Konkurss Rojas ritmi

16. aprīlī Rojas Mūzikas un mākslas skola atvēra jaunu lapas pusi savā muzikālajā grāmatā, organizējot konkursu Rojas ritmi. Konkursa ideja tika lolota jau sen un nu tā materializējās dzīvē.

Konkursu organizēja Rojas Mūzikas un mākslas skolas pedagogi, sadarbībā ar Rojas novada domi. Pasākuma galvenais mērķis un ideja - veicināt sadarbību starp dažādām mūzikas profesionālās ievirzes izglītības programmām ansambļu spēlē.

Konkurss notika divu kategoriju grupās - viendabīgo ansambļu grupā (dueti, trio; kvarteti, kvinteti) un jaukto ansambļu grupā, kopskaitā 18 dažādi ansambļi no 11 Latvijas mūzikas skolām: Ventspils, Ķekavas, Kuldīgas, Salaspils, Kandavas, Baldones, Limbažiem, Babītes, Mērsraga, Ropažiem un Rojas.

Paralēli audzēkņu ansambļu konkursam, pedagogi savā starpā cīnījās par labākā orģināldarba, skaņdarba aranžijas vai pārlikuma balvu. Pedagogi aktīvi pieteica darbus šai nominācijai, kopskaitā - 9 darbi, kas pretendēja uz specbalvu.

Liels gandarījums, ka mūsu konkursu vērtēja ļoti kompetenta un objektīva žūrija – klarnetists, Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas pedagogs, mūzikas maģistrs Jānis Ansons; komponists, aranžētājs, pianists, pedagogs, džeza ansambļa dalībnieks, vadītājs Ritvars Garoza; viens no redzamākajiem latviešu akordeonistiem, mūzikas maģistrs Kaspars Gulbis; komponists, aranžētājs, klarnetes un saksofona spēles pedagogs Alvils Altmanis.

Konkursā pateicības un piemiņas balvas saņēma ikviens audzēknis un pedagogs, taču godalgotās vietas savā starpā sadalīja:

 • Duetu - trio grupā:
 • 1. vieta - Kandavas Mākslas un mūzikas skolas akordeonu duetam (ped. Dz. Linde);
 • 2. vieta - Ķekavas Mūzikas skolas sitaminstrumentu trio (ped. N. Everts);
 • 3. vieta - Ventspils Mūzikas vidusskolas klavieru duetam (ped. Ņ. Surovceva)
 • Kvartetu - kvintetu grupā:
 • 1.vieta - Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas saksofonu kvintetam (ped. L. A. Jāvalde)
 • 3. vieta - Rojas Mūzikas un mākslas skolas saksofonu kvartetam (ped. J. Popelis)
 • Jaukto ansambļu grupā:
 • 1. vieta - Babītes Mūzikas skolas instrumentālajam ansamblim (ped. A. Bikauniece)
 • 1. vieta - Kandavas Mākslas un mūzikas skolas kapelai (ped. Dz. Linde)
 • 2. vieta - Rojas Mūzikas un mākslas skolas ģitāristu ansamblim (ped. M. Zemture)
 • 2. vieta - Ropažu Mūzikas un mākslas skolas "Rodenpois" vokāli - instrumentālajam ansamblim (ped. V. Fedosejevs)
 • 3. vieta - Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas instrumentālajam ansamblim (ped. A. Bikauniece)

Specbalvu par labāko skaņdarbu aranžējumu, pēc žūrijas vērtējuma, saņēma Kandavas Mākslas un mūzikas skolas pedagoģe Dzintra Linde, balvā iegūstot Dzintras Vīgantes orģināldarbu - gleznu "Dālijas".

Apsveicam laureātus!
Lielas ovācijas izpelnījās konkursa noslēguma koncerts, kurā muzicēja žūrijas pārstāvji – Jānis Ansons (kcm. Jekaterina Pavlova), Ritvars Garoza un Kaspars Gulbis.

Ikviens konkurss ir atbildība, smags darbs, bet reizē arī svētki, un mēs ceram, ka Rojā ikvienam dalībniekam un pedagogam tika radīta šī svētku sajūta. Mēs pateicamies visiem, kas darīja šo konkursu krāsaināku. Saglabāsim šīs pozitīvās emocijas un ceram uz drīzu tikšanos jau nākamajos Rojas ritmos!

Ar pavasarīgiem sveicieniem
Rojas Mūzikas un mākslas skolas pedagoģe
Baiba Beraģe