Lai skan akordeons!

Ar pūpolzariem un sirds siltumu tiekam visi mīļi sagaidīti akordeonistu festivālā ''Lai skan akordeons". Koncertu sāk Ugāles Mūzikas un mākslas skola savas skolotājas Karolīnas Vancānes vadībā. Ar solo programmu uzstājas Kalvis Ozoliņš , Oksana Gorvaļova, bet muzicēšanu ansamblī varam novērtēt klausoties dueta un trio izpildījumu. Programmas turpinājumā uzstājas dažādu skolu audzēkņi jauktā secībā. Plaši pārstāvēta mūsu metodiskā centra skola - Ventspils Mūzikas vidusskola skolotāju Natālijas Cinkmanes un Nadeždas Rolduginas vadībā.

Ar četriem skaņdarbiem uzstājas 2.-5. Klašu ansamblis, atskaņojot G.Podeļska ''Jeņku", V.Andrējeva ''Valsi'', L. Armstronga ''Svētku parādi'' un A. Tuča ''Rotaļu''. Ansamblis muzicē brīvi, ieklausoties kopējā skanējumā. Ansambli sagatavojusi ped. Natālija Cinkmane. Tāpat spožu skanējumu sniedz ped. Nadeždas Rolduginas sagatavotais 3.-7. klašu ansamblis, atskaņojot A. Korobeiņikova ''Dance of Dolls'' un virtuozais 7.klases audzēknis Arturs Štrauhs, atskaņojot S.Jutilas skaņdarbu ''Franču vizīte''.

 

Kā vienmēr labu sniegumu demonstrēja Talsu Mūzikas skolas audzēkņi ped. Ināras Plendišķes vadībā, muzicējot gan solo, gan duetā, gan kvartetā. Ar interesantu un ausij tīkamu programmu sevi pieteica Tukuma Mūzikas skola ped. Daigas Akmanes vadībā. Sajūsmināja 6.klases audzēkņa Valda Rundāna atskaņotais Dž.Heinsa skaņdarbs ''Mazais valsis'', kā arī 3.-6. klašu ansamblis. Plaši pārstāvēta bija Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skola ped. Ingrīdas Jančevskas vadībā. Ar augstu meistarību sevi pieteica Valdemārpils Mūzikas skola, sevišķi ar puišu sniegumu.

Ar atzīstamu tehniku N.Paganīnī variācijas atskaņoja 7.kl.audzēknis Ritvars Valdmanis, bet B.Dovlaža ''Contertino'' 2. un 3.daļu meistarīgi atskaņoja 7.kl. audzēknis Valters Pudņiks. Ar izdomu un teicamām organizatora spējām sevi parādīja Kandavas Mūzikas skola ped. Dzintras Lindes un Daigas Zariņas, direktores Marutas Balodes vadībā. Klausītāju nedalītu atzinību guva Kārļa Kristapa Šteinberga atskaņotais R.Paula skaņdarbs ''Nenes zvaigznes istabā'', kā arī 2.-6.kl. ansambļa sniegums, atskaņojot Itāļu tdz. ''Santa Lucia'' un F.Bredifa 'Polku''. Rojas MMS pārstāvēja solisti un ansamblis ped. Baibas Beraģes un Marutas Zemtures vadībā. Kā allaž pārliecinoši uzstājās 4.kl. audzēkne Loreta Krontāle, klausītāju nedalītu atzinību izpelnījās ansamblis, atskaņojot E.Hug ''Boogie in C'' un J.Peškova ''Stepu''. Tuvojoties koncerta izskaņai, uzstājās Rojas MMS pedagogu ansamblis, atskaņojot divus skaņdarbus. Tad sekoja grandiozais koncerta-festivāla noslēgums, kurā ped. Daigas Zariņas aranžētos skaņdarbus F. Bredifs ''Disko-musette'' un ''Veiklā solī'' atskaņoja apvienotais akordeonistu orķestris 48 dalībnieku sastāvā diriģentes Dzintras Lindes vadībā. Paldies Kandavas Mūzikas skolai par jauko kopā būšanu un Mūzikas pilno atmosfēru tajā.