Kas mēs bijām, esam, būsim

Jau rakstījām, ka iepriekšējā mācību gadā notika kompozīciju konkurss, ko rīkoja Alojas novada pašvaldība. No Rojas Mūzikas un mākslas skolas konkursā piedalījās māsas Beate un Katerīna Olektes (skolotāja Lita Krūmiņa). Abas meitenes ar savām latviešu tautas dziesmu apdarēm tika izvirzītas uz konkursa II kārtu. Jau tad priecājāmies par panākumiem, jo konkursā piedalījās audzēkņi no visas Latvijas. Vēlos piebilst, ka divi audzēkņi no vienas skolas bijām tikai mēs!

Ar nepacietību gaidījām konkursa noslēgumu. Tas notika 22. oktobrī Alojā. Vēlamies izteikt pateicību Rojas novada domei, direktoram Jānim Kivilam, kā arī šoferītim Imantam par to, ka varējām nokļūt šajā no mums attāluma ziņā tālajā pilsētā.Par to, ka konkurss būs nopietns, liecināja žūrijas komisijas sastāvs. Tajā darbojās komponisti Ēriks Ešenvalds, Rihards Dubra, Selga Mence, diriģente Māra Skride. Līdz rezultātu paziņošanai konkurss noritēja zem devīzes, un pat žūrija nezināja, kas ir dziesmu autori.

Pirms noslēguma koncerta notika teorētiskā dziesmu analīze, kurā katrs varēja uzzināt savas veiksmes un neveiksmes. Radās tomēr iespaids, ka vissvarīgākais ir tas, kā skaņdarbs izskan koncertā – kā to spēj nodziedāt koris un, protams, vai tas patīk klausītājiem.

Domāju, ka cerības attaisnojām, jo meitenes saņēma Veicināšanas prēmijas naudas izteiksmē, kā arī Laviešu Biedrības nama un Alojas novada domes atzinības rakstus par panākumiem.

Manuprāt, lielākais ieguvums bija konkursa noslēgums – koncerts, kurā astoņu jauno komponistu darbus atskaņoja 12 mūzikas skolu kori no visas Latvijas. Katerīnas dziesmu „Māte gāja klētī” dziedāja apvienotais Vidzemes mūzikas skolas un Ādažu mūzikas skolas koris. Beates dziesmu „Skanēdama vien staigāju” izpildīja Alojas mūzikas skolas koris. Kā īpašie viesi ar savu koncertprogrammu uzstājās Rīgas Doma skolas meiteņu koris „Tiara”, diriģentes Airas Birziņas vadībā. Koncerta izskaņā kopkoris izpildīja vairākus skaņdarbus. Varētu teikt, ka pabijām mazos Dziesmu svētkos.

Tā kā bērni un skolotāji vienmēr priecājas par vecāku atbalstu, tad paldies mammai Lailai un skolotājai Inesei Ozoliņai par līdzbraukšanu.