Kora klašu ansambļu koncerts

11. februārī jaunos dziedātājus laipni sagaidīja Rojas kultūras centrs. Parasti tad, ja koncertā piedalās kāds koris nav jāuztraucas par tukšām klausītāju rindām, jo tās aizpilda paši dalībnieki. Joks, protams, taču līdz ar to, arī šoreiz klausītāju netrūka. Paldies tiem rojniekiem, kuri apmeklēja mūsu koncertu un dalījās aplausos. Tas bērniem un pedagogiem dod iedvesmu, pārliecību par to, ka cilvēkiem interesē vokālā mūzika.

Koncertu ar A. Kontauta dziesmu Saulī`t gāja vakarā atklāja 4. – 8. klašu koris „Roja” (diriģente Inese Ozoliņa, koncertmeistare Antra Upeniece). Klausoties šo dziesmu, joprojām apbrīnoju latviešu tautas dziesmu skaistumu un mūsdienu talantīgos komponistus, kas atrod aizvien jaunus paņēmienus, lai tās izskanētu krāšņi un interesanti. 12. martā korim priekšā atbildīgs konkurss Rīgā, līdz ar to nākamā dziesma (A. Altmanis Dindaru dandaru ozoliņi) jau izskanēja kā pirmais mēģinājums jaunapgūto skaņdarbu atskaņot klausītājiem. Kā pēc koncerta atzīmēja diriģente, vēl priekšā dziesmas slīpēšana, režijas iestudēšana un satura atklāšana. Patreiz izdarīts „melnais darbiņš” – apgūts nošu teksts un vārdi. Apliecinājums, ka esam tikai ceļā uz mūzikas atklāsmi, skanēja nākamā dziesma „Ceļa dziesma”, ko sarakstījis komponists R. Tiguls. Dziesmu tembrāli bagātināja pedagoģes Baibas Beraģes akordeona solo.

Talsu mūzikas skolas kora klases koris un ansambļi uz Roju atbrauca pedagogu Agritas Priednieces un Sandras Lielanses vadībā. Pie klavierēm pavadījumus virtuozi spēlēja Gunita Pauliņa. Talsenieki bija padomājuši par to, lai programma būtu daudzveidīga, tāpēc bieži mainījās dziedātāju sastāvs un viens ansamblis nomainīja otru. Vēlos īpaši atzīmēt pašu audzēkņu veidotās tautasdziesmu apdares. Varējām baudīt Dāvida Baloža un Ketlīnas Kālbergas kompozīcijas.

Ventspils mūzikas vidusskolu pārstāvēja plašs dziedātāju pulciņš Rudītes Tālbergas un Anitras Niedras vadībā. Dzirdējām kori „Nošu planētas” , zēnu ansambli un kora klases ansambli. Paldies ventspilniekiem par mūsdienīgo priekšnesumu ar pārģēbšanos, dažādu palīglīdzekļu izmantošanu. Piemēram, vai zinājāt, ka jauku tembrālu krāsu var panākt izmantojot parastu ūdens glāzi? Bagātināt uzstāšanos palīdzēja arī neliela reklāmas pauze, kuras laikā jaunieši aicināja savas muzikālās gaitas tālāk apgūt Ventspils mūzikas vidusskolā. Koristu vidū sastapām arī mūsu bijušo audzēkni Elizabeti Romiju Gegernieci, kura mācās diriģēšanas noslēpumus jau 2. kursā un kā pati visiem paziņoja – to nemaz nenožēlo. Vēl vairāk, viņa aicināja pievienoties ventspilnieku pulkam!

Februāra pelēkajā ikdienā iekrāsojusies viena muzikāla diena. Tā kā šis mēnesis ir mīlestības pilns laiks, tad novēlu visiem ar to dalīties un neaizmirst, ka mūzika ir tā, kas vieno cilvēku sirdis!