Konkurss - Solfedžo spēle

3. aprīlī Ventspilī notika konkurss solfedžo priekšmetā. Tajā dalību ņēma Ventspils reģiona mūzikas skolu audzēkņu komandas no Ventspils, Kuldīgas, Talsiem, Kandavas, Piltenes, Valdemārpils, Sabiles, Dundagas un Rojas.

Mūsu skolas komandu pārstāvēja Linda Andžāne, Helga Gūtšmite, Sabīne Briede, Lelde Veinberga, Loreta Krontāle, Efeja Šnikvalde. Komandu konkursam sagatavoja skolotāja Lita Krūmiņa.

Nav noslēpums, ka solfedžo ir viens no grūtākajiem mācību priekšmetiem, kurš jāapgūst mūzikas skolā. Latvijā pakāpeniski notiek pāreja uz integrētu priekšmetu - Mūzikas mācība. Mūsu skolā jau cenšamies strādāt pēc šī modeļa, ciešāk sasaistot teoriju ar mūziku un praktiskajām iemaņām. Par to, ka jaunais modelis sevi attaisno, liecināja arī tas, ka meitenēm konkursā veicās ļoti labi un kopvērtējumā komanda ieguva augsto 2. vietu! Izanalizējot konkursa gaitu un uzdevumus, atklājās, ka pietrūkuši daži punkti līdz augstākajam vērtējumam.

Bijām līdzvērtīgi ar lielajām Ventspils, Kuldīgas, Kandavas skolām. 1. vietu ieguva Talsu mūzikas skolas komanda. Apsveicam! Ļoti priecājos, ka mūzikas skolā mācās zinātkāri, aktīvi, apņēmīgi, centīgi, draudzīgi skolēni. Arī mūsu komanda bija ļoti saliedēta.

Konkurss noritēja divās daļās. Sākumā bija jāuzstājas un jāparāda mājās sagatavotais muzikālais priekšnesums. Domāju, ka mūsu meitenes izpildīja sarežģītu priekšnesumu, ko atzinīgi novērtēja pārējo skolu dalībnieki un skolotāji.

Kaut arī konkursa nosaukumā parādās vārds "spēle", otrajā daļā tika iekļauti sarežģīti uzdevumi - diktāta pieraksts (atskaņoja vijole), rakstu darbs, kurā bija jāparāda zināšanas intervālu, akordu uzbūvē, skaņdarba analīzē u. c. Tikai noslēguma uzdevums līdzinājās spēlei. Bija jāveido humoristisks stāstījums, izmantojot dažādus alternatīvus mūzikas instrumentus (piemēram, plastmasas pudeles, kociņus, karotes). Interesanti, ka tieši šis uzdevums meitenēm ne visai patika, jo viņas bija noskaņojušās uz nopietnām lietām.

Kopumā šo konkursu raksturoju kā vajadzīgu, bet smagu. Ja piedaloties kādā izpildītāju konkursā priekšnesums ilgst 5 minūtes, tad šoreiz bija jākoncentrējas divas stundas. Vēlos pateikties meitenēm par izturību, kā arī par to, ka kārtējo reizi esam godam nesuši Rojas vārdu!

Par to, lai mēs veiksmīgi varētu ierasties konkursā parūpējās skolotāja I. Ozoliņa un direktors J. Kivils. Mēs bijām ļoti lepni par to, ka mūs klātienē atbalstīja pats direktors. Novēlu visiem audzēkņiem un pedagogiem arī turpmāk izturību un pacietību, gatavojoties mācību gada noslēguma eksāmeniem.