Kora klase svin skolas jubileju

Kora klase svin skolas jubileju

 

Jau tuvojas noslēgumam skolas 50. darba gads. Dienas sastājušās cita aiz citas – mācības, konkursi, koncerti. Ir pienācis laiks nedaudz atvilkt elpu un pamieloties ar svētku torti!

Kora klase tika dibināta 1982./83. mācību gadā. Pirmā skolotāja, kas darbojās ar dziedātājiem bija Maija Veinberga. Paldies viņai par uzņēmību, sākot ko jaunu. Tas tiešām bija izaicinājums, jo līdz tam skolā mācījās tikai instrumentālisti. Nodaļa cauri gadiem savas pozīcijas noturējusi pietiekami stipri. Tā kā latvieši tiek apzīmēti ar vārdu „dziedātāju tauta”, tad iespējams tādēļ nav zudusi interese par solo un kora dziedāšanu.

31. marta pēcpusdiena bija svētki kora klases audzēkņiem un janāko klašu korim „Vizbulēns”. Kā tad lai mēs svētkus svinam? Ar šādu jautājumu var sastapties visai bieži, taču ne mūzikas skolā! Mēs parasti svētkus svinam sarūpējot koncertu vecākiem, radiem, draugiem, skolotājiem un, protams, ik vienam, kas iegriežas mūzikas un mākslas skolas izstāžu zālē!

Šīsdienas koncerts noritēja brīvā kafejnīcas atmosfērā. Ar prieku uzklausījām kora pirmās un ilggadējās diriģentes Ināras Kivilas stāstījumu par kora dibināšanas vēsturi, vārda došanas brīdi. Skolas direktors un vecāko klašu kora „Roja” diriģents mums atklāja to, ka mūzikas un mākslas skolā nekad nav manīti spoki, bet visas sajūtas veido mūzika un bērnu dvēselītes. Koncertmeistare Brigita Kvālberga mīļi teica, ka viņa visu mūžu bijusi cieši saistīta ar dziedātājiem un par to ļoti priecājas. Matiasa mamma Zanda, kura arī savulaik beigusi šo skolu atcerējās to, ka korī bijis jādzied ļoti nopietni, citādi diriģente dusmojusies. Jāsaka, ka šobrīd jau nekas daudz nav mainījies. Arī tagadējā diriģente Inese Ozoliņa ir prasīga un prot savu smaidu aizstāt ar pieres saraukšanu, ja dziedātāji sāk slinkot.

Gribētos uzteikt koncerta dalībniekus – jau pieminēto kori „Vizbulēns”, ansambļus „Sikspārnīši” un „Rondo”, duetu Tinci Dravnieci un Matiasu Carneglia, māsas Sindiju un Saniju Antānes, Keitu Annu Mitenbergu. Paldies Betijai Ābolkalnai, Katerīnai Olektei un Ingum Andrim Pērkonam.

Kā jau jubilejās pieņemts, Karlsons bija atsūtījis torti. Labi, ka šoreiz viņš pats bija apēdis svecītes, nevis pamielojies ar torti!

Skolotājas Inese Ozoliņa un Lita Krūmiņa saka paldies visiem kora klases bērnu vecākiem un aicina savā pulkā nākamajā mācību gadā jaunus dziedātājus!

 

Lita Krūmiņa