Lai skan akordeons!

Š.g. 30. marta rītā Rojas Mūzikas un mākslas skolas akordeonisti un pedagogi posās ceļā uz festivālu "Lai skan akordeons", kurš šoreiz norisinājās Kandavā. Festivāls notiek reizi divos gados, tajā muzicē jaunie censoņi no Kurzemes reģiona skolām: Ugāles MMS, Ventspils MS, Talsu MS, Kandavas MS, Ernesta Vīgnera Kuldīgas MS, Valdemārpils MS, Tukuma MS un Rojas MMS. Šoreiz dalībnieku pulks bija vareni liels: kopumā 46 koncertnumuri! Starp 23 solistiem - akordeonistiem bija arī mūsu skolas pārstāve, 5. klases audzēkne Loreta Krontāle. Milzīga atbildība, jo skolas godu kā solistam viņai jāaizstāv vienai. Paldies audzēknei par spēju motivēties šim svarīgajam uznācienam. Novēlam vairāk ticēt savām spējām!

Jau ieraksts, ka šo festivālu kuplina arī Rojas Mūzikas un mākslas skolas akordeonistu ansamblis. Šoreiz ansambļa izpildījumā dzirdējām 2 kompozīcijas: J. Peškovs "Steps" un E. Hug "Boogie in C".

Taču pati intriģējošākā tēma: kas koncertprogrammās slēpjas zem vārdiem "Rojas MMS pedagogu ansamblis"? Jāpiebilst, ka šajā ziņā mūs varētu apskaust (pačukstēsim, ka arī apskauž ) daudzas skolas, jo mēs varam lepoties ar četriem akordeona prasmes pārvaldošiem pedagogiem savā skolā! Šogad atjaunotajam pedagogu ansamblim šī bija pirmā uzstāšanās ārpus sava novada robežām, turklāt, uzreiz tik daudzu profesionāļu un audzēkņu acu priekšā. Lieliski izskanēja G.D. Weiss "What a wonderful world", ar burvīgu saksofona solo pedagoga Jāņa Popeļa izpildījumā un R. Mikalauskas "Išdaiga".

Festivāla izskaņā muzicēja iespaidīgs koporķestris. Vairāk kā 40 audzēkņu un pedagogu izpildījumā izskanēja 2 F. Bredifa skaņdarbi "Disco – musette" un "Annees Retros 1925".

Paldies visiem audzēkņiem, absolventiem, pedagogiem par piedalīšanos festivālā. Paldies mūsu skolas direktoram Jānim Kivilam par rasto iespēju apmeklēt šo festivālu.

It kā mazliet gribētos "ievilkt elpu", bet nav laika, jo priekšā vēl atbildīgāks darbs – akordeonistu un ģitāristu ansambļu koncerts "Salidojums" jau 7. aprīlī, plkst. 16.00 Rojas Mūzikas un mākslas skolas Koncertzālē. Jau atkal skanēs akordeons un cerēsim, ka tas mūsu skolā turpinās skanēt vēl daudzus gadus!