Katerīnai Olektei 3. vieta valsts konkursa finālā

14. februārī Rīgā A. Dombrvska Mūzikas skolā notika Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Vokālā mūzika – Kora klase audzēkņu valsts konkursa fināls. No Rojas Mūzikas un mākslas skolas II kārtā konkursa finālam tika izvirzīta Katerīna Olekte (pedagogs Inese Ozoliņa). Katrīna ieguva 3. vietu. No sirds apsveicam un priecājamies!

Valsts konkursi katrā izglītības programmā notiek reizi četros gados. Konkursā obligāti jāpiedalās visiem audzēkņiem un tas norisinās trīs kārtās. Pēc konkursa nolikuma jāizpilda divas dziesmas. Viena ir latviešu tautas dziesma a cappella (bez pavadījuma), otra dziesma ir ar pavadījumu. Netiek izmantotas skaņu pastiprinošas ierīces. Dziedātājs tiek stingri vērtēts pēc izstrādātajiem kopējiem kritērijiem, par ko liek punktus. Vērtē gan koptēlu, izpildījumu, gan visas pārējās tehniskās lietas, kas saistās ar mutes atvērumu, elpu utt.

Šajā gadā konkursa finālā piedalījās 130 dziedātāji (80 meitenes un 50 zēni) no 40 mūzikas skolām. Katerīnas vecuma grupā startēja 15 dziedātājas. Audzēkņus vērtēja profesionāla žūrija (liekas pat pārāk nopietna). Zigrīda Krīgere, kura ilgstoši bijusi Latvijas Nacionālās operas soliste, tagad JVLMA Vokālās katedras vadītāja, Andžella Goba – LNO soliste, JVLMA profesore, kā arī Viesturs Gailis – diriģents, JVMA operdziedāšanas klases vadītājs.

Šādai žūrijai savu sniegumu rādīja Katerīna un koncertmeistare Brigita Kvālberga. Diplomu pasniegšanas laikā Z. Krīgere atzīmēja, ka Katerīnai bijis emocionāli spēcīgākais priekšnesums. Domāju, ka šī ir ļoti liela atzinība, jo tas ir dziedātāja mērķis. Pēc Katerīnas uzstāšanās mirkli bija klusums un tikai tad sāka skanēt aplausi. Jāsaka, ka visu paspilgtināja arī dziesmu izvēle, jo tautas dziesma „Trīs meitiņas lielījās” un A. Altmaņa dziesma „Jūras māte” prasīja dziļu satura atklāsmi.

Pati Katerīna pēc konkursa atzina, ka vienmēr var būt vēl labāk, kā arī neslēpa to, ka ir bijis satraukums. Kopumā uz skatuves viņa sajutusies ērti un labi, domājusi par skolotājas ieteikumiem. Ļoti nozīmīgi ir bijis tas, ka konkursu klātienē vērojis tētis, kura klātbūtne devusi drošības sajūtu. Protams, arī netrūka līdzjutēju, kas palika mājās – ģimene, direktors, skolotāji, draugi. Mūsu paldies arī šoferītim Imantam.

Noslēgumā vēlos teikt:”Roja var!” Rojā dzīvo talantīgi bērni, jaunieši, kā arī profesionāli pedagogi. To pierāda šis valsts konkurss, kurā redzējām, ka līdzās lielajām Latvijas mūzikas skolām, arī mūsu mazā skoliņa spēj sagatavot profesionālus mūziķus labā līmenī.