Koris Roja iegūst I pakāpes diplomu

Rojas Mūzikas un mākslas skolas 4. – 9. kl. koris Roja iegūst I pakāpes diplomu!

Atzinība tika iegūta Starpnovadu skolu koru konkursā, kurš notika 22. aprīlī Talsu Valsts ģimnāzijā.

Kā zināms, XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki notiks jūlijā Rīgā. Notiek intensīvs sagatavošanās cēliens. Jau no iepriekšējā gada skolēni piedalās koru skatēs. Vēl korim priekšā skate 8. maijā, kurā vēl reizi sniegumu vērtēs žūrija no Rīgas. Atkal tiks izlozēta jauna skates programma.

Šajā skatē žūrijas komisiju pārstāvēja Talsu mūzikas pedagogi un diriģenti – Baiba Veismane - Rezonga, Normunds Priednieks, kā arī diriģents Edgars Vītols, ko plaša sabiedrība iepazina kā pastāvīgo žūrijas locekli Latvijas TV3 rīkotajā televīzijas konkursā "Koru kari 3".

Pavisam skatē piedalījās 13 kori – trīs zēnu kori, seši – 5. – 9. klašu kori, četri jauktie kori. Mūsu koris diriģentu Ineses Ozoliņas un Jāņa Kivila vadībā izpildīja obligāto dziesmu Stāvēju dziedāju un izlozes dziesmas Z. Liepiņa Es atnācu uguntiņu, kā arī Ē. Ešenvalda dziesmu Šķind zemīte, rīb zemīte. Pavadījumus atskaņoja koncertmeistare Antra Upeniece.

Koris skatē ieguva augstāko punktu skaitu – 47, 38. Izcils rezultāts! Vēlam tikpat muzikāli dziedāt arī 8. maijā!