Noslēdzies I mācību pusgads Rojas Mūzikas un mākslas skolā!

Nez no kurienes uz degungala uzkrīt pirmā sniegpārsla. Tikko taču vēl lapas rotājās visā savā krāšņumā! Skat, jau Ziemassvētki aiz muguras un tūliņ 2013. gads rāpsies istabā. Un tā gadu no gada - laika ritējumu neapturēsi. Tāpat gadu no gada mūzikas un mākslas skolā dzīve rit ierastu gaitu - mācības, koncerti, eksāmeni. Dažreiz liekas, ka griežamies ritenī. Pēc Valsts svētku koncerta jāgatavo Ziemassvētku programma, taču tik maz laika! Šogad Valsts svētku koncertā Sprīdītis meklēja savu Laimīgo zemi un, protams, to atrada mājās. Viņam palīdzēja 1.-3. klašu koris I. Kivilas vadībā, 4.-8. klašu koris J. Kivila un I. Ozoliņas vadībā, ansambļi Sikspārnīši, Bravo un Rondo L. Krūmiņas vadībā, vijolnieku ansamblis, ko māca I. Sproģe. Kur nu bez akordeonistu un ģitāristu ansambļiem, skolotājām B. Beraģi un M. Zemturi. Kad Laimīgā zeme atrasta, klāt sniegavīri Bims un Bama I. Ozoliņas un L. Krūmiņas izpildījumā. Protams, jau pieminētie kolektīvi sagatavojuši jaunu programmu, nevar taču klausītāji vienmēr baudīt vienu un to pašu mūziku! (Būtu jau labi, ja vienam koncertam varētu gatavoties gadu, vai vismaz pusgadu.) Tiem pievienojās pūšamo instrumentu ansambļi J. Popeļa vadībā un pirmo reizi klausījāmies mūsu audzēkņa E. Upenieka izpildījumā marimbas spēli. Un vēl jaukais mākslas nodaļas audzēkņu priekšnesums! Jāuzteic arī solisti, kas šajā mācību pusgadā aktīvi piedalījās koncertos. Tie ir E. Akmeņlauka, E. Ozoliņa, E. R. Gegerniece, E. Šnikvalde, Z. Aukmane, B. Olekte, L. Cišeiko, A. Gūtšmite, I. Grīnīte, V. Kolāte, R. Jirgens, L. Veinberga, S. Briede. Čakli strādāja arī skolotājas A. Upeniece un B. Kvālberga. Ziemeļkurzemes kamerorķestris diriģentes I. Sproģes vadībā koncertēja gan Dundagā, gan Rojā. Ja runājam par konkursiem, tad tas jau ir nākamais stāsts, jo pavasarī priekšā atbildīgs konkurss gan 4.-8. klašu korim, gan ansamblim Rondo.

Skolotājiem šajā pusgadā bija iespēja piedalīties kvalifikācijas celšanas kursos dažādos mācību priekšmetos. Visi kā viens atzīst, ka tie bija noderīgi un daudz ko iespējams izmantot ikdienas darbā. Mākslas nodaļā audzēkņi un skolotāji čakli kā bitītes - izstādes, plenēri. Skolotājas L. Reine, D. Dzelme un A. Gūtmane kopā ar bērniem un interešu izglītības dalībniekiem radījuši ne vienu vien brīnumu - prieks skatīties!