darbiņi vēl tiks apstrādāti un apdedzināti krāsniņā, kad tie būs gatavi, bērni varēs katrs savu darbiņu saņemt pēc vārdiņa, kas tika iegravēts uz katra mākslas darba. Gala rezultāts jau tagad visus priecēja.

Līga Reine
Rojas Mūzikas un mākslas skolas pedagoģe

Skolotājas – metodiķes Mudītes Beraģes pārdomas

10. oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros Rojas PII “Zelta zivtina” Karūsiņas un Burbulēnu grupas bērni ciemojās Rojas Mūzikas un mākslas skolā.

Mūs silti un pozitīvi jau pie ieejas durvīm sagaidīja mākslas pedagoģes Līga Reine un Vizbulīte Puriņa, kas turpinājumā iedvesmoja katru bērnu radīt savu mākslas darbu – kaķi vai suni no māla. Pedagoģe Līga Reine ar savu stāstījumu aizrāva ne vien mazos bērnudārza audzēkņus, bet arī mūs – pieaugušos – vadītāju Ivetu, skolotājas Mudīti un Maiju un skolotājas palīdzes Ingu un Ievu.

Bija redzams prieks un aizrautība bērnu acīs, darinot sev suvenīrus. Skolotājas bija ļoti gandarītas par bērnu paveikto. Liels paldies par doto iespēju ciemoties Rojas Mūzikas un mākslas skolā. Līdzi paņēmām ideju bagātības.

Cerot uz turpmāku sadarbību, izsakām lielu paldies pedagoģēm Līgai Reinei, Vizbulītei Puriņai un skolas direktoram Jānim Kivilam. Prieks, ka Rojā ir cilvēki, kas iedvesmo jauno paaudzi pievērsties kultūrai. Lai izdodas!”

Mudīte Beraģe
Rojas PII “Zelta zivtiņa” skolotāja - metodiķe