Konkurss Nīcā

Šis mācību gads Rojas Mūzikas un mākslas skolā bijis konkursiem bagāts. Tie notikuši gandrīz visās specialitātēs. Arī pianisti pierādījuši savas spējas, piedaloties Kurzemes reģiona konkursā un iegūstot godalgotas vietas. Tās ir mūsu skolas audzēknes Ieva Grīnīte un Adriana Laura Gūtšmite.

Aizvadītais konkurss Ventspilī devis drosmi neapstāties un iegūt jaunu pieredzi arī kolektīvajā muzicēšanā. Tā kā Ieva un Adriana kopā spēlē klavieru duetā, nolēmām, ka dosimies uz tālo Nīcu, lai piedalītos mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkursā – festivālā.

Neiznāca laiks atpūtai pēc aizvadītā konkursa Ventspilī, jo bija jāsameklē piemērota programma un jāapgūst jauni skaņdarbi. Attīstīt iemaņas kopīgā muzicēšanā – tas ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem, lai gūtu labus rezultātus.

Un tā agrā un saulainā 23. marta rītā devāmies uz Nīcu. Ievas mammai nebija joka lieta pie stūres veikt šo garo ceļa gabalu, vairāk nekā 200 km.

Nīcas kultūras namā mūs sagaidīja laipni skolotāji, kas informēja par konkursa dienas norisi un ierādīja telpas un zāli.

Konkurss notika vairākās kategorijās – I kategorijā klavieru dueti, kuri, savukārt, dalījās grupās atbilstoši klasēm. A grupā startēja 2. – 3. klašu audzēkņi, B grupā – 4. – 5. klašu audzēkņi un C grupā 6. – 9. klašu audzēkņi.

B grupā piedalījās 6 klavieru dueti un Ieva un Adriana ieguva II pakāpes diplomu. No iespējamiem 25 punktiem meitenes ieguva 22. Viņu rezultāts tikai par 2 punktiem atpalika no I vietas. Domāju, ka tas ir ļoti labs rādītājs, ņemot vērā, ka meitenes tāda veida konkursā vēl nekad nebija piedalījušās.

Nīcas Mūzikas skola šādu konkursu rīkoja pirmoreiz, un skolas pedagogus priecēja lielā atsaucība no tik daudzām Latvijas vietām. Bija dalībnieki gan no apkārtnes skolām – Grobiņas, Pāvilostas, Durbes, kā arī tālu ceļu mērojuši no Ikšķiles, Amatas, Garkalnes, Engures, Ķekavas, Salaspils un Baldones. Un arī mēs no Rojas.

II kategorijā ietilpa instrumentālie kameransambļi ar klavierēm, bet III kategorijā – viendabīgie kameransambļi.

Nīcas Mūzikas skola konkursam bija gatavojusies ļoti nopietni, jo bija plaši pārstāvēta visās kategorijās un grupās. Priekšnesumi bija interesanti un profesionāli, tāpēc arī bija daudz I un II vietu.

Mājupceļš pagāja samērā ātri, jo bijām gandarīti par paveikto un, atceroties garās dienas notikumus, nemaz nemanījām, ka klāt jau Roja. Arī šajā reizē kopā ar meitenēm bija viņu mammas, kas sapucēja, uzmundrināja un turēja īkšķus.

Liels paldies Ievas mammai par veiksmīgu garā ceļa pievārēšanu. Mūsu līdzjutēja un atbalstītāja bija arī skolotāja Brigita. Guvām pozitīvas emocijas, klausoties daudzveidīgos izpildījumus. Pilnīgi noteikti bijām drošas, ka diena bija vērtīga un iespaidiem bagāta.

Ievai un Adrianai vēlam veiksmi nākošajā konkursā! Tas notiks tepat Rojā, 16. aprīlī. Konkurss „Rojas Ritmi” jau otro gadu pulcēs bērnus no dažādiem Latvijas novadiem un jau kopš pagājušā gada ir iekarojis publikas simpātijas. Lai izdodas!

Rojas MMS Izglītības programmas Klavierspēle vadītāja
Antra Upeniece