No prelūdijas līdz...

Katru gadu februārī Ventspils mūzikas vidusskola organizē Kurzemes reģiona mūzikas skolu pianistu konkursu "No prelūdijas līdz...". Konkursa mērķi - atbalstīt klavierspēles profesionālās nozīmes prestižu, attīstīt audzēkņu klavierspēles iemaņas un solo muzicēšanas prasmes, kā arī rosināt klavierspēles pedagogus jauna repertuāra meklējumos. Dalībniekiem jāatskaņo jebkura laikmeta un stila skaņdarbs ar nosaukumu Prelūdija un brīvas izvēles viens vai vairāki skaņdarbi no galvas. Konkursā var piedalīties visi klavierspēles audzēkņi trijās grupās: A 3.-4.kl., B 5.-6.kl. un C 7.-9.kl..

Ar labiem rezultātiem I kārtā Rojas MMS startēja 3.klases audzēkne Adriana Laura Gūtšmite un 8.klases audzēkne Helga Gūtšmite. Abas meitenes 25.februārī posās uz Ventspili, lai sacenstos ar vairākām Kurzemes reģiona skolām. Konkurss notika Ventspils Jaunrades namā, plašā zālē pie izcila Steinway flīģeļa. Mēģinājuma laikā bija iespēja iepazīt klavieru skanējumu, tāpēc uzstāšanās brīdī bija jāpārvar tikai "lampu drudzis".

Katrā grupā piedalījās 6 - 7 audzēkņi. Liels prieks rezultātu paziņošanas brīdī bija par mazo Adrianu, kura bija ieguvusi III vietu. Viņai šī bija jau otrā konkursa pieredze, startējot Ventspilī, bet tik liels prieks par panākumiem pirmo reizi.

Vecākajā grupā, kur piedalījās Helga, bija ļoti spēcīgi konkurenti. I vietu ieguva vairākkārtēja Valsts konkursu laureāte no Talsu MS, bet II vietā Ventspils MS audzēkne. Žūrijas komisija par vecākās grupas audzēkņiem teica ļoti atzinīgus vārdus, novērtējot katra konkursanta individuālo un spilgto sniegumu. Galvenais, ka pēc visu izpildītāju noklausīšanās pārņem patiesa gandarījuma sajūta.

Katrs konkurss, gatavošanās process un papildus darbs prasa lielu atdevi gan no audzēkņiem, gan pedagogiem, bet iegūtais rezultāts pēc padarītā darba liek aizmirst visas grūtības. Cerēsim, ka arī turpmāk mūsu skolas bērni nesīs Rojas vārdu ārpus novada robežām. Lai labi panākumi Adrianai tālākajās gaitās un Helgai pacietība un izturība, gatavojoties mūzikas skolas absolvēšanai!