Latvijas 99.dzimšanas dienas koncerts Rojas MMS " Kokles stāsts"

„Kokles stāsts” izstāstīts

 

16. novembrī Rojas Mūzikas un mākslas skolas saime ar koncertu atzīmēja 99. Latvijas gadadienu. Pēc Latvijas valsts himnas izskanēšanas klātesošos uzrunāja skolas direktors,  Atzinības krusta virsnieks Jānis Kivils. Viņš sveica visus svētkos un atgādināja notikumus, kas saistījās ar Latvijas vēsturi, I Vispārējiem dziesmu svētkiem – to visu meistarīgi sasaistot ar mūsdienām.

Koncerta apmeklētājus iepriecināja 1.-3. kl. koris „Vizbulēns”diriģentes Ineses Ozoliņas vadībā, kurš ar lielu aizrautību un dedzību izpildīja dziesmu par sauli un R. Kaupera „Krāsaino maršu”.

Koncerta tēma tika saistīta ar kokles instrumentu. Koncerta laikā par šo instrumentu uzzinājām daudz jaunu faktu, kā arī neizpalika tautas dziesmu, teiku un pat pasakas stāsts. Koncertā uzstājās Adriana Laura Gūtšmite, Miķelis Gitendorfs, Luīze Elza Bertholde, Asnate Graudiņa, Ingus Andris Pērkons, Keita Anna Mitenberga, Patrīcija Alise Bertholde , Dzintra Ozola, Helga Gūtšmite, kā arī skaitliski lielāki kolektīvi – ansambļi „Sikspārnīši” un „Rondo”, instrumentālais ansamblis, 4.- 8. kl. koris „Roja”. Ieklausoties klausītāju atsauksmēs varam secināt, ka koncerts aizkustināja klātesošo sirdis, kā arī dzirdējām un redzējām dažādus mūzikas instrumentus. Blakus tradicionālajiem instrumentiem, klausījāmies ērģeles, marimbu un, protams, arī dzirdējām kokles skaņas.

Koncerta noslēgumā direktors pateicās Marekam Štālam par gaismu sakārtošanu izstāžu zālē, Ingrīdai Maķinskai par sadarbību ar Rojas vidusskolu, visiem vecākiem un īpaši vecāku komitejas vadītājam Naurim Graudiņam. Izskaņā, kokles pavadījumā, visiem kopā dziedot, izbaudījām latviešu tautas dziesmas „Pūt, vējiņi” emocionālo spēku.

„...un cauri aizlaikiem kokles skan vēl šobrīd.

Vēsta par pasauli pilnu harmonijas un saskaņas.

Par Latviju – pilnu mūsu mīlestības.”

 

Lita Krūmiņa