Klaviermūzikas vakars

Kad kamīnā omulīgi sprēgā uguns, koncertzālē pamazām pulcējas mūzikas skolas pianisti un viņu līdzjutēji. Kā sveicienu Rojas Mūzikas un mākslas skolas 45 gadu jubilejai viņi ir sagatavojuši nelielu koncertu.

Koncertu ieskandē pedagogu Brigitas Kvalbergas un Antras Upenieces klavieru duets. Vispārēju ieskatu klavieru klases vēsturē sniedz ped. A.Upeniece. Tiek pieminēti konkursi un festivāli, kas gadu gaitā notikuši dažādās Latvijas pilsētās – Rīgā, Cēsīs, Jaunpiebalgā, Koknesē un citur. Kā labākie un aktīvākie konkursu un koncertu dalībnieki atzīmēti Reinis Jirgens, Lelde Veinberga un Lāsma Cišeiko.

Lāsma koncertā atskaņo savu konkursa programmu, ar ko šogad pirmoreiz startēja konkursā Ventspilī.

 

8.klases audzēkne Inga Vahšteine šopavasar gatavojas absolvēt Rojas MMS. Janvārī meitene piedalījās Ventspils reģiona mūzikas skolu 8.klašu audzēkņu koncertā "Mans mīļākais skaņdarbs, mūzikas skolu beidzot" un savu mīļāko skaņdarbu atskaņoja arī koncertā.

Lelde un Reinis tiek atzīmēti kā aktīvi un ar lielu atbildības sajūtu apveltīti audzēkņi. Bez viņu līdzdalības nav iedomājams gandrīz neviens pasākums. Arī šajā koncertā Reinis atskaņo plašu un daudzveidīgu programmu, bet Lelde izvēlējusies atskaņot F. Mendelsona "Dziesmu bez vārdiem".

Jau vairākus gadus abi audzēkņi saspēlējušies ansamblī un koncertā atskaņo A.Gavrīļina Maršu.

Helga Gūtšmite iejūtas zviedru komponista V.Petersena - Bergera "Vasaras dziesmas" noskaņās.

Koncerta noslēgumā sarūpēts pārsteigums – ar diviem F. Šopēna skaņdarbiem uzstājas mūsu Rojas MMS 2008.gada absolvente Kristīne Šironova. Viņas izpildījumā jūtama milzīga izaugsme, kas iegūta četru gadu garumā, mācoties Ventspils mūzikas vidusskolā. Kristīne mūs iepriecinās maijā, kad ieradīsies pie mums vēlreiz, lai atskaņotu visu Valsts eksāmena programmu.

Koncerta noslēgumā uzrunu saka mūsu skolas direktors Jānis Kivils, novēlot veiksmi un izturību turpmākajā mācību darbā.

Paldies tiem vecākiem, kas rada iespēju atnākt uz koncertu, tādējādi atbalstot savus bērnus, jo mūzika sniedz mirkļa baudījumu, ko nedrīkst nokavēt.