Konkurss "Nīca - 2017."

Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu ansambļu konkurss Nīcā

Ceturtdien, 23.martā, visas dienas garumā Nīcā varēja sastapt daudz jaunu, talantīgu mūziķu. Nīcas Mūzikas skola jau otro gadu rīkoja Latvijas Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavieransambļu un kameransambļu konkursu. Šogad konkursā piedalījās dalībnieki no 15 Latvijas Mūzikas skolām, audzēkņu un pedagogu kopējais skaits bija ap 200 cilvēku. Pārstāvēti bija gandrīz visi iespējamie instrumenti. Pasākums Nīcas kultūras nama Baltajā zālē tika atklāts ar priekšnesumu, ko sniedza Nīcas vidusskolas folkloras kopa un Mūzikas skolas kapela.

Konkurss norisinājās trīs ansambļu kategorijās. Katra kategorija vēl sadalījās trijās vecuma grupās. No Rojas Mūzikas un mākslas skolas tālo ceļu uz Nīcu mērojām mēs - ģitāristu ansamblis Eva Kiršteine, Aleksandra Tarlapa, Miķelis Gitendorfs, Dāvis Jaņķevics, Jaloliddin Makhmudov (ped. Maruta Zemture). Mūsējie startēja viendabīgo kameransambļu kategorijas vecākajā grupā. Bijām patīkami pārsteigti, kad apbalvošanā izdzirdējām: 1.vieta Rojas Mūzikas un mākslas skolas ģitāristu ansamblim, jo arī pārējo skolu audzēkņi spēlēja labi.

Lielu paldiesu saku saviem audzēkņiem, kuri izturēja lielo slodzi – daudzos papildus mēģinājumus. Šis martā ir otrais konkurss, kurā piedalījamies un uzvarējām. 4.martā ieguvām 1.vietu konkursā “Rojas ritmi.” Paldies visiem vecākiem par atbalstu un līdzi jušanu. Lielākais paldies Aleksandras mammai, kura atcēla visus ieplānotos darbus, lai brauktu mums līdzi. Paldies direktoram un visiem līdzjutējiem skolā, un šoferītim Imantam.