Koris Roja iegūst ceļazīmi uz Dziesmu svētkiem !!!

Rojas Mūzikas un mākslas skolas 4. – 9. kl. koris Roja iegūst I pakāpes diplomu un ceļazīmi uz Dziesmu svētkiem

Tas ir noticis. Mūzikas skolas koris diriģentu Ineses Ozoliņas un Jāņa Kivila vadībā ir pilntiesīgi XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki. Koris sevi teicami parādīja 8. maijā, kad Talsos notika 2. kārtas koru konkurss. Savā grupā augstākais punktu skaits. Konkursā savu vērtējumu deva Dziesmu svētku virsdiriģenti un organizatori. Kora sniegumā klausījās Romāns Vanags, Jānis Erenštreits, Rita Platpere, Edgars Vītols, Jānis Grigalis.

Lai precīzāk izprastu pašreizējās sajūtas, uz sarunu aicināju J. Kivilu un I. Ozoliņu.
J. Kivils: „ Manā vērtējumā Talsu rajona kori gatavojušies nopietni. Mūsu skolas koris piedalījās A grupā, kurā startē mūzikas skolu kori un skolas ar mūzikas novirzienu. Priecājos, ka koris skatē tika augstu novērtēts. Šī jau bija 3. skate – pirmā notika pagājušajā gadā Kuldīgā. Jāatzīmē, ka katrā skatē tika atskaņotas un izlozētas citas dziesmas. Tas dod pamatu teikt, ka kora repertuārs apgūts ļoti labi un svētki izskanēs augstā mākslinieciskajā līmenī. Vēlos pateikties visiem pedagogiem par atbalstu dalībai koru skatēs, jo nepietiek ar ieplānotajām stundām. Tika ieguldīts liels papildus darbs. Lai koris izskatītos skaisti un darītu Rojai godu, vēlos pateikties vecākiem par izpratni un palīdzību tērpu sagatavošanā un pielaikošanā. Īpašs paldies mākslas skolas pedagoģēm par sagatavotajiem krāsainajiem vainadziņiem. Tie piedeva īpašu „rozīnīti” noformējumam. 20. maijā būs apkopoti rezultāti no visām republikas skatēm, tad zināsim par tālāko virzību.”

I. Ozoliņa: „Liels prieks par audzēkņiem. Viņu vēlme būt Dziesmu svētkos ir tik liela, ka kora mēģinājumos to nevarēja nepamanīt. Ar lielu atdevi, interesi un atbildības sajūtu koristi piedalās dziesmu iestudēšanā. Mazākie cenšas turēt līdzi lielajiem un rezultāts lielisks – I pakāpe! Paldies direktoram, koncertmeistarītei Antrai. Protams, lielākais paldies pašiem dziedātājiem! Ko tad bez viņiem?”