Kora klases Ziemassvētku koncerts 2018

16. decembra pēcpusdienā (zīmīgi, ka koncertā dziedāja 16 jaunie dziedātāji un tā bija arī diženā komponista Ludviga van Bēthovena dzimšanas diena) izskanēja Rojas Mūzikas un mākslas skolas kora klases audzēkņu dziedātās dziesmas. Paldies visiem koncerta apmeklētājiem! Katram audzēknim līdzi bija atnākuši vecāki, vecvecāki, radi un draugi. Visi jutās priecīgi par to, ka ir tik kupls klausītāju pulks.

Koncerts tika veidots kā gadiņš, kurš sākas ar sniegu, tad pavasaris, vasara, rudens un Ziemassvētku laiks. Cauri šim gadam mūs ar astoņu dziesmu palīdzību izveda jaunāko klašu ansamblis “Sikspārnīši”, kurā pirmo gadu kopā sadziedās Fricis Dravnieks, Tince Dravniece, Luīze Elza Bertholde un Samanta Paula. Skolotājas Inese Ozoliņa un Lita Krūmiņa parūpējās par to, lai dziesmas būtu klausītājiem tīkamas un interesantas. Tā ziemas laika dziesmas izdziedāja Matiass Valts Carneglia, Elizabete Grundmane un Patrīcija Brīvere. Līdz ar lietus dziesmu, zālē ienāca pavasaris, ko ieskandināja Gundega Gitendorfa un S. Paula. Vasaras noskaņās iejutās māsas Sanija un Sindija Antānes, savukārt rudenī kārta dziedāt pienāca Evai Kirilovai, F. Dravniekam un L. E. Bertholdei. Kad sākas kastaņu krišanas laiks un tuvojas Latvijas dzimšanas diena, savus priekšnesumus rādīja Aleksandra Čekstere kopā ar savu omīti, T. Dravniece un Ance Klauža. Keita Anna Mitenberga klausītājus aizrāva ar savu vokālo sniegumu. Ziemassvētku gaidīšanas sajūtās mūs atgrieza māsas Ieva un Maija Grosbahas. Paldies jaunajiem dziedātājiem!

Kā jau svētkos, neiztika bez direktora Jāņa Kivila uzrunas un viņa dāvātās saldumu turzas, kā arī pašu sarūpētām dāvaniņām. Pēc smaidīgās kopbildes, piparkūku un mandarīnu cienāšanās visi devās mājās, lai gatavotos nākamajiem koncertiem!