Mākslas nodaļas konkurss “M.Freimaņa dziesmas glezniecībā” Aizputes Mākslas skolā

Rojas Mūzikas un Mākslas skolas audzēkņi ir čakli strādājuši un gatavojuši darbiņus M. Freimaņa konkursam “ Dziesma”, tāpēc varat baudīt audzēkņu veikumu. Konkursa mērķis ir popularizēt un attēlot M. Freimaņa dziesmas glezniecības darbos, kas veicina audzēkņu pašizpausmi un radošo izteiksmi, ieceres realizācijā un iemaņas darbā ar dažādām tehnikām. Audzēknis izvēlas vienu dziesmu, kuru autors ir M. Freimanis, un, pēc tam to noklausoties, atbilstoši tēmai veido glezniecības darbu. Šajā konkursā audzēkņi apliecina savu individualitāti glezniecībā, tas audzēkņos veicina domu, sajūtu un noskaņu attēlojumu ar mūzikas noskaņām.

No Rojas Mūzikas un mākslas skolas konkursam tika izvirzīti trīs audzēkņu darbi – Viktorija Krailo (14 gadi) ar darbu “Neprāts”, Sintija Balode (14 gadi) – “Spārni un vējš” un Marta Šermukšne (15 gadi) – “Sapņu tilti”. Šajos darbos audzēknes ir ielikušas savu personību un būtību, ceram, ka arī pārējos šie darbi uzrunās.

Baudīsim mūziku, lai sekotu uz mākslas sirdi un dvēseli. Mākslā krāsa ir dominējošas, tāpēc arī mēs sevi varam apliecināt ar krāsu burvību un pašizteikšanās līdzekļiem.